સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૩]

ભાગ ત્રીજા નું પાછુ અહિયાં થી ચાલુ . હેલ્લો મિત્રો હું સુકેતુ આપનો દોસ્ત આપનો હમદર્દ ફરીથી હાજર છું મારા રોમાંચક અનુભવો ના સાગર માં તમને લઇ જી ને ડુબાડી દેવા માટે.. તો ફરી થી એક વાર તૈયાર થઇ જાવ ખુબ જ ઉતેજીત કરી દેતી વાતો અને મુઠીયા મારવા મજબુર karta અનુભવો માટે..

તો અપડે વાત કરતા હતા અમદાવાદ ના એ સફર ની જેમાં હું અને મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ સોનાક્ષી મારી ગાડી લઇ ને જસત ઘરે થી નીકડા તા એના રૂપ અને મૂળ જોઈ ને આજે હું ગંદો જ થઇ ગયો તો..અમે હૈ વે ઉપર એક શું-શામ રસ્તા પર ગાડી ને ઉભી રાખી હતી જ્યાં તેને મને ઘણા ચુંબનો આપ્યા અને મારો લોડો મારા પેન્ટ ની ઝીપ માંથી બાર કાઢી ને એના થી રમવા નું ચાલુ કરી દીધું હતું. એને મારો લોડો ધીમે ધીમે એના મોઢા માં પણ લઇ લીધો અને એને લોલો પોપ ની જેમ ચૂસવા નું ચાલુ પણ કરી દીધું હતું..

જોર જોર થી એ લોડા ને મોઢા માં લઇ ને ચગલતી હતી અને આગળ પાછળ કરી ને મને પણ ગંદો કરી મુક્યો હતો..પછી એને એના હાથે થી મારો હાથ પકડી ને એના પેન્ટ ના પાછળ ના ભાગ માં અંદર નાખી દીધો. એની એક દમ નાજુક અને માખણ જેવી ગંદ પર હું હાથ ફેરવતો અને દબાવતો હતો. પછી મેં ધીમે થી એનું ટોપ ઉપર કરવા નું ચાલુ કર્યું તો એને જ સામે થી ટોપ અને બ્રા બેય કાઢી નાખ્યા અને એ મારી તરફ મો રાખી ને મારા ખોલા માં બેસી ગઈ..
હવે એના નાગા બબલા મારા મો ની એકદમ સામે હતા સુ સુગંધ હતી એ નાગા બબલા ની હવે મારા થી નતુ રેવાતું એટલે મેં વધુ ટાઇમ ના ગુમાવતા બબલા દાબવા અને ચુષવા નું જોર જોર થી ચાલુ કરી દીધું..

એ જોર જોર થી આહ આહ કરતી તી પછી એના બબલા ચૂસતા ચૂસતા જ મેં એનું પેન્ટ પણ કાઢવા માંડ્યું હવે એ સાવ નાગી હતી મારી સામે છેલે ખાલી પેન્ટી માં હતી અને એ પણ ધીમેં ધીમે કુરબાન થઇ ગઈ હવે એને મારા પ બધા કપડા ઉતરી નાખ્યા અને હું ય સાવ નાગો હતો અમે એમ જેક બીજા ને ક્યાય સુધી જોતા રહ્યા એને પછી એ થોડી ઉંચી થઇ હું સમજી ગયો કે હવે સમય આવી ગયો છે જેની હું ૧૮ વરસ થી રાહ જોતો તો એ..

મેં સીટ ને સાવ પાછળ જવા દીધી અને સ્લીપિંગ પોઝીસન માં સીટ કરી નાખી. એને ધીમે થી મારો લોડો હાથ માં લઇ ને એની પીકી માં મુક્યો પછી અખો બંધ કરી દીધી હવે મારો વારો હતો મેં ધીમે થી અંદર તરફ જોર કર્યું પણ પીકી હજી નવી હતી એટલે નાની જ હતી. એટલે મેં થોડું વધુ જોર કર્યું અને લોડો ભચ કરતો અંદર ચાલ્યો ગયો અને એની રાડ નીકળી.ગઈ ને આંખો ભીની થઇ ગઈ થોડી વાર એ મને હગ કરી ને બેસી રાઈ પછી સામે થી જ ઉપર નીચે થવાનું ચાલુ કર્યું એટલે મેં પણ જોર જોર થી એને ઘોડા મારી ને છોડવા નું ચાલુ કરી દીધું.