લંડ, રાંડ અને દેસી સેક્સ -[ભાગ 3]

આગળ આપ વાંચી ગયા કે કઈ રીતે મેં મારી પત્નીના બર્થ-ડે ના દિવસે જ એક હોટેલમાં જઈને એક રાંડ સાથે મસ્ત દેસી સેક્સ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું. આ દેસી રાંડને પહેલા મેં આખો લંડ એના મોઢામાં આપી દીધો હતો અને ત્યારબાદ એની ચુતમાં મારો લંડ નાખી દેસી સેક્સ ચાલુ કરી દીધું હતું. મસ્ત દેસી સેક્સ ની આગળની વાર્તા હવે વાંચો.

રાંડના ચુતમાં મેં હવે ધીમે ધીમે લંડ અંદર બહાર કરવા માંડ્યું હતું અને મારા હાથ એની મસ્ત મોટી દેસી ગાંડ ઉપર ટકવેલ હતા. આ રાંડની સૌથી મોટી ખૂબી એ હતી કે એના શરીર ઉપર માથા સિવાયના ભાગોમાં નહિ જેટલા વાળ હતા, એની ચૂત પર તો જાણેકે હમણાં જ અસ્ત્રો ફેરવેલ હોય એટલી મસ્ત લીસી ચામડી હતી અને મારો લંડ વિના રોકટોક એને ચોદી રહ્યો હતો. મારા હાથ હવે ધીમે ધીમે આ રાંડના ગાંદના કાણામાં જતા હતા ત્યાં જ એ મારો હાથ પકડીને બોલી,

“હું ગાંડ મારવા નહિ આપું મને બહુ જ દુઃખે છે જયારે પણ હું મારી ગાંડની અંદર લંડ લઉં છું, અને તમારો લંડ તો એમ પણ બહુ જાડો છે એટલે તમે ગાંડ મારવાની વાત નાં કરશો.!!! “

મેં હંસીને કહ્યું, ” જાનેમન દેસી સેક્સ માં ગાંડ ના મારીએ તો એ અધૂરું ગણાય હું બિલકુલ ધીમેથી તારી ગાંડ મારીશ અને કાળજી રાખીશ કે તારી ગાંડ છોલાય નહિ. “

રાંડ બોલી, ” ના “

મેં ટેબલ પર પડેલી મારી પેન્ટ તરફ હાથ લંબાવી એમાંથી ૫૦ ૫૦ ની બે નોટ કાઢી અને રાન્દને આપીને કહ્યું,” લે આ ૧૦૦ રૂપિયા વધારે લઇ લેજે પણ મને ગાંડ મારવા આપ.!!! “

રાંડ તરત જ રૂપિયા લઇ એને પલંગના તકિયા નીચે મુકવા લાગી અને મને દેસી સેક્સ ને પરિપૂર્ણ કરવાનો મોકો મળી ગયો. મેં રાંડ ની ચુતમાંથી મારો લંડ હવે બહાર કાઢી લીધો અને કંડોમ પર કાઢીને એને બીનમાં ફેંકી દીધો. મારો લંડ હજી પણ એટલા જ ફૂંફાડા મારી રહ્યો હતો અને એ કોઈ પણ કાણામાં જવા માટે તત્પર હતો. મેં રાંડને કમરેથી પકડીને ઉંધી કરી દીધી. એણે પોતાના પગ ગોઠણ આગળથી વાળી દીધા અને પોતાની ગાંડ તરફનો ભાગ ઉંચો કરી લીધો. એની ગાંડ પાછળથી મસ્ત ખુલી ગઈ હતી જેમાં લંડ આપવા માટે હવે બહુ મહેનત કરવી પડે એવું હતું નહિ. હું ઉભો થયો અને મેં રાન્દના ગાંડના કાણા પાસે વગર કંડોમ ચઢાવેલો મારો લંડ મૂકી દીધો. એની ગરમ ગરમ ગાંડ અને મારા એનાથી પણ ગરમ લોડા વચ્ચે સંગમ થવા લાગ્યો અને મેં એક ઝટકો મારીને લંડ એની ગાંડમાં નાખવા ટ્રાય કરી પણ ગાંડ બહુ જ કડક હોવાથી લંડ તો અંદર નાં ગયું પણ રાંડ ચીસો પાડવા લાગી ગઈ. મેં ધીમેથી એના ગાંડના બેઉ ફૂલા પહોળા કરી દીધા જેને લીધે એની ગાંડનું કાળા કલરનું કાણું મને મસ્ત દેખાવા લાગ્યો.

મેં મારો લંડ આવે બરાબર કાણામાં સેટ કરી દીધો અને એક ઝટકો મારી લંડ ગાંદમાં આપી દીધો. દેસી સેક્સ નાં ચુતના જ દાવ રમેલી રાંડ પોતાની ગાંદમાં આટલો જાડું લંડ ઘલાતા ઉંચી નીચી થઇ ગઈ અને એના સિસકારા અને ચિત્કારો બેઉ વધી ગયા. મેં હવે ધીમે ધીમે એની ગાંદમાં લંડ અંદર બહાર કરવા માંડ્યું અને થોડી વારમાં એ લંડ સાથે સેટ થઇ ગઈ કેમકે એ પોતાના ફૂલા હલાવી મને મારો લંડ અંદર બહાર કરવામાં મદદ કરી રહી હતી. થોડી વારમાં જ મારી છૂટ થઇ ગઈ એની ગાંદમાં અને દેસી સેક્સ થી ઉત્તેજિત થયેલો લંડ વીર્યની પિચકારીઓ મારવા લાગ્યો. મેં લંડ ગાંડમાં ખાલી કરીને બહાર કાઢી લીધો. રાંડ પાસેથી મેં એનો નંબર લઇ લીધો જેથી ક્યારેક દેસી સેક્સ કરવા તલપ જાગે ત્યારે એને મળી શકાય. ત્યાર બાદ મેં કપડા પહેર્યા અને ઘર તરફ જવા નીકળી પડ્યો. મિત્રો આપને આ દેસી સેક્સ ની કથા કેવી લાગી એ જરૂરથી કમેન્ટ કરો.