નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૯]

ભાગ ૮ નું ચાલુ .

પરંતુ એની ઈચ્છા પણ હશે એટલે મેં જયારે એને હળવેથી ધકેલી ને પલંદ પર સુવડાવી દીધી ત્યારે એને વિરોધ કર્યો નહિ . હાથ વડે ચહેરો ઢાંકી ને એ સુઈ ગઈ . હવે શું કરવાનું ? પેલી ચોપડી માં વાંચેલું કામ આવ્યું. નીચા નામી ને મો થી મો લગાવી ને કીસ્સ કરવા લાગ્યો . . એક હાથ વડે ઘાઘરી ઉપર તરફ ખસેડવા લાગ્યો . એ પણ ઉતેજીત થયેલી હતી કારણ કે મારી કીસ્સ નો જવાબ એ જોરદાર કીસ્સ થી આપતી હતી . કીસ્સ કરવા માં જ એ એટલી તલ્લીન થઇ ગઈ હતી કે ઘાઘરી ખસેડી મારો હાથ ભોસ પર પહોંચ્યો એની એને ખબર નો પડી .

મને કંદ ઘાલી દેવાની ઉતાવળ હતી એટલે હું ભોસે જોવા કે ચાટવા નો રહ્યો . મારી આંગળી ઓ ભોસે ને અડકી કે તરત જ એની જાંઘ ઉંચી થઇ ને પહોળી થઇ ગઈ . હું ઉપર ચડી ગયો બીજી કશી ખબર નો હતી એટલે આંધળા ની જેમ ઘોદા મારવા લાગ્યો . લંડ નું માથું ભોસ સાથે થાચ્ચ થાચ્ચ અથડાતું . ભોસે અને લંડે લાળ કાઢી . અમથી તેમ લંડ લપસી પડ્યોઅન એને ચૂત નું કાણું નો મળ્યું તે નો જ મળ્યું . હું ઝરવાની અણી પર આવી ગયો હતો .

એવામાં કેતુ એ લંડ પકડી ને યોગ્ય સ્થળે ધરી દીધો . સર સર સર કરતો આખો લંડ ચૂત માં ઉતારી દીધો . ખેંચાઈ ને ટોપી ઉંચી ચડી ગઈ . તેતા જેવું લંડ ને જાદુ માથું ઘસવા લાગ્યું, સાંકડી ચૂત ની દીવાલો લંડ સાથે ચીપકી ગઈ . છોડવાની સુક્ષ્મ ટેકનીક કોને આવડતી હતી ? ઘચા ઘચ ઘચા ઘચ્ચ ઘોદા મારી ને હું કેતુ ને છોડવા લાગ્યો . મને એટલી મજા પડતી હતી કે કેતુ ને દુખે છે કે મજા આવે છે કે ગમે છે કે નથી ગમતું એની પરવા કાર્ય વગર ઠપ્પ ઠપ્પ ભોસ મારતો રહ્યો . ૧૦ – ૧૫ ઘોદા માં તો હું ઝરી પડ્યો . લંડે ૭ થી ૮ પિચકારી મારી ને ઢગલા બંધ વિર્યું છોડ્યું . વીર્ય નીકળ્યા પછી પણ ક્યાય સુધી લંડ કડક રહ્યો . છેવટે હું નીચે ઉતાર્યો . બાથરૂમ માં જઈ ને લંડ ને ઠંડા પાણી થી નાવ્દાવ્ય્પો ત્યારે લંડ શાંત padyo . ટુવાલ લઇ ને હું કેતુ ની ભોસે સાફ કરવા ગયો . એ એટલી શરમાતી હતી કે મને જોવા પણ મંદ દીધી .

મને એટલી ખબર હતી કે પહેલી વાર ચોદાવતા છોકરી ને દુખે અને લોહી નીકળે. કેતુ ને નો તો દુખ્યું કે નો તો લોહી પડ્યું . એના તરફ મેં બહુ ધ્યાન નો આપ્યું . દર નો માર્યો હું બોલ્યો : કેતુ સોરી મને ભાન નો રહ્યું . શું કરી બેઠા આપડે ?

કેતુ : મઝા પડી ને ?

મેં : મઝા તો પડી , પણ બા બાપુ ને ખબર પડશે તો ?

કેતુ : કેવી રીતે ખબર પડશે ? કોણ કહેશે તું ?

મેં : ના. હું તો નો કહું .

કેતુ : બસ ત્યારે .

મેં : કેતુ , મેં સાંભળ્યું છે કે છોકરી ને પહેલી વાર ચોદતી વખતે લોહી નીકળે અને દુખે પણ ખરું ?

તે વખતે કેતકી એ મને વાત કરી કે કેવી રીતે એના મામા એ એને છોડી હતી .

મેં ધાર્યું હતું કે ફરી છોડાવવા એ તૈયાર થશે . પણ કોણ જાણે ફરી છોડવાની એને ઘસી ને ના પડી દીધી . મેં તો એક વાર ચૂત નો સ્વાદ ચાખ્યો પછી બહુ ય મન થઇ જતું પણ કઈ કરી સક્યો નહિ . હજી ય રોજ લંડ ઉઠે છે અને રોજ મન થઇ જઈ છે . કેતુ ની ચૂત નો સ્વાદ પદ કરી ને મુથ મારી લાવ છું , બીજું તો શું થાય, ?

બાકી નું ભાગ ૧૦ માં.