મારી ચૂત અને ગાંડ માં કાકાનો માંસલ લંડ -[ભાગ ૨]

આગળના ભાગમાં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે મારા નાના કાકા અવિનાશે મને એમની ઓફિસમાં મસ્ત રીતે દાબી દીધી હતી. એ મને એક મસ્ત લીપ કિસ કરવા લાગી ગયા હતા. હવે આગળ વાંચો એમના માંસલ લંડ નો મેં કઈ રીતે મુખમૈથુન કર્યું હતું.

અવિનાશ કાકાએ મારા હોઠો સાથે એમના હોઠ એકદમ સખત રીતે ભીડી દીધા હતા અને મારો દરેકે દરેક શ્વાસ જાણેકે એમની સાથે અથડાઈ રહ્યો હતો. અવિનાશ કાકાએ હવે એમનો હાથ લાંબો કરીને મેં પહેરેલી સફેદ કલરની ટી-શર્ટમાં મારા સ્તનને મસ્ત રીતે મર્દન કરવાનું ચાલુ કરી દીધું. મારા સ્તન મસ્ત રીતે કડક થવા લાગી ગયા અને મારા નીપલમાં મસ્ત કડકાઈ આવી રહી હતી. મેં પણ મારો હાથ લંબાવી અવિનાશ કાકાનો લંડ મારા હાથમાં પકડીને એને પેન્ટની ઉપરથી જ દબાવવા માંડ્યો. અવિનાશ કાકાનો લંડ બહુજ માંસલ લાગી રહ્યો હતો અને મારા હાથના ગણિત મુજબ એની લંબાઈ કંઈક 7-8 ઇંચ અને જાડાઈ દોઢ ઇંચ જેટલી તો હોવી જ જોઈએ. હવે અવિનાશ કાકાએ મને છોડી અને એમણે પોતાની પેન્ટ ઉતારી દીધી મારી સામે હવે અવિનાશ કાકાનો કાળો ડામર જેવો લંડ ઝૂલી રહ્યો હતો. એમણે મને બોચી આગળથી પકડી અને મને એમના લંડ સામે નમાવીને આખો લંડ મારા મોમાં રીતસર પરોવી દીધો. એમનો લંડ કોઈ મોટી કેડબરી કુલ્ફી હોય એટલો જાડો હતો, અને મને પહેલી વખત જ લંડ ચુસાઈનો અનેરો આનંદ આવી રહ્યો હતો.

અવિનાશ કાકા એમનો લંડ મારા મોમાં અંદર બહાર કરવા માટે રીતસર ગોદા મારી રહ્યા હતા અને મને એક અલગ જ ઉત્તેજના આવી રહી હતી, મારી ચૂત આટલી ભીની આજ પહેલા ક્યારેય થઇ ન હતી. ચુતમાનો ચીકણો પ્રવાહી છેક ધાર સુધી આવી ગયો હોય એવું મને લાગી રહ્યું હતું. હવે અવિનાશ કાકાએ મારા હાથ ઊંચા કરીને મારી ટી-શર્ટ ખેંચી નાખી અને ત્યાર બાદ એમણે મારી કાળી જીન્સ પર ઉતારી મૂકી. મને બહુ જ શરમ આવી રહી હતી એટલે મેં મારી પેન્ટી પર હાથ મૂકી દીધો. આ જોઇને કાકા બોલ્યા,

” આજે તો બધું ભોગવવાનું છે તારે અને મારે, પછી આટલી બધી કેમ શરમાય છે..ચાલ હાથ હટાવી લે અને તારી જાતે જ તારા બ્રાં અને પેન્ટી દુર કર.”

મેં ડરતા ડરતા મારી બ્રાં નો હુક ખોલ્યો પણ મને હજીયે સંકોચ થઇ રહ્યો હતો, અવિનાશ કાકા મારી પાસે આવ્યા અને એમણે મારી બ્રાં પાછળથી પક્ડીને ઉતારી દીધી. આવી જ કંઈક હાલત મારા પેન્ટીની પણ થઇ અને હવે હું ઓફીસના હોલમાં એકદમ નગ્ન ઉભી હતી. અવિનાશ કાકો પણ પૂરો નાગો થઇ ગયો અને એણે પોતાનો લંડ હાથમાં લઈને એને જાણેકે ડોલાવતો હોય એ રીતે હલાવવા માંડ્યો. મને પણ હવે જાણેકે પહેલી વખત આ લંડને પોતાની ચુતમાં લઈને એની સાથે દેસી સેક્સ કરવાની લાલસા જાગી ગઈ હતી.

અવિનાશ કાકાએ મને ત્યાંજ પડેલા ટેબલ પર સુવડાવી દીધી, એની પહેલા એમણે ટેબલ પર પડેલી ફાઈલ અને મારા ટાઈપરાઈટર ને પણ એક બાજુ સ્ટુલ પર મૂકી દીધા હતા જેથી આ બધી વસ્તુઓ ચુદાઈ માં ખલેલ નાં પાડે. હવે એમને મારા બેઉ પગ ગોઠણ આગળથી પકડ્યા અને એમને પહોળા કરી દીધા. મારી ચૂત હવે બિલકુલ ખુલ્લી હતી અને અવિનાશ કાકા ચુતની ચીકાશ હાથમાં લઈને એમના લોડાની ટોચ ઉપર ઘસી રહ્યા હતા. એ કદાચ પોતાનો લોડો ચીકણો કરી રહ્યા હતા. હવે એ ત્યાંજ ટેબલની ધાર પાસે ઉભા રહી ગયા અને મારી ચુતમાં ધીરે ધીરે કરીને લંડ અડાડવા લાગ્યા..આગળના ભાગમાં વાંચો કઈ રીતે આખો માંસલ લંડ મારી ચૂત અને ગાંડમાં ગયો હતો.