રેખા તેની બહેનપણી ને ચોદી લીધી .

રેખા ને નાની ઉમર મા જ ચોદવા નો શોખ લાગી ગયો હતો તેણી ની દરેક હરકતો છોકરા જેવી હતી તે કપડા પણ છોકરા જેવા પહેરતી હતી , ડ્રેસ કદી પણ ન પહેરતી .

તેની એક બહેનપણી મીના હતી રેખા ઘણા વખત થી તેને ચોદવા ની યોજના વિચારતી હતી .એક વખત તેના ઘર ના બધા સભ્યો કોઇ કામ પ્રસંગે બહારગામ ગયેલ હતા રેખા તેની સાથે પોતાની યોજના સાકાર કરવા માટે ગઇ ન હતી .

તે ઘરે એકલી હોઇ રાત્રે સુવા માટે તેણે મીના ને આવવા કહ્યુ હતુ .તેણી એ દિવસે બજાર મા ગઇ અને રમકડા નુ લિંગ તથા વાયબ્રેટર ખરીદી લીધા .

રાત્રે મીના ત્યાં સુવા માટે આવી ગઇ તે બંને એ સાથે ભોજન કરી કામ પતાવી વાતો કરવા લાગી રેખા મીના ને પટાવવા લાગી તેણે સીડી પ્લેયર મા દેસી બલ્યુ ફિલ્મ શરુ કરી મીના સુંદર યુવાન છોકરી હતી રેખા એ બલ્યુ ફિલ્મ બતાવતા તે ઉતેજીત થવા લાગી હતી .

રેખા તેના સત્નો પકડી દબાવવા લાગી તો તેણી એ કહ્યુ કે છોડ આપણે આવુ લંડ ( છોકરા ) વગર કઇ રીતે કરી શકીશુ તો રેખા એ કહ્યુ કે મે તેની વ્યવસ્થા કરી લીધી છે કહી ને લંડ અને વાબ્રેટર બતાવ્યા અને પોતાના ઉતારી તેણે લંડ પહેરી મીના ના હાથ મા પકડાવી દીધો અને ચુંસવા નુ કહ્યુ .

રેખા તેના કપડા ઉતારવા લાગી હવે મીના પણ પુરી રીતે તૈયાર થઇ ગયી ચોદાવા માટે રેખા તેને પથારી મા નાખી તેના ઉપર ચડી અને લંડ તેની ચૂત મા ચડાવી ચોદવા લાગી મીના ની આ પહેલી ચૂદાઈ હોય તેને દુખાવો થતો હતો લોહી પણ નીકળવા લાગ્યુ .

તો રેખા એ તેણી ને ઉંધી સુવાડી ગાંડ મા લંડ ચડાવી ગાંડ મારવા લાગી મીના ની ગાંડ પણ આખરે ફાટી ગઇ પછી બંને શાંતી થી સુઇ ગઇ કહેવાની જરુર છે કે રેખા સમલૈંગીક હતી ?