નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૧૦]

ભાગ ૯ નું ચાલુ .
મેં ધાર્યું હતું કે ફરી છોડાવવા એ તૈયાર થશે . પણ કોણ જાણે ફરી છોડવાની એને ઘસી ને ના પડી દીધી . મેં તો એક વાર ચૂત નો સ્વાદ ચાખ્યો પછી બહુ ય મન થઇ જતું પણ કઈ કરી સક્યો નહિ . હજી ય રોજ લંડ ઉઠે છે અને રોજ મન થઇ જઈ છે . કેતુ ની ચૂત નો સ્વાદ પદ કરી ને મુથ મારી લાવ છું , બીજું તો શું થાય, ?
લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ લળ

નીલમ :
મેં : શું કરું એ સવાલ તો ઉકેલી દીધો તે હમણાં જ .

કમલ : એટલે .

મેં : ગાંડા ભાઈ , એટલું સમજાતું નથી ? હમણાં અપડે શું કર્યું ? મન થાય ત્યારે આવી જજો મારી પાસે , હું ના નહિ કહું . વચન આપો કે બીજે ફાફા મારવા નહિ જાઓ .

એન મને જોરથી વળગી પસ્યો અને કિસ્સો કરવા લાગ્યો . અને બોલ્યો : ભાભી , તું હોઈ પછી મારે બીજે જવાની શી જરૂર ? પણ મોટા ભાઈ જાણશે તો ?

મેં : જાણશે નહિ , જાણે છે . એમની મંજુરી થી જ હું આ કરી રહી છું . ચાલ હવે , એમની ફિકર નો કરતો .

એની વાત સાંભળી ને હું જરા જરા ઉતેજીત થવા લાગી હતી . એવામાં એને પૂછ્યું : ભાભી , ઘણા વખત થી મારી ઈચ્છા છે કે હું કોઈ સુંદર સ્તન ને ધાવું . તને વાંધો નો હોઈ તો . ?

મેં : મને વાંધો નથી પણ હું પણ તને ધાવીસ , છે કબુલ ?

કમલ : મને ધાવીસ ? કેવી રીતે ? મારી નીપલ તો નાની નાની છે “

મેં : નીપલ નાની છે પણ આંચલ તો મોટો છે ને ?

કામુક સાહિત્ય મારફતે કમલ જાણતો હતો કે ક્યાં આંચલ ની વાત કરતી હતી . હજી અમે લગભગ નાગા જ હતા . એટલે મારી ડીટી પર મો ચોતાળતા એને વાર નો લાગી . મારા બદન માં જોરદાર ઝંઝાનાતી વ્યાપી ગઈ . એના બદન પર રૂવાંડા ઉભા હતા હું જોઈ સાકી . આતુરતા થી એનો અધાધો ઉઠેલો લોડો મેં પડકી લીધિઓ. મારો સ્પર્સ થતા જ એ પૂરે પૂરો કડક થઇ ગયો .

હું લંડ સાથે ખેલતી રહી એને વાર ફરતી મારા બંને સ્તન એ ચુસતો રહ્યો . જે સ્તન પર એના હોઠ નો હોઈ ena પર એની આંગળી ઓ કામ કરતી . પહેલા એને જીભ વડે એરીઓલા ચાટી, બહારની ધાર થી શરુ કરી નીપલ તરફ ચાટતો ગયો . ચારે બાજુ થી ચત્ય પછી થુંક થી ભીની એરીઓલા પર એને ફૂક મારી . તાવડી માં જેમ ભાખરી ફૂલી આવે એમ નીપલ સહીત એરીઓલા ઉપસી આવી . ઉપર ઉપરી મીઠી કંપારી છૂટી મેં મારી ભોસ સુધી પહોચી જતી હતી . મારી ચૂત ફરી લંડ લેવા માટે તત્પર બની ગઈ હતી .

ફરી એને સ્તન ના બહાર ના ભાગ પર ઠેર ઠેર ચુંબન કરવા માંડ્યા , અને જેમ પ્રવાસી ડુંગર ચડે એમ ધીરે ધીરે નીપલ તરફ જવા લાગ્યો . જયારે એના હોઠ શિખર પર પહોંચ્યા ત્યારે નીપલ એના સ્પર્સ માટે તલપાપડ થઇ રહી હતી . મો ખોલી ને જીભ ફેરવી ને એને ચૂસવા માંડી. મારી ચૂત માં ના સ્પંદન વધી ગયા.

બીજી બાજુ એના સુવાળા પણ પત્થર જેવા કઠોર લંડ ને મારો હાથ મસળી રહ્યો હતો . કમલ નો લંડ ઓછા માં ઓછા સાતેક ઇંચ અને બે ઇંચ જાડો હશે. ઉપરની ચામડી પાતળી અને મુલાયમ હતી અને રંગે હજી લાલાશ પડતી હતી . લ્ફી ની નસો હજી ઉપસી આવેલી જણાતી ન હતી . કંદ નું માથું ગુલાબી રંગ નું નાજુક અને સુવાળું હતું . લંડ ની ટોપી એટલી લાંબી હતી કે માથા ને ઢાંક્યા પછી પા ઇંચ જેટલી વધુ લટકતી હતી . માથા પાછળ નો ખાંચો ઊંડો હોવાથી માથું મોટું દેખાતું હતું . હાલમાં પુરેપુરો તસ્તાસી ને લંડ ભરપુર લાળ વહાવી રહ્યો હતો .

બાકી નું ભાગ ૧૧ માં ચાલુ..