નીલમ અને કમલ [ભાગ ૬]

ભાગ ૫ નું ચાલુ .

હું પેસાબ કરી પાછો આવ્યો ત્યારે જોયું કે પાડો ભેસ ની પીઠ પર માથું રાખી ને પાચળ ઉભો હતો હતો , એનો દુંતો તણાયેલો પણ લંદ બહાર નીકળ્યો નો હતો , હું નજીક પહોંચ્યો ત્યાં ધીરે ધીરે આખો લંદ નીકળવા લાગ્યો, આ ખો લંદ કાઢ્યા પછી પાડા એ બે ચાર ઠુમકા માર્યા અને પછી પાછો માથે ચડી મેં ત્રીજી વાર ભેસ ને ચોદી, પછી પાડો અને ભેસ બંને ની ચાર ઉતારી ગઈ હતી એટલે અમે પાછા ઘરે ભેસ ને લઇ ને આવ્યા. તે દિવસ થી હું રોજ મુઠીયા મારવા લાગ્યો હતો.

પછી મારી નજર એવી ખરાબ થઇ ગઈ કે મને ઠેર ઠેર સેક્સ દેખાવા લાગ્યું , હું કોઈ પણ સ્ત્રી ને જોવ મારી નજર સૌથી પહેલા એના સ્તન પર પડતી, ભાભી કાકી મામી આ બધા ને હું મારી ખરાબ નજર થી જોવા લાગ્યો અને જયારે મુથ મારતો ત્યારે એવી કલ્પના કરતો કે ભાઈ અને ભાભી કેવી રીતે ચોદતા હશે અને આમ હું રોજ મુઠીયા મારતો .

૬ મહિના માં મારો અવાજ ઘેરો થઇ ગયો અને લોડો ઝાડો તથા મોટો અને કડક થઇ ગયો અને આછી મુછ ફૂટી નીકળી. હવા હું લેંઘા નીચે નીકર પહેરતો થઇ ગયો હતો .

પણ કેતકી ( કેતુ ) ની મારા પર નજર હતી એની મને ખબર નો હતી , કેતુ એ મને ઘણી વાર મુઠીયા મારતા પણ જોયેલો છે . પણ એની મને સરમ નો હતી .

કેતકી ની મામી જયારે પ્રેગ્નેન્ત થઇ ત્યારે એના મમ્મી કેતકી ને લઇ ને એના પિયર ગયેલા અને લગભગ દસેક દિવસ રહેલા પણ જયારે પાછા આવ્યા ત્યારે કેતકી પહેલા જેવી નોતી રહી . મને તો ખાસ ખબર નોતી પડી પણ બા ને એવું કહેતા સાંભળી હતી .

મને તો હવે એની ચાટી પર ના ના નાના ગલગોટા ના ફૂલ જેવા ધાયલા દેખાતા હતા કારણકે એ હવે ફ્રોક મૂકી ને ઘાઘરી ચોળી અને ઓઢાની પહેરવા લાગી હતી એટલે તસતસતી ચોળી માં સ્તન એવા દેખાયા હતા કે ભલભલા નો લોડો ટાઈટ થઇ જાય , અને પહેલા તો ઢીલા ફ્રોક માં તો સરખા દેખાતા પણ નો હતા , હવે એ મારી સાથે પહેલા જેવી ખુલી રીતે વાતો પણ કરતી નો હતી અને વાત વાત માં સર્માઈ જતી હતી

મારી વાર્ષિક પરીક્ષા નજીક આવતી હતી અને એટલે હું મારા અલગ રૂમ માં રોજ મોડી રાત સુધી અભ્યાસ કરતો, એક દિવસ મારા મિત્ર એ મને એક ચોપડી આપી એમાં સરસ મજાની છોડવાની વાર્તા ઓ હતી ફોટા ઓ સાથે. ઉત્સુકતા હોવાથી હું રોજ નવ વાગે વાંચવાના બહાને રૂમ માં જઈ ને ચોપડી વાચવા લાગતો , અને કેતી ૧૦ વાગે ઘરનું કામ કરી ને મારા માટે ચા બનાવી ને લઇ આવતી, એટલે આરામ થી ચોપડી વાચવા અને મુથ મારવા માટે મારી પાસે એક કલાક નો સમય રહેતો

પરંતુ તે રાતે કૈક જુદું જ બન્યું. એ હાથ માં ચોપડી અને બીજા હાથ માં ટટાર લંદ પકડી હું સાતમાં આસમાન માં વિહરતો હતો ત્યાં કેતુ આવી પહોંચી. ઉતાવળ માં બરડાની સ્ટોપર બંધ કરવાનું હું ભૂલી ગયો હતો અને કોઈ કારણ સર કેતુ વહેલી પહોચી ગઈ .. આપડે રંગે હાથ પકડાઈ ગયા., એ તો સારું થયું કે કેતુ હતી જો બ આવી ચડી હોત તો સુ થાત ?

કેતુ રૂમ માં આવી ને હું તરતજ સફાળો બેઠો થઇ ગયો , ચોપડી થી લંડ ઢાંક્યો અને બોલ્યો : ક..કે.કેતુ , તું. તું .? વહેલી આવી કેમ આજે ?

બાકી નું ભાગ ૭ માં વાંચો ..