प्रथम संभोग

मी आणि नयना ह्यांना सायन्स टीचर ने काहीतरी प्रोजेक्ट करण्यासाठी ल्याब मध्ये एकत्र ठेवले होते. आणि दोघेही ह्या गोष्टीनी खुश झालो होतो. त्या दिवसी पासून आणि दोघे एकत्र सगळीकडे हिंडत असू. आणि काही स्याम्प्ल्स एकत्र करत असू. ह्या मुळे आम्हाला एकत्र होण्याची संधी होती. kamsutra

आणि आम्ही दोघे खुप छान मित्र झालो.

जेव्हा आम्हाल संधी मिळत असे. तेव्हा आम्ही एकमेकांच्या शरीरासोबत खेळत असू. ti खूप गरम मुलगी होती आणि थोडी गुबगुबीत होती.

मग स्याम्पाल शोधात असताना मी तिला एकांत ठिकाणी नेत असे. आणि तिच्या बुब्स ना कीस करत ते दाबत असे.

मी तिला खूप वेळा उत्तेजित करव्याचा प्रयत्न करत असे आणि तिच्या पुसीवर कपड्या वरूनच दाबत असे. मग मी मजाह लंड हातात घेवून तिला दाखवत असे.

तिने ह्याच्याआधी कधीच संभोग केला न्हवता. परंतु मला माझ्या घरातील कामवाली सोबत ह्या गोष्टीच अनुभव होता. कामवाली माझा लंड चोखून मला मजा देता असे. जेव्हा जेव्हा ती वरील भाग स्वच्ह करावयास येत असे.

मग काहीच दिवसात नयना ने संभोग करावयाची इच्छा दाखविली. परंतु कोठे करावा हा मोठा प्रश्न होता.

मग शेवटी आम्ही सायन्स लाब मध्ये करावयाचा ठरविला.

आम्ही टीचर ना कसतरी पटविले आणि लाब ची चावी घेतली आणि ज्या दिवशी सुट्टी होती त्या दिवशी तिथे चाललो गेलो.

आम्ही जेव्हा दरवाजा उघडला तेव्हा सेकुरीती आला आणि त्यांनी आम्हाल विचारले आम्ही काय करत आहोत.

मग थोडा वेळ आमच्या सोबत बोलल्यावर तो चालला गेला. मग आत गेल्यावर रूम मध्ये खूप अंधार होता.

मग आम्ही डार्क रूम मध्ये गेलो आणि एकमेकांना मिठी मारावयास सुरुवात केली.

आणि आमच्या शरीरासोबत खेळावयास सुधा. मी तिचा टी. शर्ट उचलला आणि तिचे बुब्स पहिल्यांदाच पहिले. मग मी जेव्हा त्यांना स्पर्श केला तेव्हा मला जाणविले ते आधीच कडक होवून गलेले होते. मग मी त्यांना हातात घेतले आणि त्यांना खूप जोरात पीळू लागलो.

तिचं सोबत चोदाव्याची माझी इच्छा मला अजून गरम करत होती. मग मी मजाह लंड बाहेर काढला आणि तीअला दाखविला. तिला पहिल्यांदा कसेतरी वाटले पण मी जबरदस्तीने तिला त्याला हातात दिले.

ती प्रथम नाही म्हणत होती परंतु मग ती आनदाने तयार झाली आणि तिला त्या मध्ये गम्मत येवू लागली.

मग तितक्यात मी माझा हात तिचं पन्ति मध्ये घातला आणि तिच्या पुसी मध्ये बोट घालू लागलो. ती आधीच ओली झाली होती आणि मी तिच्या पुसी मध्ये बोट घातली आणि तिला अजून जोरात मिठी मारली.

मी तिला मस्त फिरविले आणि तिला डॉगी स्टाईल मध्ये उभे केले.

जेव्हा ती उलटी उभी राहिली तेव्हा मी तिची पन्ति काढली. तिची गांड मस्त शेप मध्ये होती.

आणि खुप आकर्षित करणारी होती.

जेव्हा मी मागून पाहत होतो. मग मी हळूच लंड तिच्या गांदीच्या मध्ये चोळला.

मग मी जेव्हा हे हळूच करत होतो. मला हे सर्व खुप सोपे झाले. मग मी माझा लंड आत मध्ये जोरात घातला आणि तिची पुसी बरीच घट्ट होती.

परंतु मी तसाच जोरात त्याला दाबला. मग तो हळू हळू आत जात होता. मी तील एक जोरात पुश दिला, आणि मग माझा लंड पूर्णपणे आत गेला.

मला खुप ओलावा जाणविला, मग मी माझा लंड बाहेर काढला आणि मला हे लक्षात आले कि ती एकदम कोरी होती.

ती वेदनेने ओरडली आणि तिला ते परत हवे होते.

मग तिने स्वताची पुसी स्वच केली आणि मग मी परत तिला डॉगी स्टाईल मध्ये चोद्ले.

मग मी तिच्या गांडीचं बाहेर लंड काढला.

आज जरी मला ती घटना आठविली तरी मला वेगळेच वाटते.