ઇન્ડીયા મા પણ હવે ડેટીંગ નુ પ્રમાણ વધતુ જાય છે

ઇન્ડીયા મા પણ હવે બીજા દેશો ની સરખામણી એ ડેટીંગ નુ પ્રમાણ વધતુ જાય છે . મારી સાથે ભણતી એક છોકરી ને ડેટીંગ પર જવા નો શોખ હતો . તેણી એ અત્યાર સુધી મા ઘણો અનુભવ લીધો હતો ડેટીંગ નો .
એક દિવસ તેણી એ મને ઓફર કરી ડેટીંગ માટે તે એક શ્રીમંત માતા પિતા ની સુંદર યુવાન છોકરી છે .પૈસાદાર હોવાને લીધે તેના મીત્રો ઘણા છે . તેણે મારી સામે એક શરત મુકેલ હતી ડેટીંગ પર જવા માટે , તે શરત એવી હતી કે મારે માત્ર તેણી જેમ કહે તેમ જ કરવાનું .
મે તે શરત માન્ય રાખી ને બંને ગયા જુહુ ચોપાટી પર તેણી એ મને તેની પસંદ ની મસાલા પુરી ખવરાવી ને મને ત્યાં કિનારે આવેલ હોટેલ મા લઇ ગઇ રુમ મા પહોચી તેણી એ મારા અને તેના બધા જ કપડા મારા હાથે ઉતરાવ્યા તે મારો લંડ હાથ મા પકડી ને ચુંસવા લાગી તેણી ના નાજુક હાથ મા જતા જ મારો લંડ ફુંફાડા મારવા લાગ્યો .
મારો આ પહેલો અનુભવ હતો પણ તેણી અનુભવ લઇ ચુકી હતી ચૂદાઇ નો . તેણે મને પલંગ પર સુવાડી ને મારો લંડ તેની ચૂત મા લઇ ઉપર ચડી ને મને ચોદવા લાગી તેણી એ મને ખુબ ધરાઇ ત્યાં સુધી ચોદ્યો  તેણી ની ચૂત શાંત થઇ તો ગાંડ મા લંડ ચડાવી ને મારા ઉપર કુદી ને ગાંડ મારવા લાગી મને આ બંને ચૂદાઇ મા ખુબ જ મજા પડી .
જ્યારે કામ વાસના શાંત થઇ ત્યારે તેણે પાછા ઘરે ફરવા કહ્યુ આમ ઇન્ડીયન ડેટીંગ હવે યુવા ઓ મા પ્રચલીત બનતુ જાય છે .