સેક્સી સેક્સ કથાઓ તમે લોકો સાંભળી અથવા વાંચેલ હશે

સેક્સી સેક્સ કથાઓ તમે લોકો એ ઘણી સાંભળી અથવા વાંચેલ હશે. હું આજે આપને મારા પોતાના પર બનેલી સેક્સ કથા જણાવુ છું, હું જ્યાં નોકરી કરુ છુ તે કંપની મા બીજા નવા સાહેબ આવી ગયા મારા સદનસીબે જેવા સાહેબ મારે જોઇતા હતા તેવા જ મળા ગયા . સાહેબ કરતા મેમસાહેબ વધારે ગરમ સ્વભાવની હતી , મને અત્યાર સુધી ના અનુભવે તે સમજાયી ગયુ હતુ કે જો નોકરી સારી રીતે કરવી હોય તો મેમસાહેબ ને ખુશ રાખવા જરુરી છે , અને મેમસાહેબને કેવી રીતે ખુશ કરવા તે હું જાણતો હતો. પહેલા વાળા મેડમ મારા સાથે ભળી ગયા હતા પણ તે એકદમ શાંત સ્વભાવ ના હતા . જ્યારે આ નવા મેડમ નો સ્વભાવ ખુબ જ કડક હતો તેને ખુશ કરવા તે લોઢા ના ચણા ચાવવા જેવુ કપરુ કામ હતુ . તેનો ચહેરો સુંદર ગુલાબના ફુલ જેવો હતો , તેણી ને જોઇ ને મને એક અલગ જાત ની સાઇઝ ની ચૂત નો સ્વાદ ચાખવાનુ મન થઇ ગયુ હતુ પણ તેના માટે યોજના બનાવવી પડે અને યોજના એ જ કે સાહેબ અને મેડમ બંને નુ કામ કરી તેઓ ને ખુશ કરી પછી તેણી ને ચોદવાની મજા લ્યો . પણ મેડમ ને ખુશ કરવા મુશ્કેલ હતા તેણે આપેલ કામ મા જો નાની સરખી પણ ભુલ થાય તો મેડમ તેના પગ સામે બેસાડી તમાચા લગાવી દેતા . પણ મને તો મેડમ ના નાજુક હાથ નો એક તમાચો પડતો કે મારો લંડ ટાઇટ થઇ જતો ચાર દિવસ મેડમ ની આવી ગુલામી કરી તો મેડમ મને વધુ સજા આપવા માટે પોતાની રુમ મા લઇ ગયા ત્યાં બે થપ્પડ મારી ને મારા બધા કપડા ઉતરાવી લીધા પછી ઝીણી નેતર ની સોટી વડે મારા પુરા નગ્ન શરીર પર સોળ ઉઠી આવ્યા તેવી રીતે માર મારી ને ઉઠી આવેલ સોળ ને જીભ વડે ચાટવા લાગ્યા . તેણી એ મને પથારી સુવાડી મારો લંડ ચુંસી ને ટાઇટ કરી મારા પર ચડી ને લંડ તેની ચૂત મા ચડાવી ચોદવા લાગ્યા . જ્યારે તેની ચૂત શાંત થઇ ત્યારે મારા લંડ ને ગાંડ મા ચડાવી ગાંડ પણ મારી લીધી પછી મને મારા ઘરે જવા ની રજા આપી , તો મીત્રો આ મારા પર બનેલી સેક્સ કથા છે .