નીલમ અને કમલ [ભાગ ૪]

મને પણ બહુ મજા આવતી હતી મેં એક રવીનોજ કુવારો લંડ ચાખ્યો હતો લગ્ન પછી આ પહેલો નવજવાન હતો જેનો લંડદ હું ચાખતી હતી
વીસેક મિનીટ પછી એ ના ટલ્લા અનિયમિત થવા લાગ્યા અને મને કેહવા લાગ્યો ભાભી : મારાથી નહિ જર્વાય અને હું પણ ઝરવાની આની પર હતી.
ચૂત માં ફટકા થાત અ હતા અને ભોસ ભરપુર પાણી વહાવી રહી હતી. એને કમરે પકડી ને મેં લંડ લેતી રહી અને પછી મેં એને હાથ ના ટેકે ઉંચો રાખી ને ઘોડા લેવા નું chalu રાખ્યું . મેં વચ્ચે હાથ નાખી ને લંડ પકડ્યો અને આખી ભોસે પર ફેરવ્યો. મેં મારી આંગળી થી ક્લએતોસ રગડી નાખી. હું જોરદાર રીતે ઝરી ગાય અને એનો લંડ ચૂત ના ધ્રુજારી સહી નો સાકી અને પછી એને પણ વિર્યું છાત્કાવી દીધું.
થોડી વાર અમે પડી રહ્યા અને પછી અમે સાફસફાઈ કરી

એને પૂછ્યું ભાભી આ વખતે તું જરી એમ ને ?

મેં કહ્યું હવે ખબર પડી ને કે છોકરી ઝરે ત્યારે શું થાય હવે જયારે ફરીવા ર છોડો ત્યારે ધ્યાન રાખજો

એ મારા સ્તક્ન થી ધરતો નો હતો અને હું પણ એનો કુમળો લંડ લેવાનું ચાલુ રાખ્યું અને હું મહા પ્રયત્ને થી એની રોકતી હતી

આ વખતે એને મને એનો અનુભવ કહ્યો
આની પેહલા એને એક જ છોકરી ને ચોદી હતી એનું નામ કેતકી.
કેતકી એના મામા ની દીકરી હતી અને વેકેસન ની રાજા માનવા માટે એના ફઈ ની ઘરે આવી હતી. કેતકી કમલ કરતા એક વરસ નાની હતી ,

કમલ ત્યારે ૧૨ માં ધોરણ ની તૈયારી કરતો હતો ત્યારે એમની એક રાતે..

કમલ :
..અને એક રાતે મારા થી કેતકી ચોદાઈ ગઈ.

હું કેતકી કરતા એક વરસ મોટો છું. અને સ્કુલ માં પણ એક વરસ આગળ હતો. ભાઈ બહેન કરતા અમે દોસ્ત વધારે હતા, મેં એને ચોદી ત્યાં સુધી.

નાનપણ માં અમે નાગા થાય ને ચોદેલા પણ . એ દિવસ મને હજી યાદ આવે છે જયારે કેતકી એ મને એના લખોટી જેવડા સ્તન ૧૧ વરસ ની ઉમરે દેખાડ્યા હતા . લાલ રંગ ની આની વાળા સ્તન ત્યારે ઉંદર ના ભાચ્ચા જેવા દેખાતા હતા. મેં એને કહ્યું ત્યારે એને ગુસ્સે થાય ને કહ્યું : બેસ ને ગંસા તારી લોડી પણ ગુવાર ની સિંગ જેવડીજ તો છે

ગુવાર ની સિંગ જેવડી લોડી તો એને ઘણી વખત રમાડેલી છે. મને ગલી થતી અને લોડી કડક થઇ જતી. એક બે વખત કેતુ એ મને મુથ પણ મારેલી પણ કઈ ખાસ મજા આવી નહિ. એને મને ભોસે જોવા દીધેલી પણ અડવા દીધી નહિ.

વધતી ઉમર થી અમારી શારીરિક છેદ્છાન ઓછી થતી ગઈ પણ અમારી ખાનગી વાતો ચાલુ રહી

હું ૧૨ વરસ નો થાય ત્યારે મારા વૃષણ ભારે થવા માંડ્યા અને લોડી હજી નાની હતી પણ વારે વારે ઉભી થઇ જતી હતી

એવા માં એક દિવસ અમારી ભેસ આખી રાત ગંગાર્યા કરી એટલે સવારે બા એ નોકર ને કહ્યું કે તું અ ભેસ ને પડ પાસે લઇ જા
પણ નોકર કહે મારા એકલા થી ભેસ સચવાશે નહિ એટલે બા એ મને સાથે જવાનું કહ્યું

આગળ વાંચો ભાગ ૫ માં.