એક વૈશ્યા ની ખરાબ રીતે ચૂદાઈ .

અમારા શહેર મા એક મીના નામની વૈશ્યા રહે છે , તેણી ને ચોદાવાનો શોખ છે .જો કે મીના મફતમા કોઇ ને ચોદવા નથી દેતી તે સારી રકમ લે છે તેના માટે તેણે આવી રીતે રૂપીયા કમાઇ મોટુ મકાન અને ઘર મા બે નોકરો પણ ઘરકામ કરવા રાખી લીધા છે . પુરૂષ નોકરો રાખવા પાછળ નો તેણી તેણી નો ઉદેશ એ છે કે , જ્યારે કોઇ ગ્રાહક મળે નહી ત્યારે ચૂત ની આગ નોકર પાસે ચોદાવી ઠંડી કરાવી શકાય .

નોકરો ને પણ આવી માલકીન પાસે ગુલામી કરવાની મજા આવે છે માટે તેઓ મીના ના ખુબસુરત કસાયેલ હાથ ની માર પણ સહન કરી લે છે . તેના પતિ ને પણ આ વાત ની ખબર છે , પણ રુપીયાની લાલચમા તે મીના ને આવુ કરતા રોકી શકતો નથી , કારણ કે જે કંપની મા તે નોકરી કરતો હતો તે બંધ થઇ જવા થી મીના ની કમાણી પર જ ઘર ખર્ચ ચાલે છે . પણ એક દિવસ આ કામ કરતા મીના ને એવો અનુભવ મળી ગયો કે તે ગમે તેની પાસે ચોદાવતા પહેલા વિચાર કરતી થઇ ગઇ .

તેણી ને એક દિવસ મે બુક કરી લીધી ને લઇ ગયો મારી રુમ પર ચોદવા માટે , રુમ મા પહોચી ને તરત જ તેણે તેને નગ્ન કરી દીધી . કોઇ પણ યુવાન તેની સાથે આમ જ કરતો તેણી નુ રૂપ કોઇ પણ યુવાન ને ઘાયલ કરી દે તેવુ હતુ . તેણી ને નગ્ન કરી અને હું પણ કપડા ઉતારી નગ્ન બની ગયો , મે મીના ને સીધી સુવરાવી ને તેની ચૂતમા લંડ ચડાવી દીધો અને પુરી તાકાત વાપરીને ચોદવા માંડી મીના રડવા જેવી થઇ ગઇ તેની ચૂત મા મારો ૭ ઇંચ મોટો લંડ જવાથી લોહી પણ નીકળવા લાગ્યુ હતુ .

મે મીના ની ચૂત માત્ર પંદર મીનીટ માં ફાડી ને ચીથરા જેવી કરી નાખી , પછી હું થાકી ને આરામ કરવા લાગ્યો અને મીના ને પણ આરામ કરવા કહ્યું , મીના ને લાગ્યુ કે હાશ છુટયા કોઇ પણ પુરુષ ને એક સંભોગ પછી બીજી વખત તૈયાર થવામા બે ત્રણ કલાક તો લાગે જ તેણે મને કહ્યુ ડીયર તે મને ૨૪ કલાક માટે બુક કરી છે , શા માટે ઉતાવળ કરે છે . હુ તને ખુબ મજા કરાવીશ , તો મે કહ્યુ , હું કોઇ કાંઇ વાંધો નહી પણ તુ આ ટીકડી ખાઇ લે સારુ લાગશે એમ કહી એક દેસી વિયાગ્રા ની ટીકડી મીના ને આપી અને મે પણ એક લીધી પછી અમે બંને હોટેલમાં થી મંગાવેલ જમણ ને ન્યાય આપવા લાગ્યા .

જમ્યા પછી ટીકડી ની અસર બંને પર થવા લાગી હતી . મીના ને બીજી વખત ચોદાવાની મરજી થવા લાગી તેણે મને કહ્યુ ડીયર જો તારી ઇચ્છા બીજો શોટ મારવાની હોય તો હું તૈયાર છુ , હું તો પહેલા થી જ તૈયાર હતો મે મીના ના બધા કપડા ઉતારી નાખ્યા અને તેના મોટા સત્નો ને ઝડપ થી દબાવવા લાગ્યો . મીના ના સત્નો દુખવા માંડ્યા , મીના એ મારા લંડ ને પુરી તાકાત વાપરીને હલાવવા માંડ્યો . મે મીના ની ચૂત નો સ્વાદ તો ચાખી જ લીધો હતો માટે મીના ની ગાંડ મારવા માટે તેને ઉંધી સુવાડી . મીના ની ગાંડ પણ મોટી અને કડક હતી , મે પુરી તાકાત થી લંડ ચડાવી દીધો થોડા ઝટકા મારી ને મીના ને ચાર પગ વાળી ઘોડી બનાવી અને તેના બંને સત્નો ને એક-એક હાથ મા લીધા . લંડ ને ફરી વખત મીના ની ગાંડ મા ચડાવી દીધો અને સત્નો દબાવતા દબાવતા ગાડ મારવા માંડી . મીના ની ચૂત અને ગાંડ બંને ૫ થી ૭ દિવસ ચોદાઇ શકે નહી તેવી ખરાબ રીતે ફાટી ગઇ હતી . ત્યાર પછી મીના ગ્રાહક પસંદ કરતા પહેલા મને યાદ કરી લે છે