મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા .

મલ્લૂ મારીયા વિશે કહેવાય છે કે , તે મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવા ની મજા ચૂત કરતા પણ વધારે આવે છે , જો સ્ત્રીના શરીરમા ગાંડ ન હોય તો બદસુરત લાગે . મારી બાજુમા રહેતી ટીના એક મલ્લૂ મારીયા ટાઇપ ની સ્ત્રી છે અને તેણી ને તેની મોટી ગાંડ નુ ખુબ જ અભીમાન છે , હોય જ ને તેની મોટી ઇન્ડિયન ગાંડ કોઇ પણ પુરુષને ઉતેજીત કરી દે તેવી છે . મે પણ તેની મોટી ગાંડ નો સ્વાદ ચાખવાનુ નક્કી કરી લીધુ હતુ . તેને એક વખત ઘરે એકલી જોઇ ને હું તેને ત્યા પહોંચી ગયો , તેણે પાડોશી દરજ્જે મને આવકાર આપી બેસાડ્યો ચા , પાણી પીવરાવ્યા ને તેણે મને ત્યા આવવાનુ કારણ પુછ્યુ , મે તેને સીધુ જ તેના સત્નો અને તેની સુંદર ઇન્ડિયન ગાંડ ના વખાણ કરવા નુ ચાલુ કરી દીધુ , સ્ત્રીને વખાણ ખુબ જ પસંદ હોય છે . તે મારા વખાણ ની અસર તળે હતી . ધીમે ધીમે મે તેના સુંદર માંસલ શરીરને પંપાળવાનુ ચાલુ કર્યુ .

તે ગરમ થવા માંડી મે મારા અને તેના બધા કપડા દુર કરી દીધા . હવે મારો લંડ પુરેપુરો ટાઇટ થઇ ગયો હતો મે તેને ઉપાડીને પથારી પર સુવાડી અને મારો લંડ તેની મોટી ગાંડ મા મુકી ચોદવા માંડી . અને બીજા હાથે તેના મોટા સત્નો ની માલીશ ચાલુ કરી દીધી . તે સીસકારા ભરવા લાગી આખરે તેની ઇન્ડિયન ગાંડ ફાટી ગઇ તો મે મારો લંડ તેના ગુલાબી હોઠ મા ચૂંસવા આપી દીધો , તેણી એ હોઠ અને હાથ વડે મારા દેસી લડ ને ખાલી કરી તેમાથી નીકળેલ વિર્ય વડે ચહેરા ની માલીશ કરી . આમ આખરે મે મારી મલ્લૂ મારીયા ની ગાંડ મારવાનો શોખ પુરો કરી લીધો