વડોદરા ની એ વરસાદી રાત…!!!!

હેલ્લો મિત્રો આપનો મિત્ર સુકેતુ ફરી થી એક વાર હાજર છે આ મેહફીલ માં નવી વધુ ઉતેજક વાતો લઇ ને..આ વખતે વાત છે એ સમય ની જયારે હું વડોદરા એક્ઝામ  ની તૈયારી માટે ગયો હતો એ સમય ની એ વખતે મારી સાથે મારા પાપા ના મિત્ર ની પુત્રી પણ મારી સાથે જ ભણતી અને એ પણ મારી સાથે જ એક્ઝામ ની તૈયારી માટે આવી હતી..br />અમે બંને વચે એક જ મકાન ભાડે થી રાખ્યું હતું  જેથી ખર્ચો પણ ઓછો આવે અને અમે કોઈ ને વડોદરા માં ઓળખતા પણ નોતાં તો એકબીજા ની હેલ્પ પણ કરી શકીએ.એ સમય હતો ચોમાસા ન નો એક વાર રાતે ખુબ જોરદાર વરસાદ આવતો હતો.અને એ રાતે મારી ફ્રેન્ડ ઈશિતા ના બેડ રૂમ માં પાણી તાફ્તું હતું.તો એને મને કીધું કે મારા રૂમ માં પાણી ટપકે છે અને મને એકલા બીક પણ બવ લાગે છે તો હું તારા રૂમ માં સૂવ તો તને કઈ વાંધો નથી ને..

મેં કહ્યું હા કઈ વાંધો નઈ.એ મારા રૂમ માં આવી ને મારા બેડ પર સુવા ની તૈયારી કરવા લાગી એટલે મેં મારી ચાદર જમીન પર પાથરી તો એ કે અરે અરે તું કેમ જમીન પર સુવે છે તું પણ આયા બેડ પર જ સુઈ જ ને જગ્યા છે જ. મેં કીધું ઓકે જો તને કઈ વાંધો ના હોય તો એમ જ કરી એ એટલે એને ઉઠાવીને મારી ચાદર બેડ પર મૂકી દીધી.અને પછી અમે બંને સુઈ ગયા.br />હું તો સુવાની પૂરી કોશિશ કરતો તો પણ આ મારો લોડો કોક છોકરી ભેગો સુતા વેંત જ જાગી ગયો અને કોઈ વાતે સુતો પણ નોતો.થોડી વાર પછી જયારે ઈશિતા સુઈ ગઈ એટલે તરત જ મેં મુઠીયા મારવા નું ચાલુ કર્યું.હું સુતેલી ઈશિતા ના મોટા મોટા બબલા સમું જોઈ ને મુઠીયા મારતો તો.મંતઓ થતું તું કે એની માથે જ ચડી જાવ પણ દર હતો કે પાપા ના ફ્રેન્ડ ની બેટી છે તો ક્યાંક કૈક ભડવી થશે તો બધું જ બગડશે..br />

હું જોર જોર થી એને જોઈ ને મુઠીયા મારતો તો જ ત્યાં અચાનક મને મારા લોડા પર કૈક ઠંડુ ઠંડુ લાગ્યું જોયું તો ઈશિતા એ એના હાથ થી મારો લોડો પકડી લીધો તો મેં જેવી એના તરફ નજર કરી તો એ એકદમ મારા મોઢા ની નજીક આવી ગઈ તી અને હજી તો મને કઈ સંજય એ પેલા જ એના ગરમાગરમ હોઠ અને મીઠો મધ જેવો એના મોઢા નો લાવ રસ મારા જીભ પર પાડવા માંડ્યા . કેવી મજા પાડવા માંડી જે જોતું તું એ સામે ચાલી ને મળી રહ્યું તું..br />અમે આજ રીતે ચુંબન કરતા લગભગ પાંચેક મિનીટ સુધી પલંગ માં પડ્યા ર્ય.એને એના હાથ થી મારા લોડા ને રમાડ્ડવા નું ચાલુ જ્રાખ્યું.

એને ખુબ રમાડ્યો મારા લંદ ને અને મને પણ એટલો જ એના મોઢા નો રસ પાયો.પછી એ અચાનક જ મારી ઉપર ચડી ગઈ અને મારી માથે સુઈ ગઈ. ધીમે ધીમે એને મારા બધા કપડા ઉતારવાનું સારું કર્યું.એને મારું તી-શર્ટ ઉતારી નાખ્યું અને મારી નાગી છાતી પર હાથ ફેરવવા લાગી અને પછી એને બીજા હાથ થી મારો હાથ એની છાતી પર રાખ્યો અને હું એના બબલા ને એના ટોપ ની ઉપર થી જ દાબવા માંડ્યો.પછી એને એની જીભ મારી છાતી પર ફેરવવા નું ચાલુ કાર્ય ત્યાં સુધી માં મેં એનું તી શર્ટ અને બ્રા ઉતારી એને સાવ નાગી કરી નાખી.પછી એની પેન્ટી ઉતારી એના શરીર પર ના છેલા કપડા પણ શહીદ થઇ ગયા.એને પર મારું પેન્ટ ઉતારી મારો જન્ગીયો ખેંચી ને મને સાવ નાગો જ કરી નાખ્યો..br /> અતાર સુધી એ મારી ઉપર ભૂખી શીહન ની જેમ સુતી હતી હવે હું એની માથે સુઈ ગયો. હવે હું એના મોટા મોટા બબલા  ને ચાટતો તો અમે બેય સાવ નાગા એકબીજા ને ચુથી રહ્યા તા..

પછી મેં એની પીકી ને થોડી વાર જીભ થી ચાટી ખુબ જ મસ્ત સ્વાદ હતો જેને સબ્દો માં  ના કહી સકાય એવો આનંદ છે પીકી ચાટવા  માં પછી મૈ મારો લોડો થોડી વાર એની પીકી પર ઘસ્યો અને પછી એની પીકી માં ઘાલી દીધો..લોડો આખેઆખો ભચ કરતો અંદર ચલ્યો ગયો અને એનાથી થોડીક ચીસ પડી ગઈ..br />એ થોડીક જ વાર માં પસ્ત  થઇ ગઈ એનું પાણી છૂટી ગયું મારો લોડો તો હજી ઉભો જ તો તો એ અંદર જી ને મારા માટે તેલ લઇ આવી અને હું સમજી ગયો કે આને મારી પાસે ગંદ પણ મરાવી છે

પછી મૈ એની ગાંડ લગભગ ૫-૬ મિનીટ સુધુઈ મારી અને છેલ્લે બધું જ વીર્ય એના મોઢા માં ખાલી કરી દીધું પછી એને મારા લોડા ને ચાટી ને સાફ કર્યો અને પછી ધીરે ધીરે કરતા એને મારા છાતી ને પણ ચાટવા માંડી એને મારું મોઢું ગાલ એમ બધું જ ચાત્યું અંતે એને મારી ગાંડ પણ ચાટી..મને તો બવ જ મજા પડી ગઈ..br />અને પછી અમે બેય સાથે એક જ બાથરૂમ માં નાહ્યા અને પછી મૈ એને એક ચુંબન કરી કપડા પેર્યા વિના જ એક બીજા ની બહો માં સુઈ ગયા..એ રાત પછી અમે બેય રોજ રાતે આજ રીતે  સુતા..