ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ માં કાકીને લંડ લેતા જોઈ -[ભાગ ૨]

આગળના ભાગમાં આપે જોયું કે કઈ રીતે હું બારી પડે ઉભો રહીને કાકીનો ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ જોવા બેઠો હતો. ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ મારી કાકી શકીના અને એના પ્રેમી સરફરાઝનો હતો. બેઉએ ધીમે ધીમે કપડા ઉતારવાનું ચાલુ કરી દીધું હતું..હવે આગળ વાંચો.

જેવા કાકીના બોબલા બહાર આવ્યા કે તરત જ સરફરાઝ એમની ઉપર કૂતરાની જેમ ઝપટી પડ્યો એ એક હાથે એમના જમણા બોબલાને દબાવી રહ્યો હતો અને ડાબો બોબલો એના મોમાં મસ્ત રીતે ચુસાઈ રહ્યો હતો. શકીના કાકીએ રૂમની લાઈટ તો ચાલુ નહોતી કરી પણ ડીમ લાઈટના અજવાળે પણ મને આ ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ ચોખ્ખું દેખાઈ રહ્યું હતું. સરફરાઝ ભૂખ્યાની જેમ એકાદ મિનીટ સ્તન ચુસતો રહ્યો અને ત્યાર બાદ એ ત્યાં જ કુરશીમાં બેસી ગયો, શકીના કાકી એના બેઉ ઝાંઘો વચ્ચે બેસી ગઈ અને એના કાળા મોટા લંડને પોતાના હાથમાં લઈને ફેરવવા લાગી. કાળો લંડ મસ્ત લાંબો હતો કોઈ બીપી પિકચરના હીરોની જેમ જ તો વળી. કાકીએ કદાચ સરફરાઝ સાથે સબંધ એના લાંબા લંડને લીધે જ રાખ્યો હશે. સરફરાઝે હવે એનો લંડ હાથમાં લીધો અને એ શકીના કાકીનો મોઢું લંડ તરફ ખેંચવા લાગ્યો. ગોરી અને મસ્ત સેક્સી ફીગરવાલી શકીના કાકી ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ નું નામ ઉજાગર કરતી આ કાળમુખા લોડાને પોતાના મોમાં લઈને મસ્ત ચુસ આપવા લાગી ગઈ. કાકીએ જો અમારા જેવા છોકરાનેકીધું હોય તો એ પણ એની ભૂખ ભાંગી શકે કોણ જાણે કેમ એને આ મોટી ઉમરના કાલીયા સરફરાઝ પાસે પોતાની ચૂત મરાવવી હતી. થોડી વાર સુધી કાકી લંડને મસ્ત રીતે ચુસ્તી જ રહી અને થોડીવારમાં જ સરફરાઝે લોડો મોમાંથી બહાર ખેંચી લીધો. લોડો મોમાં મસ્ત ચુસ પામીને પહેલા કરતા પણ વધુ લાંબો લાગતો હતો.

હવે સરફરાઝ ત્યાં જ નીચે ફર્શ પર લાંબો થઇ ગયો, એનો લંડ છત સામે હતો અને કાકી હવે એની સવારી કરવા તૈયાર થઇ ગઈ હોય એમ એની પર પોતાની ચુતને ફેલાવીને બેસી ગઈ. આ પોઝીશન સ્ત્રી માટે બહુ જ પીડાદાયક હોય છે અન્ય ભાગ્યે જ કોઈ સ્ત્રી આમ દોડી જાય એના માટે. પણ આ તો ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ ની શકીના કાકી, લંડ લેવાની શોખીન. થોડી જ વારમાં મને બારીમાંથી આ દેસી લંડ આ દેસી ચુતમાં અંદર બહાર થતો દેખાવા લાગ્યો. સરફરાઝે પોતાના હાથ શકીના કાકીની મસ્ત ગોરી મોટી ગાંડ ઉપર મુકેલા હતા અને કાકી મસ્ત કુદકા મારી મારીને લંડ આખો ચુતમાં લેવા પ્રયત્નશીલ બની હતી. એના કુદકા એટલા વધી ગયા હતા કે લંડ લગભગ આખો બહાર આવીને એની ચુતમાં પાછો ઘુસી જતો હતો. થોડી વાર આ રાઈડીંગ પોઝીશન કર્યા બાદ શકીના કાકી નીચે ઉતરી અને એ પલંગનો ખૂણો પક્ડીને ત્યાં જ ઘોડી બની ગઈ. સરફરાઝે હવે કાકીની મસ્ત ચુતમાં ડોગી સ્ટાઈલમાં લંડ આપવાની શરૂઆત કરી દીધી હતી. એ ઉંચો થઈને કાકીએ કમર પાસેથી પકડીને એની ચુતને મસ્ત રીતે બજાવી રહ્યો હતો. કાકી મોઢું દબાવીને સિસકારા બોલાવી રહી હતી, તોયે બારી પાસે મને એના સિસકારા સંભળાઈ રહ્યા હતા. થોડી જ વારમાં સરફરાઝ નું ઠગી ગયું અને એણે વીર્ય કદાચ ચુતમાં નહિ કાઢવાનું હોય એટલે ગાંડ પર રેલાવી દીધું. હું તરત જ ત્યાંથી દબાતા પગલે નીકળી ગયો.

મેં પાછો ધાબા પર જઈને જોયું કે શકીના કાકી બાથરૂમાં જવાના બહાને બહાર આવી અને એણે સરફરાઝ ને ત્યાંથી કાઢી મુક્યો. ર રાત્રે તો મેં આ ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ જોઈ મુઠીયાથી કામ ચલાવી લીધું પણ થોડા જ દિવસમાં સરફરાઝની જગ્યાએ ઇન્ડિયન સ્કેન્ડલ મારી સાથે કરવા લાગી શકીના કાકી એ તમને લખી મોકલીશ. મિત્રો કૃપયા કરીને મને લખી મોકલો કે આપને આ સેક્સી વાર્તા કેવી લાગી.