પત્નીની માંસલ ગાંડ મારવા મળી -[ભાગ ૩]

આ સેક્સી સ્ટોરીના આગળના બે ભાગોમાં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે મારી પત્ની સુધાની મસ્ત માંસલ અને સેક્સી ગાંડ મારવા માટે હું ઘણા સમયથી બેતાબ હતો. એની ગાંડને પામવા માટે મેં એક યોજના બનાવી અને એક ગુદામૈથુન વાળા બીપીની સીડી લઈને હું ઘરે આવ્યો. અમે બેઉ સીડી જોતા હતા અને ત્યાર બાદ હવે અમે સેક્સ ચાલુ કરી દીધું હતું. મારો લંદ સુધાની ચુતમાં ગયો હતો….હવે આગળ વાંચો.

મેં મારો લંડ સુધાની મસ્ત ચુતમાં આગળ પાછળ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું, એની ભીની થયેલી મસ્ત ગુલાબી ચુતમાંથી ચીકાશ નીકળીને મારા લોડા ઉપર આવી રહ્યું હતું અને મારી ઉત્તેજના ધીમે ધીમે વધતી જ જી રહી હતી. હવે મેં એને ફચફચ કરતી ચોદવા માંડી અને એની હલકી હલકી સીસકાર અને ચિત્કારો થી રૂમ માં ફેલાયેલો સન્નાટો દુર થયો, મારી મમ્મી નીચે બીપીમાં ની છોકરીની બુમો નાં સાંભળી જાય એટલે અમે એને ઝીરો વોલ્યુમ પર જ લગાવેલો હતો. હવે મારો મન કોઈ પણ રીતે સુધાની ગાંડ મારવા માંગતું હતું. મેં મારો લંદ સુધાની ચુતમાંથી બહાર કાઢી લીધો અને સુધાને કહ્યું,

” ચાલ ને સુધા ગુદામૈથુન કરીએ, એનાથી થોડું અલગ અનુભવ પણ થશે.!!! “

સુધા બોલી, ” બંકીમ તમને ખબર તો છે કે મને બહુજ દુઃખાવો થશે એટલે હું નાં પાડું છું. “

મેં કહ્યું, ” હું બિલકુલ આરામથી જ કરીશ અને તને દુઃખશે તો આપણે બંધ કરી દઈશું. “

મારા એકાદ મીનીટના સમઝાવ્યા બાદ એ પરાણે ગુદામૈથુન માટે તૈયાર થઇ, હું કોઈ પણ ર્રીસ્ક લેવા માંગતો ન હતો એટલે મેં તરત જ ત્યાં પડેલી એક કોલ્ડ ક્રીમ ઉપાડી અને ધીરે ધીરે કરીને સુધાની ગાંડ ઉપર ચોપડવા માંડી. સુધાની ગાંડ ને ચીકણી કરવા માટે આનાથી સારી કોઈ વસ્તુ મને ત્યારે લાગી નહિ. પછી મેં ધીરે રહીને મારી એક આંગળી સુધાની ગાંડમાં સરકાવી દીધી. સુધા જાણેકે સાંપ જોયો હોય એમ ઉછળી પણ પછી એ સેટ થઇ ગઈ. હું એ કોલ્ડ ક્રીમ ચોપડેલી ગાંદમાં મારી આંગળી મસ્ત અંદર બહાર કરવા લાગી ગયો. હવે મને લાગ્યું કે સુધા સેટ થઇ ગઈ છે. મેં તરત જ એને ઉંધી કરીને બકરી જેવી ઉભી કરી દીધી. અને ત્યારબાદ એના બોબલા એના ઝાંઘ ઉપર આવે એ રીતે એને નીચે નમાવી દીધી જેથી કરીને એનો ગાંડનો ભાગ વધુ અને વધુ ખુલી શકે. ત્યાર બાદ મેં મારો લંડ હાથમાં લીધો અને એની ઉપર પણ કોલ્ડ ક્રીમ થોડી ટેરવે લપેડી લીધી ને પછી હળવે હળવે કરીને સુધાની મસ્ત ગાંદમાં લંદ અંદર કરવા લાગી ગયો. કોલ્ડ ક્રીમ એનું કામ કરી ગઈ હતી અને સુધાની ગાંડ અને મારા લોડા ઉપર મસ્ત ઠંડક લાગી રહી હતી. મેં હવે સુધાની ગાંડ મારવા ની શરૂઆત કરી દીધી હતી અને હું મારો લંદ આખો એની લંબાઈ સુધી બહાર કાઢતો અને ફક્ત લંડની ટોચ અંદર રહેવા દેતો હતો. પછી હું લંદ આખો ફચ કરતો સુધાની ગાંદમાં ઘાલી દેતો હતો.

હવે સુધા હલકી હલકી ચીસો પડી રહી હતી, એને પણ કદાચ ગાંડ મરવવાની મજા આવી રહી હતી કેમકે હજી સુધી એણે મને થોબવા માટે કે લોડો બહાર કાઢવા માટે કહ્યું ના હતું. મેં ૨-૩ મિનીટ એની ગાંડ મારી હશે ત્યાંજ મારું સ્ખલન એની ગાંદમાં જ થઇ ગયો અને હું એની ઉપર જ લેતી ગયો. થોડીવાર બાદ મેં લોડો બહાર કાઢ્યો અને હું નહાવા માટે ઉપડી ગયો. મિત્રો મારી આ યુક્તિ મસ્ત કામ કરી ગઈ છે કેમકે આ દિવસ બાદ મને સુધાએ ગાંડ મારવા માટે કોઈ દિવસ મનાઈ કઈ નથી.