હીના એ હિમેન પાસે ચૂત ચોદાવી .

હીના એ હિમેન પાસે ચૂત ચોદાવી .હીના અને હિમેન કોલેજ મા એક જ ક્લાસમા અભ્યાસ કરતા હતા .જ્યારે છેલ્લી પરીક્ષા પુરી થઇ ત્યારે બધા મીત્રો એ મળી ને કોઇ દુર ના સ્થળે ફરવા જવા નુ નક્કી કરી લીધુ હતુ .

તેઓ સાથે મળી ને જોડીઓ બનાવી દિવ ફરવા ગયા , ત્યાં પહેલા થી બુક કરેલ ગેસ્ટહાઉસ મા પહોંચી ને તે બધા આરામ થી સુઇ ગયા તે લોકો એ રાત્રી દરીયા કિનારે ગાળવી તેવુ નક્કી કરેલ હતુ .

રાત્રે તે ઓ ખાણી પીણી નો સામાન સાથે લઇ ને નીકળી પડ્યા કિનારે ત્યાં એક સ્થળ પસંદ કરી બધા બેઠા દિવ મા બિયર ની બોટલો સસ્તી મળતી હોય તેઓ સાથે લાવ્યા હતા તેને પીધા થોડો નશો ચઢતા તેઓ નાચવા લાગ્યા જોડી ઓ તો પહેલા થી જ બનાવેલ હતી બિયર નો નશો કામ કરી ગયો બધા ઉતેજીત થઇ પોતાની જોડી વાળી છોકરી ને ચુમવા અને દબાવવા લાગ્યા .

છોકરાઓ એ ધીમે રહી ને છોકરીઓ ના કપડા ઉતારી નાખ્યા બધી છોકરીઓ પણ ઉતેજીત થવા લાગી હતી તેઓ એ તેણા ના સત્નો દબાવી ચુંસવા લાગતા ચોદાવા માટે તૈયાર થઇ ગયી હીના પણ હિમેન ને જલ્દી ચોદવા કહેવા લાગી .

હિમેને એક હાથે સત્ન પકડ્યા અને બીજા હાથ ની આંગળી વડે ચૂત ચોદવા માંડી હીના કામજ્વર થી તપવા લાગી હતી હિમેને તેને બંને હાથો મા ઉચકી અને દરીયા ના પાણી મા સુવરાવી દીધી .

હિમેન પાણી મા જ હીના ને તેની ચૂત મા લંડ ચડાવી ચોદવા લાગ્યો તેણી ની ચૂત પહેલી વાર ચોદાતી હોય હજુ કડક હતી તે થોડા ઝટકા લાગતા ફાટી ગઇ .

હિમેન નો લંડ લોહી થી રંગાઇ ગયો તેણે પાણી મા લંડ સાફ કરી હીના ની ગાંડ મા ચડાવી ગાંડ પણ ખુબ મારી ફાડી નાખી બધી જોડી ઓ ની કામ વાસના શાંત થતા તે ઓ ત્યાં બનાવેલ તંબુ ઓ મા સુઇ ગયા .