એક સાથે બે છોકરી ની ચૂદાઇ .

દેસી છોકરીઓ , ને ચોદવા નો ખુબ શોખ હોય છે , મે પણ આવી બે દેસી છોકરીઓ ને એક સાથે ચોદવાની મજા માણી છે , હું એક વખત મારા ઘરે એકલો જ હતો , મારી પત્ની એક સગા ને ત્યાં પ્રસંગ મા હાજરી આપવા ગયેલ હતી . મારા લડ ને બે દિવસ થી ચૂત નો સ્વાદ ચાખવા ન મળેલ હોય તે જલ્દી ચૂત ચોદવા માંગતો હતો .

મને રોજ ચોદવા માટે ચૂત ની આદત પડી ગયેલ હતી . મારા લંડ ની ઇચ્છા પુરી કરવા હું ઘર ની બહાર જઇ ચૂત શોધવા નીકળી પડ્યો . મે સાંભળેલ હતુ કે , બગીચા મા આવી વૈશ્યા ટાઇપ ની છોકરી ઓ ગ્રાહક ની શોધ મા ફરતી હોય છે . હું પણ બગીચા મા ફરવા ગયો . ત્યાં પહોંચી એક સારી બેન્ચ પસંદ કરી રાહ જોવા બેસી ગયો . બગીચા મા તમને અનેક પ્રકારના માણસો જોવા મળે મે ચાલતા ઘણા માણસો ત્યાં જોયા .

થોડી વાર રાહ જોયા પછી થોડે દુર એક બેંચ પર બે સુંદર દેસી છોકરીઓ એકલી બેઠેલી જોવા મળી . હું પણ આવુ જ કંઇક શોધવા નીકળ્યો હતો , હું તેની બાજુમા જઇને બેઠો અને તેઓ ની સાથે વાતો કરવા લાગ્યો , વાત વાત મા તેણે કહ્યુ કે તેઓ વૈશ્યાઓ છે અને બગીચા મા ગ્રાહકોની શોધ માટે આવેલ છે . તો મે તેને મારી સાથે રાત્રી ગાળવા કહ્યુ તો તે બંને માની ગઇ . હું તેને છોકરીઓ મારા ઘર પર લાવ્યો .

રાત્રી નો સમય થાય તે પહેલા મે તેના શરીરના સુડોળ અંગોની છેડ-છાડ કરી ને તે બંને છોકરી ઓને ઉતેજીત કરી દીધી હતી , જેવુ ભોજન પુરુ થયુ કે તે ચોદવા માટે કહેવા લાગી અને તેઓ એ મારા લંડ ને પેંટમા જ પકડીને દબાવવા લાગી , મે પણ તેને ઉંચકીને પથારી મા નાખી અને તેના કપડા ઉતારવા લાગ્યો . તેઓ એ મારા કપડા ઉતારી નાખ્યા . તેના સત્નો સફેદ કબુતરોની જોડી હતા અને તેમા તેની ડીંટડીઓ તો ખુબ સેક્સી લાગી રહી હતી .

તેને મસળવાની મજા માણી મે તેની ચીકણી ચૂત ચોદવા માંડી . દેસી છોકરી ની ચૂત કડક હોઇ જલ્દી ફાટી ગઇ . ચૂત ફાટી જતા જ મે તેની ગાંડ મારવા માંડી થોડીવારમાં ગાંડ પણ ફાટી ગઇ , હવે મે બીજી છોકરી ને પકડી દબાવી તેણી એ મારા પહેલા સંભોગ મા ઘણી સરસ મદદ કરી હતી . તે છોકરી એ મને ગાંડ મારવા આગ્રહ કર્યો મારી ઇચ્છા પણ કડક ની હતી તો મે તેને કુતરા સ્ટાઇલ મા વાંકી વાળી તેની મોટી ગાંડ મા મારો લંડ ચડાવી ખુબ મજા કરી . લગભગ રાત્રી ના ત્રણ વાગ્યે મારા પીચકારી મારી તેની મોટી ગાંડ ભરી દીધી . અમે ત્રણે થાકી ગયા હોઇ સુઇ ગયા , સવારે બંને ને ખુશ કરી વિદાય આપી .