कॉलेजचा अभ्यास

माझा मित्र नितीन बारावी मध्ये शिकत होता. बारावीची परीक्षा पुढील महिन्यात होती. म्हणून नितीन अभ्यासाला तो एका रूम मध्ये जात. त्या खोलीत त्याचा अभ्यास खूप चांगला होत.ते पाहून तिची खास मैत्रीण हि त्याच्या सोबत अभ्यासाला जात .दोघेदुपारी जात ते संध्याकाळी पर्यंत अभ्यास करून परत येत असा त्याचा दिनक्रम चालू होता. Kamukta Sex Stories in Marathi fonts.

तिची मैत्रीण दिसायल कोमल, नाजूक होती. नितीन तसा तिच्या वर प्रेम करत होता.पण त्याने कधी व्यक्त केले नव्हते.

तिचे रूप एक सुंदर परी सारख गोरीपान, मोहक लावण्यावती तिचा भरगच बांधा, बोलके डोळे, नाजूक ओठ, टंच गोलाकार उरोज, भरगच नितंब.

ते पाहून आणि मी देखील फिदा झालो होतो. पण नितीन आपल प्रेम व्यक्त करण्या अगोदर मी संधी साधत तिला माझ्या मनातली भावना व्यक्त केल्या व रितू ला हि कुणाच तरी सहवास हवा होता. कॉलेज चा अभ्यास करताना हे सुधा चालू होते.

म्हणून तिने मला होकार दिला पण आम्हाला एकांत कधी मिळत नव्हता. म्हणून आम्ही दोघांनी बाहेर जाण्याचा बेत आखला.

मला हि तिच्या सुंदर शरीर सोबत तिच्या सौंदर्याचा रस चाखायचा होता. ठरल्या प्रमाणे आम्ही बाहेर गेलो व एकांताची संधी साधून.

तिला जवळ घेतल रितू नेळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली.

आणि थोडी जवळ सरकून बसली.पाहता पाहता मी हि रितू कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत.मी हळूच रितू चा हात धरून रितू ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली.

कदाचित माज्या भावना रितू पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी.मी रितू ला अलगद मिठीत घेतल रितू ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल.

रितू ला गच्च मिठी मारली. रितू च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. रितू च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. रितू ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती.

माझा एक हात रितू च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो.

पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. रितू च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत रितू च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले.

ती हि खूप उत्तेजित झाली होती.तिची उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते.

मी एक हात रितू च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

रितू चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते.मी रितू चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती.

आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो.पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली. तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत.

मी रितू च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली.

थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ रितू च्या योनी वर फिरवत रितू ला खूप उत्तेजित केल रितू ने न राहून माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडात घेऊन मुख मैथुन करू लागली.

मी ही रितू ला प्रतिसाद देत रितू ला हिसके देऊ लागलो.आणि थोड्या वेळात वीर्य पात होताच समजताच मी स्वतःला संभाळल.

आणि रितू ला झोपण्यास सांगितल.

आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो.

आणि योनीत घालून रितू चे उरोज दाबत बसलो.

आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत रितू ला हिसके देत राहिलो.

आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि कॉलेज चा अभ्यास करताना मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला