નીલમ અને કમલ [ભાગ ૩]

હવે વધારે કેહવાની જરૂર નો પડી, એને મને બહો માં લીધી અને નાઈટી ના હુક ખોલી ને સ્તન ને નાગા કરી નાખ્યા. પછી જોર જોર થી દબાવવા લાગ્યો .
મેં મારો હાથ લેંઘા માં થી બહાર આવતા લંડ પર મુક્યો અને મસળવા લાગી .
મેં કહ્યું : ધીરે ધીરે કર હું ક્યાય નથી ભગી જવાની . અંદર ચલ આહિયા નહિ મજા આવે.

અમે બેડરૂમ માં ગયા અમે એ ભૂખ્યા વરુ ની જેમ મારા પર ત્રાટક્યો. મને ચાટી સુવડાવીને સ્તન દાબવા લાગ્યો અને એનો લંડ ચૂત પાસે ફેરવા લાગ્યો . પણ ચૂત નું મો મળતું નો હતું .
મેં એને ધક્કો માર્યો અનુ કીધું : પેહલી વખત ચોદસ ?

પણ એનો વાંક નો હતો , એ ઉતેજીત હતો એટલે મેં કીધું હવે મોડું ક્રીસ તો એ ચોઈદા વગરજ છતકાવી દેશે. એ બોલ્યો : ભાભી બોલ ને ક્યાં છે ચૂત નું મોઢું .

અમારા પેટ વચ્ચે થી હાથ નાખી ને મેં લંડ પકડ્યો અને ચૂત ના મોઢા પાસે રાખ્યો . અને એકજ જટકા માં આખો લંડ ચૂત માં સમાડી દીધો . પછી જોયા વગર એક ધારી સ્પિડે જોર જોર થી ચોડવા લાગ્યો . જયારે છટક્યું ત્યારે ખામ્યો . અને ઉતારવા જતો હતો પણ મેં પકડી રાખ્યો .

મેં : અરે વાહ .. સાબાશ . મજા પડી ને ?

કમલ : ખુબજ મજા પડી , હજી ઝંઝાનાતી એમનમ છે .

મેં : વિર્યું છટકે એટલે સીધું ઉતારી જવું જોઈએ નહિ, છોકરી ઝરી કે નહિ એનો પણ ખયાલ રાખવો જોઈએ .

કમલ : એ ખબર કેમ પડે કે છોકરી ઝરી છે કે નહિ ?

ઝરવા છતાં એનો લંડ કડક હતો , મેં ચૂત સંકોચી અને લંડ ને દબાવ્યો . અને પૂછયું : ખબર પડી ?
લંદે ૩ -૪ ઝટકા મારી ને કહ્યું હા . અને કમલ બોલ્યો : આહ . આહ. ભાભી એવો નો કરીશ.

મેં યોની ના સંકોચન થી લંડ દબાવાનું ચાલુ રાખ્યું .અને પૂછયું કેમ ? નથી ગમતું ?

કમલ : ભાભી બોવ્જ ગમે છે મને પાછું ચોદવાનું મન થાય છે.

મેં એની કમર પર પગ વિતાડ્યા અને કીધું : કોણ રોકે છે દિયર જી ? ફરીથી માંડી પાડો .

એને આડધો લંડ કાઢ્યો અને દરીથી ઘાલ્યો .

બીજી વખત ચોદ્તો હતો છતાં પણ ધીમો નો પડ્યો. મેં કીધું : ધીમે ધીમે કર તો મજા આવશે.

કમલ : ભાભી આખા લંડ માંથી રસ ઝરતો હોઈ એવી મજા આવે છે.

એ મને ચોદવા લાગ્યો પછી મેં એને લંડ ઘાલવાની અને કાઢવાની જુદી જુદી ટેકનીક શીખવાડી. અને ફ્રેંચ કિસ પણ શીખવાડી. અને નીપલ ચૂસી ને સ્તન ઉતેજીત કરતા સીખ્વાડ્યું . એ ઉતેજીત થતો જતો હતો અને હું કહું એમ કરતો જતો હતો .

મને પણ બહુ મજા આવતી હતી મેં એક રવીનોજ કુવારો લંડ ચાખ્યો હતો લગ્ન પછી આ પહેલો નવજવાન હતો જેનો લંડદ હું ચાખતી હતી
વીસેક મિનીટ પછી એ ના ટલ્લા અનિયમિત થવા લાગ્યા અને મને કેહવા લાગ્યો ભાભી : મારાથી નહિ જર્વાય અને હું પણ ઝરવાની આની પર હતી.

આગળ વાંચો ભાગ ૪ માં