काकींची झवाझवी

नमस्कार माझं नाव राहुल, तुम्हाला आज मी माझ्या आणि माझ्या काकी मध्ये घडलेल्या श्रुंगारीक दिवसाची कथा सांगणार आहे, माझ्या काकीचं नाव शर्मिला दिसायला एकदम कडक ती नेहमी साडी नेसायची, साडी ती एकदम चोपून चापून घालत असे त्यामुळे तिचा कमरेचा घेर एकदम गोलाकार दिसे..

तिचे ओटी पोट साडी नेसल्यावर उघडे असे तिच्या पोटावर पडणाऱ्या वळ्या एकदम झवाड फीलिंग देऊन जायच्या, काकींनी नजर एकदम घायाळ करणारी असत, काकीचं पूर्ण भरलेलं शरीर वेड लावत असे, ती जेव्हा चालायची तेव्हा तिची गांड एकदम मटकायची, बघताच बुल्ला कडक व्हायचा. लांब केस आणि काकीची केसांची वेणी तिच्या गांडीवरून नाचायची हे दृश्य बघताना अंगावर काटे येत असे.

माझे काका सरकारी नोकर होते, महिन्याला त्याच्या बदल्या ठरलेल्या, पैसा भरपूर होता पण सुख नव्हते. चाळीशी च्या घरात असणारी काकी शरीराने भरून गेली होती, पण शरीर सुख खूप कमी अनुभवत होती, शेजारी पाजारी तिच्यावर टपून होतेच पण तिला भीती होती इज्जत जाण्याची, मुलं सुद्धा मोठी होत होती. मी नुकताच वयात आलेलो, पोलीस भरती करायची म्हणून दिवस रात्र मेहनत घेत होतो, शरीर चांगले पिळदार झाले होते, उंच शरीरयष्टी असणारा मी, गावाकडच्या बायका सुद्धा देह माझा चोरून न्याहाळत, नाक डोळे तर छान होतेच , एका महिन्याभरात पोलिस भरती पुण्यात होती त्या दृष्टीने प्रेयत्न चालू होते मेहनत घेत होतो…

असेच एका दिवशी गावाकडे असताना काकीचं फोन आला, त्यांना आईने सांगितले होते की मी पुढच्या माहिन्यात पुण्यात येणार आहे भरती साठी, फोन वर काकी म्हणाल्या ‘ कुठं परेंत आलीये तयारी भरतीची? मी बोलो काकी चालू आहे बस तुमचा आशीर्वाद राहू द्या, काकी तिकडून हसल्या आणि म्हणाल्या ‘आहे की आमचा आशीर्वाद तुम्हाला मग कधी येतोय पुण्याला ? मी म्हणालो पुढच्या महिन्यात येईल काकी , त्या म्हणाल्या पुढच्या महिन्यात का ? लवकर येउन इथेच प्रॅक्टिस कर म्हणजे तुला पुण्याच्या वातावरणाशी जुळवून घेता येईल आणि काका सुद्धा नाही घरी तेवढीच आम्हाला तुझी सोबत होईल, मी म्हणालो ठीक आहे येईल लवकरच, असे म्हणून एक दोन दिवसांनी निघण्याचा ठरवले, काकींना एक मुलगी होती ती सुद्धा तारुण्याच्या छायेत बहरलेली छोट्या कैऱ्या नुकत्याच बाहेर पडू पाहत होत्या चैताली नाव तीच, शरीराने चांगलाच लय पकडलेल्या दिसायला देखणी काकीचं सौंदर्य तिच्यात उतरलेलं.

पुण्याला जायचा दिवस उजाडला पहाटे निघालो, पुण्यात पोहचू परेंत दुपार झालेली, काकींनी फोन केला मी पुण्यात आलोय असे, काकींनी घरी कसे येयाचे बस कुठं भेटतील हे सर्व सांगितले काकी माझ्याशी बोलताना भलत्याच खुश आहेत असे जाणवले, मी बस पकडली, स्टॅन्ड ला उतरून रिक्षा पकडली आणि अखेर पोहचलो , दाराची बेल वाजवली. दार उघडले दार माझी चुलत बहीण चैताली ने उघडले, ती माझी तबियत बघून आवक झाली, ये राहुल जाम भारी बॉडी बनवली तू, सही एकदम मी ओळखले नाही तुला, चैतालीला मी दीदी म्हणत असे, एवढ्यात काकी आत मधून आल्या अग त्याला आत तरी येउ, मी घरात आलो, दीदी नि मला पाणी दिले तिच्या मांड्या सुद्धा भरल्या होत्या दिदीच्या गांडीच्या खापा चालताना मटकत होत्या, आणि शर्मिला काकी तर काय सांगू आंबे गच्च बहरलेले , काकीचा देह मागून जावे आणि मिठी मारून ओठात ओठ घुसळून किस करावे मी गेलो तेव्हा ती गाऊन वर होती आणि दीदीनी काळी लेगीस आणि पांढरा टी शर्ट घातला होता दोघी मायलेकीच शरीर बघून मी वेडा झालो. मला काकींनी फ्रेश होण्यास सांगितले मी बॅग रूम मध्ये ठेवली , दीदी ने मला सर्व घर दाखवले आणि मी फ्रेश होण्यास निघून गेलो,

घर दाखवतना दिदींची नजर माझ्या पिळदार शरीरावर होती. तिची नजर सुद्धा भिरभिर झाली होती, काकीचं चाळीशीत आलेलं असं भरलेलं शरीर, आणि दीदीच असे तारुण्याच रूप बघून बुल्ल्यामध्ये चांगली खळबळ माजली होती. बाथरूम मध्ये गेलो पहिला नागडा झालो बुल्ला कडक आणि लांब लचक झाला होता, गरम पाण्याचा शॉवर घेतला आणि बुल्ला हातात धरून काकीचं शरीर आठवून काकींनी झवून काढतोय अशी कल्पना करून बुल्ला हलवत होतो आह्ह्ह, बुल्ल्याच्या शिरा फुगल्या होत्या नुसती झवायच्या कल्पनेनं वेड लागत होते, खरंच जर झवलो तर तर काय होईल माझं नागडे पिळदार शरीर कडक आणि लांब सडक बुल्ला हातात घेऊन जोरात हलवत होतो , बाथरूम मध्ये निकर आणि ब्रा वाळत होत्या काळ्या रंगाची आणि एक लाल रंगाची त्यांना पाहून अजून चेव आला,

नक्षी असणाऱ्या स्टायलिश निकर होत्या, निकर आणि ब्रा न्याहाळत जोरात बुल्ला हलवत होतो बुल्ल्याच्या सुपारीची रिंग एकदम जाड जुड होती बुल्ल्यातून पिचकारी उडाली आह्ह्हह शर्मिला काकीच्या पुच्चीत माझी मलाई सोडल्याचा फील आला आणि एकदम रिलॅक्स होऊन पुन्हा एकदा गरम पाण्याने शॉवर घेतला आणि टॉवेल गुंडाळून बनियन घालून बाथरूम च्या बाहेर आलो. काकी बाहेर मला हाक देण्यासाठी आल्या होत्या अरे किती वेळ चहा गार झाला असे म्हणत मी बनियन घातले असल्यामुळे त्याची नजर माझ्या शरीरावर दंड न्याहाळत होती आणि मी टॉवेल वर होतो आणि बुल्ला अजून थोडा मोठा होता त्यांनी बुल्ल्याकडे बघून न बघितल्या सारखे केले आणि स्मित हास्य करून म्हणाल्या चल ये पटकन मी रूम मध्ये जाऊन फक्त पॅन्ट घातली आणि जीन्स आणि बनियन वर बाहेर हॉल मध्ये चहा घेयाला आलो दीदी समोर सोप्यावर बसली होती, काकी चहा घेऊन आल्या आणि गावाकडच्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा चालू होत्या, काकी माझ्या नजरेला नजर मिळवून बोलत होत्या पण मला घाबरल्या सारखे वाटत होते मनात,

दीदी मोबाईल मध्ये काही तर टाइमपास करत बसली होती काही क्षण असे वाटले ती माझे फोटो काढत आहे चोरून पण मी लक्ष नाही दिले, शर्मिला काकी भरभरून बोलत होत्या आज का त्या माझ्याशी एवढे बोलत होत्या माहित नाही, माझं पिळदार शरीर त्यांना आवडले होत ते त्याच्या डोळ्यात मला साठवून घेत होत्या. गप्पा गोष्टी झाल्या नंतर काकी किचन मध्ये गेल्या, दीदी सुद्धा क्लास साठी निघून गेली. मला बसून बसून बोर झाले मी घराच्या गच्ची वर जाऊन फेर फटका मारला जरा मोबाइल मध्ये टाईमपास केला, परत घरात आलो किचन मध्ये गेलो काकी ना म्हणालो काकी काही मदत करू का, काकी हसून म्हणाली नको बाबा बोलास ते खूप झाले तू बस इथे किचन मध्ये डायनींग टेबल होता मी डायनींग टेबल वर बसलो काकी माझ्याशी बोलत चपात्या लाटत होत्या चपात्या लाटत असताना त्याचे सगळे शरीर गदागदा हलत होते का मुदाम हलवत होत्या माहित नाही गाऊन मधून त्याची उघडी गोरी पाठ घामाने भिजली होती गोरा दंड एकदम सेक्सी वाटत होता , गांडीची चीर स्पष्ट दिसत होती काकीला उचलून डायनींग टेबल वर ठेऊन कचुन झवू वाटत होते. जेवणाची वेळ झाली, दीदी सुद्धा घरी आली आम्ही गप्पा मारत जेवण केले. दोघी एका रूम मध्ये आणि मी एका रूम मध्ये झोपलो.

‌झोप काही येत नव्हती , दोघी मायलेकींनी वेड लावले होते , शर्मिला काकी नागडी कशी दिसत असेल, चैताली दीदीच्या पुच्चीची चव कशी असेल ह्या विचारांनी झोप लागत नव्हती. कसा बसा झोपलो. सकाळी उठलो रूम मध्ये व्यायाम करून माझ्या रूम च्या बाहेर आलो, घरात शांतता होती. दीदी बहुतेक कॉलेजला गेली होती, शर्मिला काकी ज्या रूम मध्ये झोपली होती त्याचा दरवाजा किंचित उघडा होता मी आत डोकावले तर बघतो तर काय शर्मिला काकी नागडी आह्ह्हह बुल्ला ताडकन जागा झाला, शर्मिला काकीचं गोर शरीर पहिल्यांदाच नागडे बघत होतो, तिच्या आंब्याची बॉंडे, काकीच्या भरलेल्या मांड्या, पुच्चीवर तुरळक केस, कमनीय बाधा बघून वेड लागले होते, काकींची उघडी गांड बघून कधी एकदा काकींची गांड मारतोय असे झाले, शर्मिला काकींनी निकर घातली आणि ब्रा घालून परकर अंगावर चढवला आणि मोठया गळ्याचा ब्लाऊज घातला, आणि हळू हळू साडी नेसायला लागली, तिची एक नजर दरवाज्याकडे गेले, मी क्षणात बाजूला होऊन आवाज न करता माझ्या रूम मध्ये जाऊन , माझा व्यायाम चालू केला पण मन लागत नव्हते, शर्मिला काकीचं असे नागडे शरीर बघून सुचत नव्हते काही , माझ्या रूमच दार उघडे होते.

शर्मिला काकी आवरून आली होती , मला म्हणाल्या काय राहुल साहेब नीट जोर पण काढता येईना कि आज तुला, काकी लडिवाळ पणे बोल्या काकीचा बोलण्याचा स्वर जरा वेगळा होता, काकी गांड मटकावत जवळ आल्या, आणि म्हणाल्या काय झाले रात्री पासून नुसता भिरभिर बघतो , काकी डोळ्यात डोळे घालून बोलत होत्या , नाइट पॅन्ट मध्ये माझा बाबुराव सलामी देत होता, शर्मिला काकींनी बुल्ल्या कडे नजर रोखून बघितले इकडे आहे होय भिरभिर बघण्याचं कारण, असे म्हणून जवळ आल्या माझ्या नाइट पॅंटी वरून बुल्ल्याला हात लावला, माझ्या शरीरात करन्ट आला, शर्मिला काकीला मिठीत घेऊन ओठात ओठ गुंफून दिले , काकीच्या ओठाचा गोडवा मस्त होता, मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत होतो शर्मिला काकीच शरीर तडफडत होते माझ्या शरीराचे चुंबन घेत होती वेड्यासारखी तिने माझे बनियन कडून टाकले , काकी पेटली होती तिच्यात एक आग होती तिचा पदर खाली ढासळला होता, तिचे आंबे बाहेर पडू पाहत होते ,

माझ्या उघड्या शरीरावर तिचे ओठ फिरत होते माझ्या छातीवर किस करत होती, पोटावर किस करून माझी पॅन्ट आणि अंडरपॅन्ट काढून माझा कडक आणि लांब सडक बुल्ला हातात घेतला आह्ह राहुल किती मोठा आहे तुझा लंड रे आह्ह्हह हम्म असे म्हणून माझा बुल्ला तोंडात घेतला त्याच्यावर जीभ फिरवत होती मी तिच्या केसाचा क्लिप काढला केस मोकळे केले शर्मिला काकीचे केस पकडून बुल्ला चाटून घेऊन घेऊ लागलो , माझ्या गोट्या शर्मिला काकी कुरवाळत होती मी उभा होतो शर्मिला काकी घुडघ्यावर बसून माझा बुल्ला चोखत होती पहिल्यादा एवढे अप्रतिम सुख अनुभवत होतो , काकीला उठवले, आणि भिंतीकडे तोंड करून तिला पकडले आणि पाठीवरचे केस बाजूला करून तिची उघडी गोरी पाठ चाटू लागलो, तिच्या ब्लाउज ची बटन काढून , ब्लाउज काढून टाकला, ब्रा काढून आणि काखेतून हात घालून तिचे आंबे कुचकरून लागलो, काकी आह्ह्ह हम्म आह आई ग असे उदगार काढू लागली, काकींची साडी फेडून तिच्या परकर ची नाडी सोडली आह्ह्हह्ह शर्मिला काकी निकर वर माझ्या समोर होती , तिच्या उघड्या शरीरावर वेड्या सारखा किस मी करत होतो , तिचे अंग शहारून निघत होते , काकीचं शरीर वळ वळ करत होते,

तिची निकर सुद्धा काढली आणि पूर्ण नागडी केली शर्मिला काकीला एक नशा चढली होती, तिला कमरेत वाकवून मी तिच्या गांडीच्या चिरेत जीभ घुसडली, शर्मिला काकीचं गांड गोळे फाकवुन मी तीच गांडीच भोक चाटू लागलो आह्ह्ह, शर्मिला काकींनी तिची शरीराची ठेवन खूप छान ठेवली होती, काकीचा एक एक भाग चाटून घ्यावा वाटत होता, काकींच नागडे शरीर माझ्या समोर होते, काकींनी बेड कडे इशारा केला, काकी बेड वर पडल्या मी त्यांच्यावर स्वार झालो, शर्मिला काकीचं नागडे शरीर माझ्या समोर होते ह्या नागड्या देहाची फक्त कल्पना करायचो आज खरोखर सगळे होतंय कि हि सुद्धा कल्पना आहे असे वाटत होते पण ही कल्पना नसून सगळे खरोखर होत होते, काकींच्या अंगावर झोपून तिच्या ओठात ओठ घेऊन तिची जीभ चोखत होतो तिच्या उघड्या शरीरावर किस करत होतो तिच्या बेंबीवर किस करत तिच्या पुच्चीवर किस करू लागलो तिच्या पुच्चीवर तुरळक केस होते, तिचे पाय फाकवुन पुच्चीचे ओठ बाजूला केले आणि तिचा गुलाबी दाना डिवचला आह्ह्हह हम्म राहुल स्स्स काकी असे आवाज काढू लागली ,

मी माझी जीभ शर्मिला काकींच्या पुच्चीत घुसडली, काकींची चविष्ट पुच्ची मी वेड्या सारखा चाटू लागलो, माझं डोकं जोरात काकी पुच्ची मध्ये दाबू लागली, आह्ह्हह आई ग राहुल जोरात चाट माझ्या पुच्चीचा दाना आह्ह्हह्ह मेले रे आज असे सुख मिळतंय पूर्वी कधीच नाही मिळाले, आह्ह्हह्हह्ह्ह आई ग काकी अश्या बडबड करत होत्या त्या त्यांची कंबर उचलून माझ्या तोंडात पुच्चीचा जास्त भाग भरवत होत्या आह्ह्ह , मी त्यांचे आता पाय फाकवले, काकींच्या पुच्चीवर माझा बुल्ला सेट केला आणि जोरदार धक्का दिला आह्ह्हह्ह आह्ह काकींची पुच्ची एकदम गरम होती कडक होती, काकी किंचाळी आह्ह्हह्ह्हह तुझं हत्यार खूप मोठं आहे रे लोखंडा सारखे कडक आहे आहे आह्ह्हह्ह मेले आज मी मी बुल्ला हळू हळू आत बाहेर करू लागलो काकी आह्ह्हह आह्ह्हह झव झव राजा मला तुझ्या काकीला झव आह्ह तुझ्या आईला झवतो तसा झव आह्ह, काकींच्या तोंडून असे घाण शब्द ऐकून अजून चेव आला,

मी माझा झवण्याचा स्पीड वाढला मी फुल्ल स्पीड मध्ये झवायला लागलो, काकी तिची गांड उचलून उचलून माझा बुल्ला पुच्चीत घेत होती, आह्ह्हह्ह आह्ह्हह्ह्ह झव झव आज पुच्ची फाड आईझवून काढ माझी आह्ह माझी मैना लय वळवळ करतीये रे आज झवून काढ चांगली रगडून तिला आह्ह्ह काकी अशी काही बडबड करत होती, तिला माझा कडक आणि लांब सडक बुल्ला काचाकच झवून काढत होता, मी माझ्या शर्मिला काकींच्या पुच्चीचा भोसडा बनवत होतो, तिच्या ओठात ओठ टाकून चोखत होतो आणि झव झव झवून काढत होतो माझे पिळदार शरीर ती घट्ट आवळून धरून ठोकून घेत होती ,शर्मिला काकींची मुसळधार झवाझवी चालू होती , आमचे नागडे शरीर एकमेकांना भिडत होते वेडे झाल्या सारखे कचकटुन झवून काढत होते. ठोकून अजून आह्ह झव रे अजून आह्ह्ह आई मेले मी आज मला तुझ्यात विलीन कर तुझ्या लवड्याची मी दिवानी झाली रे तू मला एवढे सुख दिले की बस आह्ह्हह अजून जोरात अजून जोरात असे ओरडून तिने घट्ट आवळून धरले मला आणि पुच्ची मधून गरम पाणी सोडले आह्ह्हह्ह्ह आह्ह्हह आणि असा चित्कार काढून शर्मिला काकीने मला सोडले पण माझं मन भरले नव्हते, शर्मिला काकीला मी कुत्र्या सारखी ओनवी करून मागून बुल्ला घुसळून झवू लागलो, काकीचे गांड गोळे पकडून मागून पुच्ची झव लागलो, गांड मागे पुढे करून काकी मनमुराद झवून घेऊ लागली, तिचे केस पडून मी तिच्या गांडीवर आघात करत झवू लागलो, आह्ह्ह काकीच्या पुच्ची मध्ये वेगळीच जादू होती तीच शरीर झवायला अगदी मस्त होते काकींची गांड पकडून मी तिच्या पुच्चीत जोर जोराने झवू लागलो आह्ह्ह राहुल राजा झव झव अजून खोलवर झवून काढ, मी तुफान वेग वाढवत पुच्ची टेचायला लागलो ,

गांडीवर आघात होत होते रूम मध्ये श्रुंगारीक रस आणि आवाज दरवळत होता झवाडी शर्मिला काकी माझ्या कडून कचुन झवून घेत होती आह्ह्हह्ह्ह आःह्ह ओह्ह्हह हम्म्म झव झव झव अजून हाण माझी पुच्ची फाड फाड पुच्ची माझी तुझी आई पण झव रे झवड्या असे म्हणून काकी शिव्या देत होती माझ्या आईला झवायच्या विचाराने माझा वेग वाढला, आईझवाड्या आह्ह्ह टोक तुझ्या आईची पुच्ची असे म्हणून शर्मिला काकी आह्ह्हह्ह आई ग असे ओरडली मी फुल्ल वेग वाढवत तिच्या पुच्चीत माझं पाणी सोडले, ती बाजूला झाली आणि मला खाली पाडून माझा लंड चाटू लागली आह्ह्ह हम्म, जीभ फिरवत म्हणाली मजा आली रे काय झवतोस जाम भारी, तुझ्या आईला पण मस्त झवशील. मी विचारले असे का म्हणत आहेस तर म्हणाली की ती पण तर उपाशी असते तिला तुझ्या सारखा मर्द नाही भेटला, मी आई बदल विचार नव्हता केला कधी पण शर्मिला काकींने शिव्या दिल्या आईवरून तर झवायचा चेव वाढला होता. माझी आई पण भरल्या अंगाची गावरान तडका होती. शर्मिला काकींनी एक वेगळाच किडा डोक्यात सोडला होता तू आता भुनभुन करत होता. तेवढ्यात दाराची बेल वाजली काकी पटकन आवरून गेल्या आणि मी तसाच बेड वर पडलो होतो, शर्मिला काकींनी दार उघडले दारात चैताली दीदी होती. काकीचे विस्कटलेले केस , चोखलेले ओठ तिने हेरले होते, मला तिने आवाज दिला राहुल दा अजून नाही उठला का?

अरे उठलो एवढ्यात आवरतो आत मधून आवाज दिला. ती संशयित नजरेनं घर न्याहळत होती काकी कडे पाहत होती , काकी तिची नजर चुकवून कामात लागली होती. मी फ्रेश होऊन आल्यावर चैताली दीदी बाथरूम मध्ये गेली तेव्हा तिने तिचा मोबाइल चार्जिंग लावला होता, मी मोबाइल चेक केला तेव्हा तिने माझे चोरून घेतलेलं फोटो मैत्रिणीला पाठवले होते खाली तिच्या मैत्रिणीने कॉमेंट दिली होती काय हॉट आहे हा , ह्याचा किती भारी असेल ना, घेयाला मजा येईल, दीदींनी पण त्यावर कॉमेंट केली होती थांब जरा तावडित तर सापडू दे कशी मणी मऊ कुस्करून घेते बघ हम्म्म. मी तिचा मोबाईल ठेऊन दिला.