લીના મેડમ ની ચૂત ચૂદાઈ .

અમારા વિસ્તારમા એક લીના મેડમ રહે છે તે કુંવારા છે અને તેને ચૂત ચોદાવાનો શોખ છે લીના મેડમ ની ચુતને રોજ ચોદાવા માટે નવો લંડ મળી જાય તો મજા આવે છે . લીના મેડમ હમેશા પૈસાદાર અને યુવાન પુરુષોને પસંદ કરે છે .       આવા યુવાન બનવાનો મોકો મને એક દિવસ મળી ગયો લીના મેડમ ની નજર મારા પર પડી ગઇ હતી લીના મેડમ એ મને તેના ઘરે કામ માટે બોલાવ્યો હુ ગયો ત્યારે ખુબજ સેકસી અને ઓછા કપડા પહેરીને બેઠા હતા તેણે મને સેકસના મારા અનુભવ વિશે પુછ્યુ , મે લીના મેડમ ને કહ્યુ કે મે હજુ કોઇ ચુતનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી લીના મેડમ ખુશ થઇ ગયા અને મને તેની બાજુમા બેસાડી મારા પેન્ટનો ચેન ખોલીને મારો લંડ તેના હાથમા લઇને ટાઇટ કરવા લાગ્યા .
લીના મેડમ ના નાજુક  હાથમા જતા જ મારો લંડ એકદમ ટાઇટ થઇ ગયો પછી લીના મેડમ મારા લંડને તેના હોઠોમા લઇને ચુસવા લાગ્યા પછી તેણે પલંગ પર સુઇ જઇને મને તેની ઉપર લઇ લીધો લીના મેડમ એ મારા લંડને તેની ચુતમા મુકી ને મને ચોદવા માટે કહ્યુ મે લીના મેડમ ની ચુતને ચોદી તો તે ફાટી ગઇ .          લીના મેડમ ખુશ થઇ ગયા અને મારા લંડને તેની મોટી ગાંડમા મુકી દીધો મે તેની મોટી દેશી ગાંડને મારવા માંડી આખરે મલ્લુ આંટી ની મોટી ગાંડ ફાડીને જ મારો લંડ શાંત થયો .આવી રીતે લીના મેડમ ની ચૂત અને ગાંડ બંને ચોદવાની મજા લીધી .