दीदीची पुच्ची निग्रोने झवली

मि शुभम आज तुम्हाला एक खरी गोष्ट सांगनार आहे. माझ्या घरी ४ लोक असतात. मि पप्पा आई आणि बहिन. माझ्या बहीनी च नाव पुजा आहे. ती १९ ची आहे. टंच बॉल ३६ चे, कमर ३४ आणि गांड ३८. रंग गोरा. आणी कायम टाईट कपडे घालते.

तिचे अनेक किस्से फेमस आहे. पण हा किस्सा माझ्या डोळयाने मि बघितला आहे. एक दिवस आम्ही राजस्थान ला फिरायला गेलो होतो. जयपुर ला आम्हि एका हॉटेल मधे थांबलो तिथे अनेक परदेशी लोक आले होते.

आम्हि ज्या ठिकानी होतो तिथे ३ निग्रो लोक होते. काळे आणी धिपाड. ते तिघे माज्या बहिने कडे बघत होते. दिदिला पण समजल होत. मि आणी दिदि आम्ही एकमेंकाना समजुन घेतो. ते तिघे आमच्या टेबल वर येउन बसले आम्हि पण गप्पा मारु लागलो. त्यानी एक वोडका घेतला.

आणी एक जण दिदि च्या मांडया चोळायला लागला. दिदि पण गरम झाली होती. जेवन झा्लयावार आम्ही त्याव्यासोबत त्यांचया खोलित गेलो.

तेव्हा तिघे नंगे झाले व दिदि चे कपडे काढले. दिदि पण गरम झाली होति. त्याचा लंड ८’ मोटा होता. तिघे दिदि ला कुत्र्या सारखे झवु लागले. दारु ची नशा चढली होती. दिदि च्या पुच्ची ला पाणी सुटल होत. आता ति सक्का भाऊ सामोर असला तरी आईकनार नाहि हे मला समजले होते.

मला काहिच सुचत नव्हत. दिदि ने एकाचा लंड चोखायला घेतला. दुसरा गांड मारत होता. हे बघुन मि पण गरम झालो. मि मुठंठया मारू लागलो. इतका मोटा लंड बघुन दिदि ची तर गांडच फाटुन गेली होति.

ति रडत होती पण निग्रो कुत्र्यासारखे तिला झवत होते. त्या दिवस भर तिघांनी तिला १०-१२ वेळेस झवल. एकाने तर माज्य़ा तोंडात पण चिक गाळला. नंतर एक जण दिदि च्या तोंडात मुतत होता. अाणि दिदि सगळ मुत पिऊन गेली. ति एकदम रंडी सारख वागत होती.

तिघे आळिपाळी ने तिला झवत होते. कोनी बॉल वर चावत होते. दिदि ला तर सुधच राहिली न्हती. तिच्या पुच्ची चा तर भोसडा बनुन गेला होता. जसा जसा दारु चि नशा उतरू लागली तस तस दिदि ला सुध यायला लागली. नंतर सग्ळयानी १ तास ब्रेक घेतला. तिघे बाहेर जेवन आनी दारु आणायला गेले.

दिदि ने फ्कत ब्रा आणी निकर घातली. तिला माहित होत ते परत आल्यावर तिला कुत्र्या सारख झवतिल. दिदि मला बोल्ली भावा कोनाला सांगु नको. मि पण तयार झालो.

मि तिला बो्लो तुला पाहिजे ति मजा कर फक्त मला सांगत जाय. नंतर तिने मला तिचे बाकिचे किस्से पण सांगितले कस तिला मा्ज्या मित्रांने झवल होत. ते आईकुन माझ लंड परत उठल. दिदि मला बोल्ली परत मला परत तिघे तिघे नाही घेता येनात मला वाचव.

मि बोल्लो मि काय करु शकतो तर ति बो्ल्ली एखांदयाचा तोंडात घे तेवढच मला बर वाटेल. नंतर ते आल्यावर परत झवाझवी चालू झाली. आता मला पण दिदि ला वाचवाव लागनार होत नाही तर दिदि चि पुच्ची पार फाटुन गेली असती. मि एका चा तोंडात घेतला मला माजा यायला लागली.

नंतर त्याना मला उलटा गेला आणी मि मा्झ्या गा्डित लवडा टाकला खुप दुखल मि रडायला लागलो पण तो कोनता मला सोडनार होता.

त्याने मला ५ मिन झवला. आणी चिक माझ्या तोंडात सोडला. दिदि ने तर सकाळ पासुन पोटभर चिक पिला होता. संध्याकाळी तिला चालता पण येत नव्हत.

मला पन चालता येत नव्हत.

कशेतरी कपडे घातले आणि रुम मधे गेलो. मम्मि पप्पा आजुन बाहेर च होते. दिदि आणी मि निवा्त झोपलो. संध्याकाळी दिदि ला विचारल कस वाटल तर ति बोल्ली रंडी बनायच स्वपन साकार झाल.

नंतर मि तिला विचारू लागलो ह्या आधि कोण कोण तुला झवलय तर तिला सुध्दा आठवत न्हत येवढे लोक तिला झवुन गेले होते. त्यात माझे मित्र.

आणी काही अनवोळखी लोक पण होते. दिदि ने मला सांगितल होत तु मला मदत कर मि तुला मदत करेल. मि अनेक वेळा तिला झवायाला रुम शोधुन दिली.

लोक शोधुन दिले.

अनेक वेळा आम्हि सोबत असता्ंना अनेक मुल तिला चोळायचे तेव्हा मि पण मजा घ्याचो.

बदल्यात तिने तिच्या मैत्रिने मला झवायला दिल्या.