પલાળવું ચૂત સ્ત્રી ઓ ને ચૂત પલાળવી ગમે છે .

પલાળવું ચૂત  સ્ત્રીઓ ને ચૂત પલાળવી ગમે છે , કારણ કે ચૂત પલાળવા થી તેમની કામવાસના ભડકી ઉઠે છે . ઉનાળા ની સીઝન મા ધોધ ના સ્થળે ફરવા જવા થી ઠંડક મળે છે .હું પણ રજા મા આવા સ્થળે ફરવા ગયો હતો મારી પત્ની સાથે .
અમે સવારે દસેક વાગ્યે ત્યાં પહોંચી ગયા હતા . ત્યાં આસપાસ એકાંત હોવા થી અમે જમવાનુ ઘરે થી બનાવી ને લઇ ગયા હતા , ધોધ ના પાણી મા ફ્રેશ થઇ અમે જમ્યા ત્યારે લગભગ બપોર ના બાર વાગી ગયા હતા .
ગરમી વધી ગયેલ હોય અમે ધોધ મા નહાવા લાગ્યા મારી પત્ની એ બીકીની અને મે માત્ર ચડ્ડી જ પહેરી હતી અમારા સદભાગ્યે ત્યાં કોઇ હતુ જ નહી અમે બંને એકલા જ હતા મે મજાક મા તેની બીકીની ઉતારી નાખી પહેલા તો તેણી શરમાઇ ને હાથ વડે ચૂત ઢાંકવા લાગી પણ પછી એકાંત હોય તેણે પણ મારી ચડ્ડી ઉતારી દીધી .
તેની ચૂત પર પાણી પડે તેમ ઉભી રહી તે નહાવા લાગી થોડી વાર ચૂત પલાળીને મને  ચોદવા માટે કહેવા લાગી હવે તેને નગ્ન જોઇ ને જ મારો લંડ તો તૈયાર જ હતો તેણી ની ચૂત ફાડવા માટે , મે તેને સીધી ઉભી રાખી ને મારો લંડ તેની ચૂત મા ચડાવી દીધો ચોદવા સાથે તેના મોટા સત્નો માલીશ પણ કરી આપ્યા .
થોડી વાર પછી તેની ચૂત શાંત થઇ જતા તેણી એ મારી પાસે ગાડ પણ મરાવી લીધી . આમ દેસી સ્ત્રી ઓ ને ચૂત પલાળવા મા વધુ ઉતેજના મળે છે .