મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૮]

ભાગ ૭ નું ચાલુ . . . .એ જોતી રહી અને મેં ધીરે ધીરે લંડ અંદર બહાર ઘાલ્યો . વિના તકલીફે લગભગ આખો સમાઈ ગયો . છેલ્લો એક ઇંચ બાકી રહ્યો ત્યારે હું રોકાયો . એની યોની માં ફટ ફટ ફાટક થયા. આમ તેમ કુલા હલાવી ને એ બીલી : હાય હાય મામુ , આ તો અંદર ઉતારી ગયો ..ઉસ્સ્સ્સ બહુ મજા પડે છે.
મેં : હજી તો તે પુરેપુરો જોયો નથી. બહાર નીકળે ત્યારે જોજે તારી ચૂત માં કેટલો લાંબો સમાઈ ગયો હતો. જો જે.
હળવે હળવે મેં લંડ પાછો ખેંચ્યો . ભોસ ની તથા લંડ ની લાળ અને યોની પટલ ના લ્લોહી થી ખરડાયેલો જાડો લંડ જોઈ મસ્તાની ને બહુ નવી લાગી . અને ગલ ગાળિયા થઇ ગયા. એ બોલી : ઉસ્સ્સ , બહુ ગલી થઇ છે , ઘાલી દે ને પાછો.

મેં : હવે દુખે છે ?

એને ના પડી એટલે ધીરે ધીરે ધકકા મારી મેં એને ચોદવા માંડી . લંડ ચીકણો હતો અને સહેલી થી ચૂત માં જી સકતો હતો . પરંતુ મસ્તી ની ભોસ હજી નાની અને સાંકડી હતી એટલે મારે સાચવી ને ઘાલવો પડતો હતો . લંડ ની ટોપી પણ જોરથી ખેંચાઈ ના ચડી જતી હતી . અને મને પણ દર્દ થતું હતું . જેમ જેમ હું ચોઅડતી ગયો તેમ તેમ ચૂત લંડ જેટલી પહોળી થવા લાગી . ૫ ૭ મિનીટ ની ધીરી ચૂડી પછી જ આખો લંડ ચૂત માં પેસી સક્યો મારી મોનસ થી ક્લીતોરીસ દલાઈ ગઈ . યોની ના ફટકા વધી ગયા . મારા થી હવે રહેવાયું નહિ . મેઆખા લંડ મેં કાઢી ઘાલી ઝડપથી ઘોડા મારવા લાગ્યો . અમે મસ્તાની પણ કુલા ઉલાળી ઉલાળી ને લંડ ને લેવા માટે સમા ઘોડા મારવા લાગી .

નીચે લંડ ભોસ મારી રહ્યો હતો .ત્યારે મારા હાથ મસ્તાની ના સ્તન દબાવી રહ્યા હતા .અ એની બંને નીપલ કડક થયેલી હતી .હું ઘડી માં નીપલ ચુસતો અને ઘડી માં મસલતો . હતો . મોથી મો ચોટાડી ને કિસ કરતો હતો . એના હાથ મારા બદન પર ફરતા હતા. અવેસ માં આવી જી એ મને નખોરિયા ભરી લેતી . હતી . પોતાની જીભ કડક બનાવી ને મારા મો ને છોડતી હતી . મારા ઘોડા ની ઝડપ અને ઉંચાઈ વધવા માંડ્યા . દરેક ધક્કે મસ્તાની નું બદન હચ મચી ઉઠતું હતું . એ બોલી : મામુ , બહુ મઝા પડે છે. આહ.. . તું નીચે ઘાલે છે એ તારો . તારો છેક મારા ગાળા સુધી પેસી જતો હોઈ એમ લાગે છે.

આગળ પાછળ આમ તેમ ગોળ ગોળ કુલા ઘુમાવી ને એ પોતાની જાત ને ચોદાવતી હતી . એની ચૂત ના ખૂણે ખૂણે મારો લંડ ફરી વળ્યો . એની ચૂત ના ફટકા વધી ગયા . પણ એ ઝરવાનું નામ લેતી નો હતો . એને અધુરી મૂકી ને હું ઝરુ એવી મને બીક હતી . ચોદવાનું ચાલુ રાખ્યું અને મેં આંગળી વડે એની ક્લીતોરીસ મસળી. તરત જ એને જોરદાર ઓર્ગેસમ થયું . એનું બદન અકળાઈ ગયું . ધીમી ધ્રુજારી વ્યાપી ગઈ . આખા શરીરે રૂવાલા ઉભા થયા . પસીનો છૂટી ગયો જોર થી આંખો મીચાઈ ગઈ અને મો માંથી લાળ નીકળી પડી .એ એટલા જોર થી મને બાઝી પડી કે હું ઘોદા મારી નો સક્યો . અને પછી એ ઘડી ભાર તો બેહોશ થાય ગઈ .

હું રોકાયો . એકાદ મિનીટ માં એ ભાન માં આવી અને બોલી : મામુ સુ કર્યું તે મને > મને સુ થાય ગયું હતું ?
મેં : પ્યારી , મેં તને છોડી . તને જે થયું તેને ઓર્ગેઝમ કહે છે ચોદવાના આનંદ ની ચરમ સીમા .મઝા પડી ને ?

મસ્તાની : બહુ મઝા પડી , હજી ય ગલી થાય છે . મને થાક લાગ્યો છે. પાને તને સુ થયું પેલું શું ? ઓર્ગેઝમ ? ભાગ ૯ માં બાકી નું વાંચો . ..