નીલમ અને કમલ [ભાગ ૫]

ભાગ ૪ નું ચાલુ .
એવા માં એક દિવસ અમારી ભેસ આખી રાત ગંગાર્યા કરી એટલે સવારે બા એ નોકર ને કહ્યું કે તું અ ભેસ ને પડ પાસે લઇ જા પણ નોકર કહે મારા એકલા થી ભેસ સચવાશે નહિ એટલે બા એ મને સાથે જવાનું કહ્યું નોકર ગામ ના પાદરે ભેસ ને બાંધી ને બીજે થી પાડા ને શોધી લાવ્યો, દોડતા દોડતા પાડા એ આવી ને સૌથી પહેલા ભેસ ની ભોસ માં નાક ઘાલ્યું, ભેસ થનગનતી હોવાથી એને પેસાબ કર્યો . પાડા એ આ પેસાબ ને નાક પર ઝીલ્યો અને તરત જ પાડા ના પેટ નીચે થી સર સર કરતો ૨ ફૂટ લાંબો લોડો નીકળ્યો. નોકર કહે તમારા થી આ નો જોવાય તમે અવળા ફરી જાવ .

પણ મને ચોદવા વિષે ની થોડી ઘણી ખબર હતી પણ ભેસ અને પાડા નું છોડન જોવાનો મોકો ક્યારેય મળેલો નહિ એટલે હું થોડો ઉત્સાહિત હતો અંદ ગલગલીયા થતા હતા. મેં નોકર ને કહ્યું એવું હતું તો બ એ મને મોકલ્યો સુ કામ ? તું તારું કામ કર . આ વાત પૂરી થાય ત્યાં સુધી માં પાડો ભેસ પર ચડી ગયો હતો અને ઘોદા મારવા લાગ્યો હતો એનો આખો લોડો ભેસ ની ચૂત માં ઘરી ગયો હતો. થોડી ( ૨ – ૩ ) સેકંડ માં પાડો નોચે ઉતર્યો અને એનો લંદ આ ખો પાણી થી લાથ બાથ થાય ગયો હતો. પણ નોકર ને ખબર હતી એટલે એ બોલ્યો : પાડો હજી ધરાયો નથી હમણાં બીજો ખાલ નાખશે અને બન્યું પણ એવું જ સાચે જ પાડો પાછો ભેસ ની ઉપર ચડી ગયો . અને ભેસ ને પછી ચોદી.

આ જોયા પછી મારી હાલત ખરાબ થાય ગઈ. લોડો તો એવો કડક થઇ ગયો કે લેંઘા નો તંબુ બની ગયો, હું નીકર પહેરતો નહિ અને લેંઘો પાતળા કાપડ નો હોવા થી અંદર જે થતું હોઈ એ બધું દેખાય એટલે જયારે ચાલુ ત્યારે લોડો હિચાકતો હોઈ એવું દેખાય . મારી મુન્જ્વન જોઈ નોકર સમજી ગયો અને બોલ્યો : તમે પેસાબ જઈ આવો હું અને હું ભેસ ને છોડું છું અને હા ઉતાવળ નહિ કરતા . હું તમારી રાહ જોઇસ . નોકર ને ખબર હોવી જોઈએ જ કે મારા જેવો છોકરો સુ કરે, હું ખેતર માં થોડો ખેતર માં આઘો જઈ ને કોઈ નો જોવે એમ પેસાબ કરવા લાગ્યો પણ લોડો જયારે હાથ માં લીધો ત્યારે ખબર પડી કે કેટલો સેન્સીટીવ થાય ગયો છે, મેં જોયું તો લોદી આડ્ધી ચીકની થઇ ગઈ હતી , મેં ચામડી પકડી ને ઉંચી ચડાવી અને ટોપકા પર હાથ ફેરવ્યો તો ગલી થઇ અને બોવ મજા આવી . માં ફરી વાર ચામડી ઉતારી અને ચડાવી , ઉતારી અને ચડાવી , ઉતારી અને ચડાવી , તે દીઅવે જેમ કેતકી એ કર્યું હતું એમ , આવું ઘણી વાર કર્યું તો મજા આવવા લાગી એટલે પછી મેં લોડી હાથ માં પકડી ને ઘસવા લાગ્યો, આવું ૪ થી ૫ મિનીટ કર્યું તો છેલ્લે એવો ઝટકો આવ્યો કે વાત નો પૂછો અને ખુબજ ગલી ગાલિયા થયા અને એક જોરદાર ઝટકા સાથે સફેદ દૂધ જેવું કૈક ઘાટું પ્રવાહી થોડું નીકળ્યું . હસ્તમૈથુન નો આ મારો પહેલો અનુભવ હતો. પછી લોડી ઝડપથી નરમ પડી ગઈ .

હું પેસાબ કરી પાછો આવ્યો ત્યારે જોયું કે પાડો ભેસ ની પીઠ પર માથું રાખી ને પાચળ ઉભો હતો હતો , એનો દુંતો તણાયેલો પણ લંદ બહાર નીકળ્યો નો હતો , હું નજીક પહોંચ્યો ત્યાં ધીરે ધીરે આખો લંદ નીકળવા લાગ્યો, આ ખો લંદ કાઢ્યા પછી પાડા એ બે ચાર ઠુમકા માર્યા અને પછી પાછો માથે ચડી મેં ત્રીજી વાર ભેસ ને ચોદી, પછી પાડો અને ભેસ બંને ની ચાર ઉતારી ગઈ હતી એટલે અમે પાછા ઘરે ભેસ ને લઇ ને આવ્યા. તે દિવસ થી હું રોજ મુઠીયા મારવા લાગ્યો હતો.

બાકી નું ભાગ ૬ માં વાંચો ..