મીત્રની પત્ની [ભાગ ૫]

દોસ્તો,  મારી મારા મિત્રની પત્ની લતા સાથેની વાત વાંચવાની મજા આવે છેને?  તે રાત્રે તે બ્લુ કલરની ફૂલની પ્રિન્ટવાળી નાઈટી પહેરી મારી પાસે હતી અને મારા તરફ આભાર ની લાગણી દર્શાવી તે મને પોતાનું શરીર સોપી રહી હતી.  મારા હાથ તેના વાસા પર ફરતા હતા અને તેના હાથ મારી ડોક માં વીંટળાયેલા હતા. અમે બંને એકબીજા પર ચુમ્બનોનો વરસાદ કરી રહ્યા હતા. અમારા તનબદનમાં આગ લાગી ચુકી હતી.

મેં પહેરેલ બનીયન મેં ઉતારી નાખ્યું અને તે પોતાના હાથ મારી સુદ્રઢ છાતી પર ફેરવી રહી હતી.  મારો ઉભો થઇ ગયેલ લોડો મારા બર્મુડામાં ટોપી સ્વરૂપે દેખાતો હતો.  તેણે પોતાનો હાથ મારા બર્મુડા પર મૂકી અને મારા લોડાને સહલાવ્યો,  અમે બંને એકબીજાની બાહોમાં પલંગ પર સુતા હતા અને અમારા પગ હજી પલંગ નીચેજ લટકતા હતા.  મેં મારો હાથ લંબાવી તેની નાઈટી ઉપર ખેંચી.  તેની સુડોળ ગોરી પીંડી અને માંસલ જાંઘો પર મારા હાથ ફરવા લાગ્યા હતા.  તેના મોઢામાંથી આનંદની સિસ્કારીઓ નીકળી રહી હતી.  મેં હવે તેની નાઈટી પૂર્ણપણે ઉપર ખેંચી લીધી અને તેની ડોકમાંથી ઉતારી નાખી.  તેના દુધિયા ઉરોજો એકદમ સપ્રમાણ હતા અને તેના પરના તેના નીપલ કડક થઇ ફુલી ચુક્યા હતા.  મારો હાથ પોતાની મેળેજ તેના સ્તન તરફ ખેંચાઈ ગયા અને તેનું સ્તન મર્દન કરવા લાગ્યો.  તેનો એક હાથ હવે મારી બર્મુડાની અંદર ઘુસી ચુક્યો હતો અને તેની નાજુક આંગળીઓના સ્પર્શથી મારો લોડો એકદમ તાનમાં આવી ફૂફાડા મારતા નાગની જેમ ડોલી રહ્યો હતો.  તેણે પોતાના શરીર પર આછા પીળા કલરની પેન્ટી પહેરી હતી.

મેં હવે તેણે પલંગ પર ખેંચી લીધી અને તેનું માથું તકિયા પર રાખી દીધું અને હું તેના પર છવાઈ ગયો.  મેં એક હાથે મારી બર્મુડા ઉતારી નાખી.  તે મારો લોડો આસક્ત નજરે તાકી રહી હતી. તેણે હાથ લંબાવી મારા શિશ્ન પરની ઉપરની ચામડી પાછળ ખેંચી.  મારા શિશ્નનો અગ્રભાગ હવે બહાર આવી ગયો હતો.  મેં પણ મારા હાથો તેની પેન્ટીની સાઈડમાં લઈ જઈ તેની પેન્ટી ઉતારી નાખી.  તેની ગુલાબી અને સાફ ચૂત એ વાત ની સાક્ષી પુરતી હતી કે તેણે આજેજ પોતાની ચૂત પરથી વાળ સાફ કરેલ હતા.  તેણે પોતાના પગ પહોળા કરી મને તેનામાં સમાઈ જવાનું આવાહન આપ્યું.  હું તેના પહોળા પગ વચ્ચે આવ્યો અને ધીરેથી મારું મોઢું લંબાવી અને તેની ચુતની ફાટ પર મારી જીભ ફેરવી.  તે જોરથી ઓહ ચિત્કારી ઉઠી. મેં મારી આંગળીઓ વડે તેના ટાઈટ બંધ થયેલ પીકીના બહારના સ્નાયુઓને પહોળા કર્યા,  તેની અંદર હું તેના રાત ગુલાબી સ્નાયુઓ વચ્ચે રહેલ તેની ચૂત જોઈ સકતો હતો.  મારી જીભ હવે મેં તેની પીકીમાં અંદર સુધી ઘુસાડી લતાને ચાટવાનું ચાલુ કર્યું.  તેણે પોતાના સાથળો મારા પર ભીડાવી દીધેલ હતા.  મેં તેની પીકીના ઉપરના ભાગ પર રહેલ તેનું ભૃગાન્કુર જોયું અને મારી જીભ તેના પર ફેરવી.

તેના મોઢામાંથી નીકળેલ ચિત્કાર એ વાતની સાક્ષી પુરતો હતો કે હું તેના શરીર પરના સેક્શના ચરમબિંદુ બટન ને રમાડી રહ્યો હતો. તે પોતાનું માથું એક થી બીજી બાજુ ફેરવી રહી હતી. હું તેની પીકીમાં ભીનાશ વધતી જતી હોવાનું મહસૂસ કરી રહ્યો હતો.  હું વધુ આગળ કરું તે પહેલા તેને મને રોક્યો અને મારા આશ્ચર્ય વચ્ચે તેને મને ધક્કો માર્યો અને પાલગ પર ચત્તો સુવાડી દીધો.  હું હજી કાઈ સમજુ તે પહેલા તેની આંગળીઓ મારા લોડા ફરતે વીંટળાઈ ગયી હતી. તેણે મારા લોડા તરફ પોતાનું મોઢું લઈ જઈ અને મારા લોડા પર પોતાની જીભ ફેરવી.  હું આખો બંધ કરી તેની લચીલી જીભ વડે મારા લોડા પર થતી ક્રિયા મહસૂસ કરી રહ્યો હતો. તેણે હવે પોતાનું મોઢું પૂરું ખોલ્યું અને મારા લોડને તેના મોઢામાં લઈ તેણે ચૂસવા લાગી.  આ પહેલા પણ મારો લોડો હું ચુસાવી ચુક્યો હતો પણ આ અનુભવ તે બધાથી કૈક અનેરોજ હતો.