લંડ, રાંડ અને દેસી સેક્સ -[ભાગ 2]

આગળના ભાગમાં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે હું એક રાંડનું બારમાં થતું વર્ણન સાંભળીને એની સાથે દેસી સેક્સ કરવા લલચાયો અને એ હોટેલમાં પહોંચી ગયો. મેં ભાવતાલ નક્કી કરી રૂમમાં જઈને આ દેસી સેક્સ ની ભૂખી રાંડને જોઈ જે ખરેખર તારીફ માટે યોગ્ય હતી. એ હવે મારી પેન્ટ ખોલી રહી હતી હવે આગળ વાંચો.

જેવી મારી પેન્ટ ખુલી મારો ફડફડ થતો લંડ ચડ્ડીની અંદર ડોકાવા લાગ્યો જેને આ દેસી રાંડે પોતાના હાથ અડાડતા જ એની ગરમી એને વર્તાવા લાગી જયારે મારા લોડા ઉપર સ્પર્શ થતા જ મને ગલગલીયા થવા લાગ્યા. ચડ્ડી ઉતારવાની ગરજ મેં જ પતાવી દીધી જેથી મારો નાગરાજ બહાર આવી ગયો. મેં રાંડને બોચી આગળથી પકડી અને એને ઉંચી કરી મારા હોઠો સાથે એના હોઠો લગાવી દીધા. મારા મોઢામાંથી આવતી દારૂની વાસને લીધે એ મોઢું હટાવવા ગઈ પણ મેં એને તરત જ ખેંચી લીધી અને અમારા બેઉના હોઠ હવે મસ્ત એકબીજા સાથે જકડાઈ ગયા. આમ તો રાંડ જલ્દી હોઠો પર કિસ કરવા અને લોડો ચૂસવા માટે તૈયાર થાય નહિ પણ આ કદાચ નવી નવી બનેલી રાંડ હતી એટલે એ દેસી સેક્સ ના બધા જ દાવ માટે તૈયાર થયેલી હતી.

અમારા બેઉના શરીર મસ્ત ગરમ થઇ ગયેલા હતા, મારી જીભ મસ્ત આ દેસી રાંડની જીભ સાથે અથડાઈ રહી હતી અને આ બાજુ મારા હાથ આ મસ્ત સેક્સી રાંડના બોબલા પર ફરી રહ્યા હતા અને મેં એના બાકી રહેલા કપડા હવે ઉતરી ચુક્યા હતા એની મસ્ત ઉજળી ઉજળી ચામડી મારા લોડાને હજી વધારે ઉત્તેજિત કરી રહી હતી. મેં મારો લંડ મારા હાથમાં લીધો આ દેસી સેક્સ માટે તરસેલો લોડો હવે મસ્ત ફૂંફાડા મારી રહ્યો હતો. મેં ધીમે રહીને મારા હોઠ આં રાંડના સ્તન ઉપર લગાવી દીધા, આ સ્તન બહુ જ ઠંડા હતા અને બીજી રાંડ જેટલા આ સ્તન એટલા મોટા હતા નહિ. મારા હોઠ વડે હવે મસ્ત ચુસ આપી રહી હતી. રાંડ મસ્ત સિસકારા બોલાવી રહી હતી અને એના હોઠ મારા કમર ફરતે વીંટાણેલા હતા.એના ખભા પર હું મસ્ત બચી ભરવાની ચાલુ કરવા લાગ્યો અને એણે છાંટેલા સ્પ્રેને લીધે મારી નાકો ભરાવા લાગી ગઈ.

મેં રાંડને હવે દેસી સેક્સ કરવા માટે એના પગ મસ્ત પહોળા કરાવી દીધા અને મારો કંડોમ ભરાવેલો લંડ એની મસ્ત ગુલાબી ચૂત પર મૂકી દીધો, એની ચુતની ગરમી મારા લોડા ઉપર અનુભવાઈ રહી હતી અને મેં ધીમે રહીને મારો લંડ એક ધીમા ઝટકા સાથે એની ચુતમાં પરોવી દીધો. લંડ હવે અર્ધો આ ચુતમાં ઘુસી ગયો અને રાંડના સિસકારા વધવા લાગી ગઈ. મેં મારા બેઉ હાથ એની કમર ફરતે રાખી દીધા અને હું એને મસ્ત ભીન્ચમાં લેવા લાગ્યો. જેવી એ મારી પકડમાં આવી ગઈ મેં એક બીજો ઝટકો મારી આખો લંડ એની ચુતમાં ઘાલી દીધો. રાંડ એકદમ બેબાકળી બની ગઈ અને મને કમર આગળથી જોરથી પકડીને દબાવવા લાગી. કંડોમની અંદર પણ મારા લોડા ઉપર ગરમી વર્તાઈ રહી હતી જેને લીધે મારા ઉત્તેજનાની અંદર વધારો થઇ રહ્યો હતો.

મેં થોડી વાર સુધી એને આ જ પોઝીશનમાં ચોદયા કરી અને રાંડ પણ થોડી વારમાં મારા લોડા સાથે એડજસ્ટ થઇ ગઈ હતી અને મને ચુદાઈમાં પૂરો સહયોગ આપી રહી હતી. દારૂને લીધે કદાચ મારી ઉત્તેજના એકદમ સંતોષાઈ રહી ન હતી. આગળના ભાગમાં વાંચો કે કઈ રીતે મેં દેસી સેક્સ આગળ વધાવી આ રાંડ સાથે મસ્ત ડોગી સ્ટાઈલ કરી હતી.