રીમા એકલી બગીચામા ફરવા ગઇ .

રીમા એક સુંદર કુંવારી છોકરી છે અને તે હજુ કોલેજ મા અભ્યાસ કરે છે . તેને પણ બીજી બહેનપણી ઓ ની જેમ ચૂત ચોદાવવા ની તીવ્ર ઇચ્છા હતી પણ હજુ સુધી કોઇ તક મળી ન હતી .

તેણી એક દિવસ એકલી જ બગીચા મા ફરવા માટે ગઇ હતી તો ત્યાં તેના ક્લાસ મા ભણતો રાજુ મળી ગયો તે પણ એકલો જ હતો .બંને એકાંત મા ઝાડ નીચે બેસી ને વાતો કરવા લાગ્યા વાત વાત મા રીમા એ રાજુ ને ચોદવા માટે પુછ્યુ રાજુ એ કહ્યુ કે મે એક વૈશ્યા ને ચોદવા નો અનુભવ લીધો છે તો રીમા એ કહ્યુ કે તુ મને પણ શીખવી દે કેવી રીતે ચૂત ચોદાય .

રાજુ એ તેને પાસે ખેંચી લીધી અને તેના નાજુક સત્નો બ્લાઉઝ મા જ દબાવવા માંડ્યો રીમા તેના લંડ ને પેન્ટ મા દબાવવા લાગી રાજુ એ ધીમે રહી ને તેનુ બ્લાઉઝ ઉતારી નાખ્યુ અને વારાફરતી તેના બંને સત્નો ને હોઠ વડે ચુંસવા લાગ્યો .

રીમા એ પણ તેના લંડ ને પેન્ટ ઉતારી ગુલાબી હોઠો મા લઇ ચુંસવા લાગી હવે બંને પુરી રીતે ઉતેજીત થઇ ગયા હતા તો રાજુ એ બંને ના બાકીના કપડા ઉતારી રીમા ખોળા મા બેસાડી લંડ તેની ચૂત મા ચડાવી ને ચોદવા લાગ્યો રીમા સીસકારા કરી રહી હતી તેનો ચૂત ચોદવાનો પહેલો અનુભવ હોય ચૂત માથી લોહી નીકળતુ હતુ થોડી વાર મા તેની ખરાબ રીતે ફાટી ગઇ તો રાજુ એ તેણી ને વાકી વાળી ઘોડી ની જેમ તેની ગાંડ મારવા લાગ્યો .

ગાંડ મા લંડ લેવા મા રીમા ને પણ મજા આવી પણ થોડા ઝટકા ઓ સહન કરી ને ગાંડ મા થી પણ લોહી નીકળવા નુ ચાલુ થઇ ગયુ તે પણ ફાટી ગઇ હતી . રાજુ નો લંડ હજુ પણ ટાઇટ હોય રીમા એ તેને મોઢા મા લઇ ચુંસી ને ખાલી કરી દીધો અને તેમા થી નીકળેલ વીયૃ વડે ચહેરાની માલીશ કરી .આમ આખરે રીમા ની ચૂત ચોદવાની ઇચ્છા પણ પુરી થઇ ગઇ .