દેસી છોકરીઓ , ને ચોદવા નો ખુબ શોખ હોય છે .

દેસી છોકરીઓ , ને ચોદવા નો ખુબ શોખ  હોય છે , મે પણ આવી બે દેસી છોકરીઓ  ને  એક સાથે  ચોદવાની મજા માણી છે , હું એક વખત  ગોવા ફરવા ગયો મારો એક મીત્ર પણ મારી  સાથે હતો . અમે એક સારી ફાઇવ સ્ટાર  હોટેલમા રુમ પહેલે થી જ બુક કરાવેલ  હતો . ત્યાં પહોંચી  થોડો આરામ કરી બંને  દરીયા કિનારે  ફરવા નીકળી પડ્યા .

ગોવાના રણીયામળા દરીયા કિનારે  ફરવા મા તમને અનેક પ્રકારના  માણસો જોવા મળે  અમે ચાલતા  ચાલતા  ઘણા દુર સુધી પહોંચી ગયા અમને ત્યા  બે ખુબસુરત દેસી છોકરીઓ એકલી બેઠેલી જોવા મળી  અમે તો આવુ જ કંઇક  શોધતા અમે પણ તેની બાજુમા જઇને  બેઠા અને તેઓની સાથે વાતો કરવા લાગ્યા વાત વાત મા તેણે કહ્યુ કે તેઓ  વૈશ્યાઓ છે  અને  કિનારા પર ગ્રાહકોની  શોધમા  ફરી રહેલ છે .
તો  અમે તેને  અમારી સાથે રાત્રી ગાળવા કહ્યુ તો તે બંને  ગયી . અમે તેને રુમ પર લાવ્યા રાત્રી  પતાવતા સુધી અમે તેના શરીરના સુડોળ અંગોની  છેડછાડ કરી ને તેને  ઉતેજીત કરી દીધી હતી , જેવુ ભોજન  પુરુ થયુ કે તે ચોદવા માટે કહેવા લાગી  અને તેઓએ અમારા લંડો ને પેંટમા જ  પકડીને દબાવવા લાગી  અમે પણ તેને ઉંચકીને પથારી મા નાખી અને તેના  કપડા ઉતારવા માંડયા તેઓએ અમારા કપડા ઉતારી નાખ્યા તેના સત્નો સફેદ કબુતરોની જોડી હતા અને તેમા તેની ડીંટડીઓ  તો ખુબ સેક્સી લાગી રહી હતી . તેને મસળવાની મજા માણી અમે તેની  ચીકણી  ચૂત ચોદવા માંડી  દેસી છોકરી ની  ચૂત કડક હોય જલ્દી ફાટી ગઇ .
ચૂત  ફાટી જતાજ અમે તેની ગાંડ મારવા માંડી થોડીવારમાં ગાંડ પણ ફાટી ગઇ , હવે  અમે પણ થાકી ગયા હતા , ચારે સુઇ  ગયા . સવારે જયારે બંને જાગ્યા ત્યારે  બંને દેસી છોકરી ચાલી ગઇ હતી અમારા માટે એક ચીઠ્ઠી મુકીને તેમાલખ્યુ હતુ કે , H. I . V . ની દુનીયામા તમારુ સ્વાગત છે .અમે  નિરોધ  વાપરવાનુ ભુલી ગયા હતા .