ઇન્ડિયન સ્તન વાળી મેડમ સાથે ચુદાઈ -[ભાગ 2]

આગળના ભાગમાં આપે આ સેક્સી ઇન્ડિયન સ્તન ની માલિક મારી નવી ટીચર જમીલા મેડમની હરકતો જોઈ જે મને એના ઘરે બોલાવી એની ચુતમાં લંડ લેવા માટે જ હતી. મેડમે મને કામના બહાને ઘરે બોલાવ્યો હતો અને એનો ફૂલ ઈરાદો મારા લંડને પામવાનો હતો. મસ્ત દેસી સ્તન વાળી મેડમે મારા લંડ ઉપર હાથ મૂકી દેતા હું પણ ગરમ થઇ ગયો હતો. હવે વાંચો કઈ રીતે મેં એની સાથે ચુદાઈ ચાલુ કરી.

મેડમનો હાથ હવે રીતસર મારા લંડને દબાવી રહ્યો હતો, મેં એમની સામે જોયું અને જોયું કે એનો બધો જ ધ્યાન મારા લંડ ઉઅપર જ હતો અને એની સેક્સ ભૂખી નજર હું તરત જ પામી ગયો. હું હવે જોવા માંગતો હતો કે આ દેસી સેક્સી કોલેજની પ્રોફેસર લંડ લેવા માટે કેટલી હદ સુધી જાય છે અને મારી આ ઈચ્છા પણ થોડી વારમાં જ પૂરી થઇ જયારે મેડમે હવે કોઈ પણ જાતની શરમ રાખ્યા વગર મારા પેન્ટની ઝીપ ખોલવા માંડી અને મારો લંડ બહાર કાઢી લીધો. મારો લંડ બિલકુલ ગધેડા ના લાંબા કાળા લંડ જેવો ઉંચો થઇ ગયેલો હતો અને લોડાને મેં પણ પહેલી વખત જ આટલો ઉત્તેજિત થયેલો જોયો હતો. મેં મેડમ સામે જોયું એની ઢીલી ટી-શર્ટમાંથી એના સેક્સી સ્તન વચ્ચેની ગલી દેખાઈ રહી હતી. મેં મારો હાથ લાંબો કરીને મેડમના સ્તન સાથે રમવાનું ચાલુ કરી દીધું અને જમીલા મેડમ એમની આંખો બંધ કરીને મારા અડપલા સહન કરવા લાગ્યા. મેં મેડમના હાથ ઊંચા કરીને ટી-શર્ટ ધીમે રહીને ખેંચી લીધી અને મારા બેઉ હાથ હવે મેડમના મસ્ત દેસી બોબલા સાથે રમવા લાગ્યા. સાચે મિત્રો અગર સ્ત્રીનો ઘરેણું છે તો એ એના બોબલા, બોબલા જેટલા સારા અને સુડોળ એટલી જ સ્ત્રીની કામુકતા આપને લાગશે. અરે છોકરી ગમે તેટલી સારી રંગ રૂપ વાળી હોય પણ બોબલા કેરમ ના પાટિયા જેવા સપાટ હોય તો તમે જ કહો આવી સ્ત્રી અથવા છોકરી સાથે લગ્ન કરવા છોકરા તૈયાર થાય..? અરે મેં તો ઘણા બધા મિત્રો જોયા છે જે લંડ ઉઠાવવા માટે પહેલા બોબલા એટલે કે સ્તન સાથે અચૂક રમે છે. મારી હાલત પણ આજે કઈ આવી જ હતી મેડમના સ્તન જ એટલા સેક્સી હતા કે હું જાણેકે અદ્રશ્ય રીતે મારા હોઠ એમના સેક્સી નીપલ જે મસ્ત ગુલાબી રંગના હતા એમની ઉપર લગાવી બેઠો અને પછી મેં મસ્ત રીતે ચુસાઈ ચાલુ કરી દીધી.

મેડમે પણ પોતાનો હાથ મારા લંડ ઉપર જ મુકેલો હતો, એટલે હું એના સ્તન ચૂસી રહ્યો હતો અને એ મારા લોડા ઉપર હાથ ફેરવી જાણેકે મસાજ આપી રહી હતી. મારો લંડ મસ્ત ફૂંફાડા મારી રહ્યો હતો અને એટલે જ મેં હવે મેડમને ત્યાં જ સોફામાં આડા કરી દીધા અને એમના દેસી બોબલા બેઉ હાથ વડે બેઉ બાજુથી મસ્ત દબાવી દીધા. મેડમના સ્તન વચ્ચે હવે મેં થુંક લગાવી દીધો જેથી લંડ અંદર બહાર કરવામાં સરળતા રહે. મેં લંડને હવે થુંક લગાવેલી જગ્યા ઉપર ઘાલવાનું ચાલુ કરી દીધું અને મસ્ત બોબલા ચોદન ચાલુ થઇ ગયું. મેડમ મને મદદ કરવા માંગતી હોય એ રીતે હવે એ બેઉ બાજુથી પોતાના બોબલા દબાવી રહી હતી અને મેં હવે ઊંચા થઈને લંડ અંદર બહાર કરવાની ઝડપ વધારી મૂકી.મેડમની સેક્સી જવાની હવે મારા લંડન ટેરવે હતી અને આ મેં કરેલું પ્રથમ બોબલા ચોદન હતું, આવતા ભાગમાં વાંચો મેડમે કઈ રીતે લંડ ચૂસીને પોતાની ચૂત ચોદાવી લીધી.