મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

અમારા વિસ્તારમા એક મલ્લુ આંટી રહે છે તે કુંવારા છે અને તેને ચોદાવાનો શોખ છે મલ્લુ આંટી ની ચુતને રોજ ચોદાવા માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . મલ્લુ આંટી હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરેContinue reading… મલ્લુ આંટી ની ચુદાય. અને ગાંડ મારવા .

ખુશમિજાજ છોકરીની અલગ પ્રકાર ની હોય છે.

ખુશમિજાજ લોકો , ને ચોદવા નો ખુબ શોખ  હોય છે , મે પણ આવી બે ખુશમિજાજ દેસી છોકરીઓ ને એક સાથે ચોદવાની મજા માણી છે , હું એક વખત  દિલ્હી ફરવા ગયો મારો એક મીત્ર પણ મારી  સાથે હતો .અમેContinue reading… ખુશમિજાજ છોકરીની અલગ પ્રકાર ની હોય છે.

મલ્લુ મારિયા ચુદાય મા ગરમ હોય છે .

મારી સામે એક એવીજ મલ્લુ એટલે કે મારિયા રહે છે , તે સુંદર અને યુવાન છે . પણ રોજ પોતાને ચોદાવવાની શૌખીન  છે , તે રોજને માટે બકરાઓ એટલેકે યુવાનો  શોધતી હોય છે ચોદાવા માટે .આવા યુવાનોમા તેણીની નજર મારાContinue reading… મલ્લુ મારિયા ચુદાય મા ગરમ હોય છે .

મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૧)

મલ્લુ આંટી એ સેક્સની દુનીયા મા ખુબ પ્રખ્યાત નામ છે , અને લગભવ વધારે  પડતી મલ્લુ આંટી ઓ શાડી મા જ હોય છે . હું રજા ઓ મા આગ્રા ફરવા ગયો હતો , આગ્રા નો તાજ મહેલ સુંદર  શાંત અનેContinue reading… મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૧)