મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૯]

ભાગ ૮ નું ચાલુ. મસ્તાની : બહુ મઝા પડી , હજી ય ગલી થાય છે . મને થાક લાગ્યો છે. પાને તને સુ થયું પેલું શું ? ઓર્ગેઝમ ?
મેં : ના . નથી થયું . પણ મારી ફિકર નો ક્રીસ. તું આરામ થી સુઈ જ. હું ચોદવાનું બંધ કીર દાવ છું .

હું ઉતારવા ગયો [પણ એને મને કમર નીચે કુલા પર હાથ દબાવી રોકી રાખ્યો અને બોલી : ના , ના ,ચાલુ રાખ ને છો . છો. હાય હાય , ચલ ને કરવા મંદ . હજી તો તારો કડક છે ના ?

મેં ; હા , હજી તાતાર જ છે . ઝર્યો નાથ ઈ માટે.

મસ્તાની ” તો પછી રાહ કોની જુવે છે ?

એને યોની સંકીચી ને લંડ દબાવ્યો . મેં ફરી એને છોડવા માંડી . આ વખતે દયા રાખ્યા વગર મેં ઘોદા મારવા માંડ્યા. એના મો નથી સિસકારા થવા લાગ્યા . ભીની ચીનાકી ચૂત માં સહેલી થી લંડ આવતો જતો હતો અને પાચક પાચક પાચક પચ્ચ અવાજ આવતો હતો . ૧૫ મિનીટ સુધી મેં મન ભરી ને મસ્તી ને છોડી , છેવટે અમે બંને સાથે ઝર્યા . ગરમા ગરમ વીર્ય ની ૫ – ૭ ધાર છૂટી . એની નાની ચૂત આખી છલકાઈ ગઈ . એક બીજા ને બાઝી ને બચ્ચી ઓ કરતા કરતા અમે ઊંઘી ગયા.

મારી આંખ ઉઘાડી ત્યારે સવાર ના લગભગ ૫ વાગ્યા હશે. બહાર અંધારું હતું .અને ઝીણો ઝીણો વરસાદ આવતો હતો . મસ્તાની મને વળગી ને પડી હતી . બહુ નિર્દોષ અને વહાલી લગતી હતી . મારો લોડો ચૂત માંથી બહાર નીકળી પડ્યો હતો . કબુતર જોડી ની જેવા એના નાના નાના સ્તન જોઈ એ સળવળવા માંડ્યા. એક આંગળી વડે મેં ‘નીપલ રમાડી કે તરતજ એ કડક થઇ ગઈ અને મસ્તાનો એ આંખ ખોલી . મને જોઈ ને એ હસી અને ફરી વળગી પડી . એ બોલી : ઊઉ.. કેટલા વાગ્યા ?

મેં : ખબર નથી , કદાચ ૫ વાગ્યા હશે.

મસ્તાની : મામુ ચલ ફરી પેલું કરીએ.
મેં : પેલું એટલે?
મને ચુંટણી ખણી ને બોલી : તું જાણે છે , કાલે રાતે કર્યું હતું એ .
મેં : કહે તો ખરી , શું કર્યું હતું ?
બીજી જોરદાર ચુંટણી ખણી ને એ બોલી : ચો. દ.વા…નું..
મેં : ઓહો , ચોદાવાનું મન થયું છે એમ કહે ને ?
મસ્તાની : હા , હા થયું છે . તને નથી થયું ? જોવા તો દે /

એ બેથી થઇ ગઈ . અડધા પડધા તાતાર થયો લંડ પકડી ને એ રમાડવા લાગી . એની કોમલ આંગળી ઓ ને સ્પર્સ થી લંડ તરતજ પૂરો તાતાર થઇ ગયો . મુઠી માં લઇ ને એને લંડ ઘસ્યો ને લંડે લાળ પાડવા લાગી . , એ બોલી ” હાય હાય મામુ , પકડ્યો છે હાથ માં ને ગલી થાય છે પીકી માં . તને મન નથી થયું ?
મેં : થયું છે ને. કેમ નો થાય ? તારા જેવી મસ્ત ચૂત ચોદવાનું મન કોને નો થાય ? પણ હજી તારી ચૂત નો ઘ તાજો છે એટલે તને ધુખ્સે /
મસ્તાની : જો દુખે . મારે તો આ જોઈએ છે , અત્યારે જ , મારી ચૂત માં . હાય હાય હું શું બોલી ?
મેં : તું બરાબર બોલી . એમ કરીએ.

મેં એને ચાટી સુવડાવી જાંઘ પહોળી કરી . એના પગ વચ્ચે થઇ ને મેં મારું મો ભોસ પર લગાવી દીધું . આગલી રાતે ની ચૂડી પછી પણ એની ભોસ ભીની હતી . એ હા ના કરતી રહી અને મેં જીભ વડે આખી ભોસ ચાટી . જીભ ના ટેરવા વડે ક્લીતોરીસ ને એવી તો રમાડી કે મસ્તાની ના કુલા ડોલી પડ્યા. ભોસ માંથી ભાર પુર લાળ ઝરી. બાકી નું ભાગ ૧૦ માં વાંચો . .