મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૧૦ ]

ભાગ ૯ માં નું ચાલુ . . મેં એને ચાટી સુવડાવી જાંઘ પહોળી કરી . એના પગ વચ્ચે થઇ ને મેં મારું મો ભોસ પર લગાવી દીધું . આગલી રાતે ની ચૂડી પછી પણ એની ભોસ ભીની હતી . એ હા ના કરતી રહી અને મેં જીભ વડે આખી ભોસ ચાટી . જીભ ના ટેરવા વડે ક્લીતોરીસ ને એવી તો રમાડી કે મસ્તાની ના કુલા ડોલી પડ્યા. ભોસ માંથી ભાર પુર લાળ ઝરી .

મસ્તાની બરોબર ઉતેજીત થઇ એટલે હું ચતો સુઈ ગયો . મેં લંડ ઉભો પકડી રાખ્યો . મસ્તાની મારા પર ધોડો થઇ ગઈ . લંડ માં માથા પર પોતાની ચૂત ટેકવી એને કુલા નીચા કાર્ય કે સર સર સર સર કરતો લંડ ચૂત માં પેસી ગયો . આખા લંડ ને ચૂત માં સમાવી દઈ એ થોડી વાર રોકાય ગગી. પછી કુલા આગળ પાછળ કરી લંડ પર ક્લીતોરીસ ઘસવા માંડી . મેં કુલા નીચે હાથ રાખી કુલા ને ઉપર નીચે કરવા માંડ્યા. પછી એને જાતે જ કુલા હલાવી લંડ લેવા માંડ્યો .

૮ – ૧૦ ઘોદા માં એ થાકી ગઈ અને મારી ઉપર ઢાળી પડી . બચ્ચી કરી મેં એની પીઠ અને કુલા પમ્પડ્યા. લન ને ચૂત માં જ ડાબી રાખી એને બાથ માં લઇ મેં પલટી ખાધી અને ઉપર આવી ગયો . મસ્તાની એ પગ પહોળા કાર્ય અને મારી કમર ફરતે વિન્તાડ્યા. ધીરા ધક્કે મેં એને ચોદવા માંડી. ૨૦ મિનીટ સુધી આમ ચોદયા પછી લંડ ઠુમકા પર ઠુંમ્કા લેવા માંડ્યો . વારંવાર સંકોચાય ને ચૂત પણ લંડ ને નિચોવવા લાગી . ઝરી પડવાની દહેસત થી ૨ -૪ વખત મારે લંડ બહાર કાઢી લેવો પડ્યો . હતો . એની ચૂત નાની છે અને નવી નવી ચોદાવે છે એ ભૂલી જઈ ને મેં મસ્તાની ને ૧૦ મિનીટ સુધી કાચ કચાવી ને છોડી . છેવટે અમે બંને એક સાથે ઝર્યા.

ઝર્યા પછી આ વખતે લંડ નરમ પડ્યો નહિ ટટાર જ રહ્યો . મેં ચૂત ન=માંથી કાઢ્યો પણ નહિ . યોની ના સ્પંદન બંધ થતા સુધી હું રોકાયો પછી ફરી ધીમે ધીમે છોડવા લાગ્યો . મસ્તાની ને નવી લાગી , એ બોલી : મામુ , ત્રીજી વાર ? તને ઓર્ગેઝમ ના થયું ? તારો લંડ તો હજી કડક જ છે
મેં : વહાલી , હું તારી સાથે જ ઝર્યો હતો પણ તારી ચૂત નો સ્વાદ એવો છે કે લંડ ધરતો જ નથી તને દર્દ તો નથી થતું ને ?

મસ્તાની : દર્દ નથી થયું હવા. પણ જો તારો એ અંદર પેસે ત્યારે અને બહાર નીકળે ત્યારે ભોસ માં બહુ ગલી થાય છે . ચોદવાનું આટલું મીઠું હોઈ એની મને કલ્પના નો હતી . ઉસ્સ્સ. જરા ધીરે થી ચોદ ને , શી ઉતાવળ છે ?

ત્રીજી વખત નું chodan ૧૦ મિનીટ નું ચાલ્યું . આ વખતે પણ અમે સાથે જ ઝર્યા .

સવારે સુરત થી દીદી જીજુ નો ફોન આવી ગયો કે એ લોકો સલામત છે અને રસ્તા ખુલ્લા થતા પાછા આવશે . સાંજ સુધી માં મસ્તાની ની ચૂત ને છોડવાની પ્રેક્ટીસ માટે આખો દિવસ મળી ગયો .

દિવસ માં અંજવાળા માં બારીકાઇ થી લોડો જોવાની તક મળી મસ્તાની ને, મેં લોડો લો માં લેવા કહ્યું ત્યારે એ બોલી ઉઠી : છી છી , એવું ગંદુ કરાય ?

બાથરૂમ મ માં જઈ ને હું લોડો ધોઈ આવ્યો . મેં કહ્યું : હવે તો ગંદો નથી ને ? એક વાર મો માં લઇ તો જો . નો ગમે તો કાઢી નાખજે . યાદ છે કાલે મેં પીકી ચાટી હતી ? મને તો ગંદુ લાગ્યું નહિ .બાકી નું ભાગ અગિયાર માં વાંચો . ..