ગર્લફ્રેન્ડ ની બહેનપણી ને લંડ નો સ્વાદ આપ્યો

કોલેજ માં મારી આમ તો ઘણી ગર્લફ્રેન્ડ હતી અને હું તે બધી ની ચૂત ની મઝા પણ માણી ચુક્યો છું. પણ આજે હું એ વાત નહિ કરતો આજે હું એ વાત કરવાનો છું જેમાં મેં મારી ગર્લફ્રેન્ડ ની બહેનપણી ને કેવી રીતે સેટ કરી અને  કેવી તેની ચૂત ની મઝા લીધી. વાત એક દિવસ ની છે જયારે હું કોઈની રાહ જોઇને ઉભો હતો અને એ આવી. આવીને મને કેહવા લાગી કોની રાહ જુવે છે. મી કહ્યું એક મિત્ર છે તેની રાહ જોઉં છું તેણે કહ્યું કોઈ દિવસ અમારી પણ રાહ જુવો. અને કહી ને જતી રહી. હું જાની ગયો કે આના ચોદાવાના ચાળા છે. મેં એને કોઈ વાર પણ ધ્યાન થી જોઈ ના હતી આજે તેને જોઈ રહ્યો હતો.  તેની ચાલ થી જ ખબર પડતી હતી કે એની ચૂત ને હવે લંડ જોઈતો છે. જયારે તે ચાલતી હતી તેની ગાંડ ખુબજ સરસ દેખાઈ રહી હતી અને તેના બોબલા ઉછાળા મારતા હતા. જાણે કેહતા હોઈ કે આવ અને મને દબાવ. એને ખબર હતી કે હું એક નંબર નો ચોદકનીયો છું. તો પણ એ મારી પાસે આવી એનો મતલબ એકજ હતો કે મારા લંડ ને હવે નવો માલ મળવાનો છે. બીજા દિવસે હું ગતે પાસે ઉભો રહ્યો. અને તેના આવવાની રાહ જોવા લાગ્યો. એ આવી અને મને કેહવા લાગી કે આજે કોની રાહ જુવે છે મેં કહ્યું આજે તો તારી જ રાહ જોઉં છું. કઈ ગમતું નહિ ચાલ આજે બહાર જઈએ. કોઈ પિક્ચર જોઇને આવીએ.
એ કેહવા લાગી કે તારી ગર્લફ્રેન્ડ ને ખબર છે કે ? નહિ તો ખબર પડશે તો ચીડ સે મેં કહ્યું તેને ખબર નહિ પડે તું ચાલ. અને અમે બંને પિક્ચર જોવા જતા રહ્યા. થીયેટર માં મેં જાણીજોઇને ખૂણા ની ટીકીટ લીધી અને બેસી ગયા. પેહલા આમજ વાતો થતી રહી પછી એ મને કેહવા લાગી કે તું મને આજે કેમ પિક્ચર જોવા લઇ આવ્યો ? મેં કહ્યું કેમ તને નાં લવાય ? એણે કહ્યું કેમ ના લવાય પણ કોઈ જોઈ લેશે તો કેહ્સે કે આ લોકો નું લફડું ચાલે છે. મેં કહ્યું તું મને ખુબ જ ગમે છે. અને એ ખુશ થવા લાગી. મેં તેનો હાથ પકડી લીધો અને તેને દબાવવા લાગ્યો એ કઈ નહિ બોલી પચે ધીરે રહી ને તેના હાથ ને પંપાળવા લાગ્યો. તે એક દમ શાંત હતી.   મેં ધીરે ધીરે તેની જાંગ ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યો. અને તેની જાંગ ને દબાવવા લાગ્યો. અને તેના તરફ જોઉં એ કઈ ના બોલી. હું સમજી ગયો કે આજે એ પૂરી રીતે ચોદાવવા ના પ્લાન સાથે જ આવી છે. અને હું આગળ વધવા માંડયો. તેના પગ થી તેના બોબલા સુધી પોહચી ગયો અને તેના ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યો. તેના બોબલા ને દબાવવા લાગ્યો એ કણસવા લાગી અને મારો હાથ પકડી લીધો. મેં તેનો હાથ હટાવી દીધો અને તેની શર્ટ માં હાથ નાખી દીધો અને બોબલા ને દબાવવા લાગ્યો.
એણે મારા જાંગ ઉપર હાથ મૂકી દીધો અને તેને દબાવવા લાગી. એ ચોદાવવા તૈયાર હતી પણ મારે તેને પાગલ કરવી હતી. એક દમ ચોદકની કરવી હતી. એટલે મી તેનો હાથ જાંગ ઉપર થી હટાવી ને મારા લંડ ઉપર મૂકી દીધો અને લંડ પકડ્તાજ એ મને કિસ કરવા લાગી. અને મારા લંડ ને હલાવવા લાગી મારો લંડ ઉભો થઇ ગયો. મેં ધીરે રહી ને મારા હાથ ને તેના બોબલા ઉપર થી હટાવીને તેની ચૂત ઉપર મૂકી દીધો અને તેના ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યો.
એણે મને કહ્યું કે ચાલ બહાર જઈએ. મને અહી નથી ગમતું મી કહ્યું ક્યાં જવાની એણે કહ્યું કે હોટેલ માં. હું સમજી ગયો કે હવે આને લંડ લીધા વગર છુટકો નથી. મી હા કહી ને ઉભો થઇ ગયો અને હોટેલ જવા નીકળી પડ્યા. હોટેલ માં ગાય. હજુ તો હું દરવાજો બંદ કરું તે પેહલા જ એ આવી ને મને ચોટી ગઈ. અને મને કિસ કરવા લાગી. અને મારા લંડ ના ઉપર હાથ મૂકી દીધો. અને મારા લંડ ને દબાવવા લાગી. મેં પણ તેને કિસ કરવા લાગ્યો તેના કપડા કાઢવા લાગ્યો તે પણ મારા પેન્ટ ને ખોલવા લાગી. અને લંડ બહાર કાઢી લીધો અને તેને કિસ કરવા લાગી મેં તેનું માથું પકડ્યું અને મારો લંડ તેના મો માં નાખી દીધો. તે એણે ચૂસવા લાગી.
મેં તેને પલંગ ઉપર સુવડાવી દીધી અને તેના સર્ટ ને ખોલી કાઢ્યો. તેના બોબલા ને પકડી લીધા અને તેની ચુચી ને દબાવવા લાગ્યો તેને ચૂસવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું મારી ચૂત ને ચાટ. મેં તેની ચૂત ને ચાટવા લાગ્યો. એ તડપવા લાગી તેની ચૂત ની અંદર જીભ નાખી દીધી. અને તેણે જીભ થી જ ચોડવા લાગ્યો. તેણે મારું માથું પકડી લીધું અને તેણે તેની ચૂત ઉપર દબાવવા લાગી. મેં તેની નરમ ચૂત ને ચાટી ચાટી ને ગરમ કરી નાખી અને તેની ચૂત ઉપર મારો લંડ મૂકી દીધો. જેવો જ મેં મારો લંડ અંદર નાખ્યો એ કમર થી ઉચકાઈ ગઈ અને કમર હલાવવા લાગી. હું પણ તેની ચૂત ને ચોડવા લાગ્યો. તેની ચૂત ઉપર વધારે બાલ ના હતા. તેથી તેની ચૂત ને હું જોઈ સકતો હતો. એક દમ ગુલાબી હતી પણ મારા લંડે તેને લાલ કરી નાખી હતી. મેં તેના બંને બોબલા ને દબાવતો હતો. એની ચૂત એક દમ કડક હતી. મારો લંડ જયારે અંદર જતો એ તેના હોઠ દાત થી દબાવી દેતી. અને મારા લંડ ની તાકાત ની સામે તેની ચૂત હારી ગઈ અને તેનું વીર્ય નીકળી ગયું.  અને મારું પણ. ત્યાર પછી મી તેને ઘણી વાર ચોદી. અલગ અલગ જગ્યા એ. અને એ પણ મારી સાથે જ ચોદાવતી પણ કોઈને ક્યારે પણ ખબર ના પડી.