બે બહેનપણી ઓ ને સંતોષ આપ્યો [ભાગ ૨]

૧૫ મિનીટ માં અમે ઘરે પોચી ગયા . મનોરમા ના ઘર માં એના સિવાય કોઈ દેખાતું નો હતું એટલે મેં કીધું કે તમે એકલ જ રહો છો ?

એને કીધું કે ના , મારા પતિ નો ધંધો છે એટલે હોંગ કોંગ ગયા છે અને મોટે ભાગે એને બહાર જ રેવાનું હોઈ છે.

પછી થોડી વાતો ચિતો કરી ને નાસ્તા પણી કાર્ય.

મેં કીધું કે મનોરમા જી મને સમજાતું નથી કે મને તમે બોલાવ્યો છે કે શીવલી એ ?

મનોરમા એ કહ્યું તમે ચિંતા નો કરો શાંતિ રાખો શીવલી બપોરે આવી જશે.

મેં કીધું હા વાંધો નહિ.
પછી હું સુઈ ગયો .

મનોરમા એ ખાવાનું બનાવી લીધું હતું અને પછી મારી પાસે આવી ને સુઈ ગઈ . હું ઘની નીંદર માં હતો મનોરમા આવી ને મારા પેન્ટ ની ચેન ખોલવા લાગી અને મારો લોડો બહાર કાઢી ને રમાડવા લાગી અને ચૂસવા લાગી .

હવે ભલું આપડો લંદ કોઈ ચુસ્તું હોઈ તો નીંદર તો ઉડી જ જાય ને. મારી નીંદ ઉડી ગઈ ને ઉઠી ને મેં જોયું અને બોલ્યો મનોરમા જી તમે ? તમે તો કહ્યું હતું શીવલી આવવાની છે. ?

પછી મનોરમા એ મારા મોઢા પર હાથ રાખી દીધો અને કહ્યું ચુપ રહો , મને જે કરવું છે એ કરવા ડો , તમારે જે જોઈએ છે એ તમને મળી જશે.

મને કઈ વાંધો નો હતો , મારે તો કામ થી મતલબ હોઈ , હવે મનોરમા હોઈ કે શીવલી .શું ફરક પડે છે ?

મનોરમા એ ધીરે ધીરે મારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને એ તો પહેલાથી જ આખે આખી નાગી હતી . એના મોટા મોટા બોબલા જોઈ ને તો દંગ રહી ગયો .

એના બોબલા આટલી ઉમરે પણ એકદમ કડક અને સુડોળ હતા .એ મારો લોડો ચૂસી રહી હતી ત્યાં અચાનક જ બેલ વાગ્યો . હું તો ઘબરાઈ ગયો કે ક્યાંક આ મને ફસાવી નો દે.

ઠીક , મનોરમા તો એમનામ નાગી જ દરવાજા પાસે ચાલી ગાય. અંદર થી જોયું અને પછી દરવાજો ખોલી નાખ્યો . હું હજી બેડરૂમ માં હતો એમ નમ ટુવાલ ઓઢી ને .

મનોરમા ની સાથે એક બીજી એઉરત પણ આવી , એ હતી શીવલી મને સમજવા માં થોડી વાર લાગી .

એ લાંબી , પતલી કમર અને વાળ ખુલા રાખી ને આવી હતી , ગજબ ની સુંદર લગતી હતી .

એ તો ૨૨ વરસ ની જુવાન જોધડી લગતી હતી .

મારી પાસે આવી ને મને હેલો કહ્યું. પછી મનોરમા ને કહ્યું શું વાત છે મારી રાહ પણ નો જોઈ . અને શરુ કરી દીધું ?

મનોરમા કહે યાર તારી કેટલી રાહ જોઈ પણ પછી મારાથી રહેવાયું નહિ એટલે , મને એમ કે તું કોઈ કામ માં ફસાઈ ગઈ હાસ એટલે. હજી બસ શરુ જ કર્યું છે ને તું આવી ગઈ. શીવલી એ પર્સ ટેબલ પર રાખી દીધું અને માંમોરમાં પછી લંદ ને રમાડવાન લાગી એટલે લંડ હવે કડક થાય ગયો .

શીવલી પણ હવે ધીરે ધીરે પોતાના કપડા ઉતારવા લાગી . હવે ખાલી એક મખમલી પેન્ટી એના શરીર પર રહી ગઈ હતી .એ પણ સુ પેન્ટી હતી, પેન્ટી ના નમ પર કલંક હતી . પેન્ટી થી ખાલી પીકી નો ચીરો ઢાંકતો હતો અને ગાંડ તો આખી ખુલી હતી અને પેન્ટી ની દોરી ગાંડ માં ઘરી ગઈ હતી .

શીવલી મારી પાસે આવી અને ઈંગ્લીશ ફિલ્મો ની જેમ મારા હોઠ ચૂસવા લાગો.
ક્રમશઃ ભાગ ૩ માં વાચો