દરિયા કિનારે સ્કૂલ ની છોકરી ને ચોદી

એક દિવસ હું એને મારો એક મિત્ર દરિયા કિનારે ફરવા ગયા. ફરતા ફરતા અમે વિચાર્યું કે થોડો સમય આરામ કરી લિયે એને અમે કોલ્ડ ડ્રીંક લઈને આરામ થી એક ઝાડ ના નીચે બેસી ગયા બોહોર નો સમય હતો. વાતાવરણ એક દમ શાંત હતું એને દરિયા ના ઠંડા મોઝા માં વાતાવરણ એક દમ શાંત હતું,અમે એમજ બેઠા હતા ત્યાં અમને અવાઝ સંભળાયો. કોઈ ચોડવાનો કાર્યક્રમ કરી રહ્યું હતું એને છોકરી ના કણસવાનો આવાઝ આવતો હતો અને અમે  બંને મિત્ર ત્યાં જઈને જોવાનું વિચાર્યું  કે કોઈ કાંડ તો નથી થતો ને ?
ત્યાં જઈને અમે સંતાઈ ને જોવા લાગ્યા. એક છોકરી જેની ઉમર ૨૦ વર્ષ જેટલી હતી અને છોકરો ખુબજ મોટો હતો. અને ફક્ત જોવાની મઝા લેવા માંગતા હતા એટલે સંતાઈ ને તેઓને ચોડાતા જોઈ રહ્યા હતા. પેલી છોકરી ખુબજ કણસતી હતી અને પેલા છોકરા ને સર સર કહી ને બોલાવતી હતી. મારો મિત્ર એક નંબર નો ચોદકનીયો હતો. અને અમારી નઝર છોકરી ના કપડા ઉપર પડી એ કોઈ સ્કૂલ નો યુનિફોર્મ હતો અમે સમજી ગયા કે અહી કોઈ કાંડ જ થઇ રહ્યો હતો. મારા મિત્ર એ તેના મોબાઈલ ના તેનું રેકોર્ડીંગ કરવા લાગ્યો. અને હું તો ચૌદ કામ જોવામાં મસ્ત હતો. એણે કહ્યું કે ચલ હવે આપ ને જઈએ મેં કહ્યું કે ઉભો રહે પેહલા જોવાની મઝા તો લેવા દે. પેલો સર ચોડતાં ચોડતાં તેને કહી રહ્યો હતો કે તારે પાસ થવું છે ને ? તો વધારે ના બોલ મને તારી ચૂત ની મઝા લેવાદે.
પેલી છોકરી ને ખુબજ મઝા આવતી હતી ચોદાવવા ની અને તે લંડ ની મઝા લઇ રહી હતી. તેના બોલ નાના હતા પાતળી કમર અને બાલો થી ભરેલી ચૂત. ખુબજ સરસ દેખાઈ રહી હતી. તેનું સરીર દરિયા ની રેતી માં કરડી ગયું હતું. એના સરે કહ્યું તું મારો લંડ ચુસ અને પેલી તરતજ તૈયાર થઇ ગઈ. એવું લાગતું હતું કે તેઓ પેહલી વાર નહિ પણ આગળ પણ ચોડી ચુક્યા હતા. અને પેલી છોકરી એ તેના સર નો લંડ મોઢા માં લઇ લીધો અને ચૂસવા લાગી. અને અમને એ જોઇને ખુબજ ચોડવાની ઈચ્છા થઇ રહી હતી. તેવામાં સરે પેલી છોકરી ને કહ્યું કે મારું પડી જવાનું છે. એ છોકરી એ કહ્યું તારું વીર્ય મારા મોઢા માં જ ખાલી કરી દે.
અને સરે તેનું વીર્ય છોકરી ના મોઢા માં જ ખાલી કરી દીધું. છોકરી એ કહ્યું હવે જઈએ ચોડવાનો પીરીયડ પૂરો થઇ ગયો. અને કપડા પેહારવા લાગી. આટલું જોઇને અમારો લંડ પેલી ને ચોડવાનો લાભ કેવી રીતે છોડી સકે. અમે બંને ઝાડ ના પાચળ થી નીકળ્યા અને મારો મિત્ર છોકરી ને કેહવા લાગ્યો કે હજુ એક્ષ્ત્ર પીરીયડ લેવાના છે. છોકરી અને સર બંને ગભરાઈ ગયા. મારા મિત્ર એ પેલી કલીપ બતાવી અને કહ્યું કે અમને બંને ને ચોડવા દે નહિ તો આ કલીપ ને ફરતી કરી દઈશ. થોડા કાલાવાલા પછી તેઓ માની ગયા.
અને હું અને મારો મિત્ર એક સાથે પેલી છોકરી ની પાસે ગયા. હું તેના નાના નાના બોબલા ને દબાવવા લાગ્યો અને મારો મિત્ર પેલી છોકરી ની ચૂત ને સેહ્લાવવા લાગ્યો. અને તેની ચૂત ને ચાત લાગ્યો. અમને એવું હતું કે તેને ડર લાગતો હશે પણ એ ખુબજ આરામ થી અમારી પાસે થી ચોદાવવા લાગી. કદાચ તેને પણ હવે મઝા આવવા લાગી. એણે મને પકડી ને કીસ્સ કરવા લાગી મેં તેને કહ્યું કે મારો લંડ ચુસ ચૂસવા લાગી તેના નરમ નરમ હોઠ જ્યારેમારા લંડ ઉપર મુક્યા મારો લંડ ગાંડો થઇ ગયો.  એ મારો લંડ ચૂવા લાગી અને મારો મિત્ર તેની ચૂત ને ચૂસી રહ્યો હતો. અમને ત્રણે ને મઝા આવવા લાગી એણે કહ્યું કે હવે મને છોડો. મારી ચૂત ને હવે લંડ જોઈએ છે અને મારા મિત્રે તેની વાળો થી ભરેલી ચૂત ઉપર તેનો લંડ મૂકી દીધો. અને તેને છોડવા લાગ્યો. એક લંડ તેના મોઢા માં હતો અને બીજો તેની ચૂત માં. તેને ખુબજ મઝા આવવા લાગી. અને મારા લંડ ને ખુબજ ઝોર થી ચૂસવા લાગી. એણે લંડ ચુસ્ત ખુબજ રસર આવડતું હતું.
મારો મિત્ર નો લંડ હવે વધારે ખામી સકે તેમ ના હતો અને તેણે તેની ચૂત માંજ પોતાનું વીર્ય ખાલી કરી નાખ્યું. અને એ શાંત થઇ ગયો પણ અમે બંને બાકી હતા. તેણે કહ્યું કે મને પછાડ થી ચૌદ. અને એ વાંકી વળી ગઈ અને મેં તેણે પછાડ થી ચોડવા લાગ્યો. મેં તેના બોબલા ને પછાડ થી પકડી ને દબાવતો હતો. અને તેણે તેમાં મઝા આવતી હતી. અને આખરે તેનું પણ પડી ગયું તેના વીર્ય થી તેની ચૂત એક દમ પલળી ગઈ અને મને મઝા આવવા લાગી તેની ચૂત ને ચોડવાની.થોડા ટાઇમ માં મારો પણ પડી ગયું. અને આમે ત્રણે શાંત થઇ ગયા. અને અમે તેને પેલી કલીપ આપી દીધી. અને જતા રહ્યા પણ પેલી એ અમારો ફોન નંબર લઇ લીધો અને કહ્યું હું ફોન કરીશ.