ઇન્ડિયન સ્તન વાળી મેડમ સાથે ચુદાઈ -[ભાગ 3]

જમીલા મેડમના બોબલા ચોદાયા ત્યાં સુધી આપણે વાંચી લીધું હવે આગળ જોઈએ કે કઈ રીતે મેં આ ઇન્ડિયન સ્તન સાથે ઘસીને ટટ્ટાર કરેલો મારો દેસી લંડ મેડમના મોઢામાં આપી દીધો અને ત્યાર બાદ એની ચૂત પર મારા લંડની મહોર લગાવી દીધી.

મેડમ અને હું હવે મસ્ત ઉત્તેજિત થઇ ગયા હતા અને મેં હવે જરાય સમય વેડફ્યા વગર ઇન્ડિયન સ્તન વચ્ચે ઝૂલા ખાતા મારા લંડને ત્યાંથી હટાવીને મેડમના મોઢા આગળ ધરી દીધો મને ખબર હતી કે મેડમ મારો લંડ જરૂર ચૂસી લેશે કેમકે જયારે હું એના મસ્ત સેક્સી ઇન્ડિયન સ્તન વચ્ચે લંડ આપી રહ્યો હતો ત્યારે જ એની જીભ મસ્ત લંડને જોઇને લાળ ટપકાવી રહી હતી. મેડમ આખો લંડ મોઢાની અંદર લઈને બહાર કાઢતી અને પછી ગોટીયા ઉપર પણ જીભ ફેરવી લેતી હતી. આજે અમે બેઉ પ્રોફેસર-વિદ્યાર્થી કરતા કોઈ દેસી બીપી પિકચરના હીરો હિરોઈન વધારે લાગી રહ્યા હતા. મેડમની સાથે ચુદાઈ કરવાની મારી એક ઈચ્છા આજે પૂરી થઇ ગઈ હતી કેમકે એના મસ્ત ઉછળતા ઇન્ડિયન સ્તન મારો લંડ કેટલાય દિવસથી ઉઠાવી રહ્યા હતા. મેડમે હવે લંડ બહાર કાઢી લીધો જે કોઈ મજબુત પાટિયા જેટલો કડક થઇ ગયો હતો અને હવે એ કોઈ દેસી ચુતની અંદર આરામ કરવા માંગતો હતો.

એ સોફા ઉપર મેડમને બેસાડી દીધી અને હું પોતે મારા ગોઠણ ફ્લોર પર રાખીને બેસી ગયો એટલે મારા લંડની સીધમાં મેડમની ચૂત આવી ગઈ. મેં ધીમે ધીમે મેડમના ચૂત ઉપર લંડને ઘસવાનું ચાલુ કરી દીધું અને પછી એક હળવો ઝટકો મારીને મેડમની ચુતમાં અર્ધો લંડ ઘાલી દીધો. અર્ધા લંડની તો મેડમ ઉપર ઝાઝી અસર દેખાઈ નહિ, આ કદાચ લંડ લેવાની મશીન જ હતી એટલે હવે મેં એની બિલકુલ દયા ખાધા વગર આખો લંડ બીજા ઝાટકે અંદર ઘાલી દીધો, મેડમે એક નાનો અને આખી ચુદાઈનો પહેલો અને છેલ્લો સિસકારો બોલાવ્યો અને મેં લંડને હવે ધીમે ધીમે ચુતની અંદર બહાર કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. મેડમ પણ મને મસ્ત રીતે સાથ આપવા લાગી અને પોતાની ગાંડ હલાવી હલાવી મારી સાથે ચુદાઈનો આનંદ લેવા લાગી. મેડમ જયારે પોતાની ગાંડ હલાવતી ત્યારે સાથે સાથે એના સેક્સી ઇન્ડિયન સ્તન પણ આમથી તેમ થઇ રહ્યા હતા જેમને મેં હવે હાથમાં લઈને પહેલા દબાવવા માંડ્યા અને ત્યાર બાદ એમની ઉપરની સેક્સી નીપલ ચૂસવા માંડી. મેડમના કપાળ ઉપરથી પરસેવાની ધાર પાડવા લાગી જે નીચે તરફ વહીને એમના બોબલા અને મારા હોઠ પર જ આવી પડી જેના લીધે મને મારા જીભ ઉપર ખારું ખારું લાગવા માંડ્યું.

મારી ચૂત લેવાની ઝડપ હવે એકદમ વધી ગઈ અને સાથે સાથે મેડમના મોમાંથી ઓહ યસ્સ કામ ઓન ગીવ મી, હાર્ડ હાર્ડ હાર્ડર.યસ્સ એમ બીપી પિકચરમાં રાંડો બોલાવે તેમ અવાજ આવવા લાગ્યા જે સાંભળીને મેં હજી વધારે ઝડપથી મેડમને લેવા માંડી, આટલી ઝડપને લીધે હવે મારા લંડમાંથી વીર્યની પિચકારી છૂટી પડી અને બધો જ વીર્ય મેડમની પાવડા છાપ ચુતની અંદર ખાલી થઇ ગયો, મેં મારો લંડ બહાર કાઢ્યો અને થોડી વારમાં મેડમ અને હું સાથે બાથરૂમમાં નહાવા જતા રહ્યા. મેડમે મસ્ત આદુ નાખીને મારા માટે ચા બનાવી આપી જે પીધા બાદ હું ઘરે આવવા માટે નીકળી પડ્યો. આ દિવસ બાદ તો મારા અને જમીલા મેડમના સેક્સી સબંધ વધતા જ ગયા છે, મેડમના સેક્સી ઇન્ડિયન સ્તન, એમની સેક્સી મોટી ગાંડ અને મસ્ત ગરમ ગરમ ચૂત મારી માલિકીના જ હોય એ રીતે હું જયારે માંગું ત્યારે મને મળી જાય છે અને ઉપરથી મેડમના પગારમાંથી મારી જેબખર્ચી પણ આવી જાય છે.