નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૭]

ભાગ ૬ નું ચાલુ ..

કેતુ રૂમ માં આવી ને હું તરતજ સફાળો બેઠો થઇ ગયો , ચોપડી થી લંડ ઢાંક્યો અને બોલ્યો : ક..કે.કેતુ , તું. તું .? વહેલી આવી કેમ આજે ?

એને મને તરત જોયેલો નહિ પણ તેબા; પર ચાનો પ્યાલો મૂકી મારા તરફ ફરી કે બિચારી ડઘાઈ ગઈ. બનેલું એવું કે મારા હાથ ની ચોપડી થી ખાલી અડધો લંડ જ ધકાયો હતો બાકી નો અડધો લંડ સાફ દેખાતો હતો . મો પર હાથ મૂકી ખીલ ખીલ હસી પડી અને ઝટ બહાર જવા નથી . .બીજી ક્ષણ માં ચોપડી ફેંકી હું કુદ્યો અને એને બાવડે થી પકડી લીધી. એટલું સારું હતું કે લેંઘા ની ફ્લાય માંથી મેં લંડ બહાર કાઢ્યો હતો , જો નાડી છોડી ને લેંઘો અધાધો ઉતારેલો હોત તો મારા થી કુદી નો સકત .

ખેર , એક હાથે કેતુ ને ખચી મેં પછી રૂમ માં લીધી . અને બીજા હાથે બારણું બંધ કરી સ્ટોપર મારી . એની નજર બહાર લોલક ની જેમ લટકતા લંડ પર હતી અને શરમાતી શરમાતી એ હસતી હતી . મેં બાવડું છોડ્યું કે એ અવળી ફરી ગઈ . એનો ચહેરો લાલ લાલ થઇ ગયો હતો અને બહુ રૂપાળી લગતી હતી .

મેં : કોઈને કહીસ નહિ હો ?

કેતુ : એક શરત .

મેં : શી શરત ?

કેતુ : તું વાંચતો હતો એ ચોપડી મને વાચવા દેવાની અને ..અને…કહું ?

મેં : કહે ને.

કેતુ : તું જે કરતો હતો એ કર્વનુઅને મને જોવા દેવાનું .

અને આ સાંભળી ને મારા મન માં તો લાડુ ફૂટી ગયા , મને ગમે એવી વાત કેતુ એ કરી હતી . છતાય મેં સમી સરત મુકેલી : કબુલ , પણ તું જોવે તે વખતે તારે તારા ધાયા ખુલ્લા કરવાના.

કેતુ : તારે અડવાનું નહિ , માત્ર જોવાના જ .

મેં : મંજુર , થોડી રાહ જોવી પડશે , બધા ઊંઘી જી એ પછી …

કેતુ : હું મારા રૂમ માં જી ને સૂવ છું , તું મને ઉતાડવા આવજે .

મેં : ચોપડી તો લેતી જ .

એ તો ગઈ પણ મને ઊંઘ કેમ આવે ? કેતુ ના આવવાથી નરમ પડેલો લંડ ફરી થી કડક થઇ ગયો . અને મુઠીયા મારી ને જયારે વિર્યું કાઢ્યું ત્યારે મને શાંતિ થઇ . દોસ્તો, વીર્યપાત જેવી ઊંઘવાની બીજી કોઈ દવા નથી , પછી વિર્યું હાથ માં કાઢો કોઈની ગાંડ માં કાઢો કે કોઈ ની ચૂત માં . . અને મને ઊંઘ આવી ગઈ . .

કેલતી ઘણી સુતો એની મને ખબર નથી , કેતુ મને ઉઠાડતી હતી , ઉઠને રાતના એક વાગ્યો .

મેં આંખ ખોલ્લી , સ્વપ્ના જોતો હોવ એમ લાગ્યું. પાતળા કાપડ ની નાઈટી પહેરી કેતુ આવી હતી . એના બદન માંથી મસ્ત સુંગંધ આવતી હતી . જે રીતે એના સ્તન થરકતા હતા , ઈ પરથી લાગતું હતું કે એને નાઈટી નીચે કઈ પહેર્યું નથી . મારી સાથે મોર લંડ પણ ઉઠી ગયો .

એને પેલી ચોપડી પછી આપી. મેં પૂછ્યું : વાંચી ?

કેતુ : વાચી . લોકો કેવું કેવું લખે છે ?

મેં : લખે છે અને કરે પણ છે તને કયો ભાગ ગમ્યો ?

કેતુ : ચોથા પ્રકરણ ની વાર્તા મને બોવ ગમી

મેં : ચલ , આપને સાથે વાંચીએ .

કેતુ : ના , પહેલા તું ઓલું કરી દેખાડ .

મેં : તું તારા ધાયા ખુલા કર .

એને નાઈટી ના હુક ખોલવા માંડ્યા . પલંગ પર સુઈ ને મેં લંડ બહાર કાઢ્યો . નુથી માં લઇ ને મુથ મારવા લાગ્યો . કેતુ ની નજર લંડ પર ચોટી ગઈ . નાઈટી કમર સુધી ઉતારી ને એના મસ્ત ભરપુર સ્તન ઉઘાડા થયા. એ જોઇને મારો લંદ વધુ કડક થઇ ગયો . પુરા વિકસેલા કેતુ ના સ્તન ની શી વાત કરું ? ગોરા ગોરા અને નાના કાળાશ જેવા ગોળ ગોળ સ્તન છાતી ઉપર ઉંચે લાગેલા હતા . મારકણા સાંઢ ના નાક ની જેમ બંને નીપલ ઊંચું જોતી હતી . પાતળી ચામડી મખમલ જેવી સુંવાળી અને મુઇલયમ હતી . ગોરી ચામડી ની સ્સ્ર્પર લોહી ની ભૂરી નસો દેખાતી હતી . બે ઇંચ ની બદામી રંગની એરીઓલા વચ્ચે ચાની બોર જેવી નાની નીપલ હતી. તે વખતે એરીઓલા અને નીપલ ઉપસી આવ્યા હતા અને કડક થઇ ગયા હતા. ડાબા સ્તન પર નીપલ ની નજીક કાળો તલ હતો .

બાકી નું ભાગ ૮ માં વાંચો .