કાળી છોકરી ની ચૂત ચૂસવા ની મજા -[ભાગ ૩]

આગળના બે ભાગમાં આપે વાંચ્યું કે કઈ રીતે હું આ દેસી કાળી છોકરી સાથે મુખમૈથુન કઈ રહ્યો હતો, મેં એની ચૂત માં મારી જીભ નાખી હતી..હવે આગળ વાંચો.

આ છોકરી મસ્ત રીતે ગરમ થઇ ગઈ હતી અને હું પણ એને વધુ અને વધુ ગરમ કરવા માટે એની ચુતમાં મારી જીભ અંદર સુધી નાખવા લાગી ગયો હતો. એ હોઠો દાંત વડે દાબીને એની જાતીય આવેગના ઘોડાપૂરને સમાવવા માંગતી હતી પણ દોસ્તો આ વાવાઝોડું એમ થોડી શમે. આ તો જાતીય આવેગ છે જેનો વેગ બહુ જ વેગીલો હોય છે. મેં ચુતને જાણેકે ચાટી ચાટીને નવી કરવાની હોય એ રીતે ચુસ આપવા માંડી હતી અને હું વચ્ચે વચ્ચે મારી એક આંગળી પણ આ ચુતમાં નાખી દેતો હતો જેથી આ કાળી છોકરી વધુ અને વધુ ઉત્તેજિત થયા જ કરે. આ હોટ જવાની પણ મારો માથું એના બેય હાથ વડે જોરથી દબાવતી હતી જેથી જીભ વધુ અને વધુ અંદર જાય. મેં જીભ જેટલા સુધી અંદર જઈ શકતી હતી ત્યાં સુધી ઘાલ્યા જ કરી. હવે મેં મારી જીભ બહાર કાઢી અને હું ઉભો થયો. મેં મારી પેન્ટનો બટન ખોલ્યો અને ધીરે રહીને પેન્ટ મારી ઝાન્ઘો સુધી ઉતારી મૂકી, આ જ રીતે મેં મારી ચડ્ડી પણ નીચી કરી દીધી. હવે મેં આ છોકરીના માથાને પકડીને એના હોઠો સાથે મારા હોઠો એકદમ જોરથી ભીડી દીધા.

હું આ નફફટ ઇન્ડિયન છોકરીને મસ્ત લીપ કિસ કરવા લાગી ગયો અને એ પણ મારા કિસનો મસ્ત જવાબ આપી રહી હતી, અમારા બંનેની જીભો જાણેકે જોડાયેલી હતી અને એ એકદમ મસ્ત રીતે જીભને ચૂસવા લાગી ગઈ હતી, મારા અમુક મિત્રો બરાબર જ કહેતા હતા કે કાળી છોકરી પાસે સેક્સ અને કામુકતા બેઉ વધારે હોય છે. એકાદ મિનીટ સુધી અમે આ રીતે જ જુસ્સા વાળી કિસ કરતા રહ્યા અને ત્યાર બાદ અમે છુટા પડ્યા. હવે મેં છોકરીને નીચે નમાવી આપણો પાવલા છાપ લંડ એને મોમાં આપી દીધો. જાણેકે નાનો બાળક ચોકલેટ જોઇને ખુશ થાય એમ આ છોકરી મસ્ત રીતે મારો લંડ ચૂસવા લાગી ગઈ. એ આખો લંડ એના મોમાં લઇ લેતી હતી અને ત્યારબાદ એ લંડ ને મોમાં જ મસ્ત રીતે નાની નાની બચી કરી લેતી હતી. મારી ઉત્તેજના હવે ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ હતી. છોકરી લંડ ને મસ્ત ન્યાય આપી રહી હતી.

મેં હવે મારો હાથ છોકરીના ખભે મૂકી દીધો અને હું ધીમા ધીમા આંચકા આપવા લાગી ગયો, છોકરી એનું મોઢું મારા લંડ દ્વારા જાણેકે ચોદાવી રહી હતી. એના હોઠો પણ ફીણ વળી ગયા હતા જે એની હોઠોની સાઈડમાંથી નીકળતા હતા અને બાકીનો ફીણ મારા લોડા ઉપર પણ બાઝેલો હતો.. મેં હવે લંડને વધુ અને વધુ આંચકા સાથે કાળી છોકરીના મોની અંદર બહાર કરાવ્યો. મને હવે લાગ્યું કે આપણી લીમીટ આવી જશે અને સાચે જ થોડી સેકન્ડમાં જ મારો લંડ ફુવારા મારતો હોય એ રીતે વીર્યની ધારો મારવા લાગી ગયો અને બધો વીર્ય છોકરીએ પહેલા મોમાં ભરાવ્યો અને ત્યારબાદ ત્યાંજ સાયબર કાફેના કેબીનના ખૂણામાં થૂંકી નાખ્યો. એણે ત્યાં પીસી પાસે પડેલા એક જુના છાપા વડે પોતાનો મો અને હોઠ બરાબર લુછી નાખ્યા. થોડીવારમાં અમે સાયબર કાફેની બહાર આવ્યા અને હું એને એની હોસ્ટેલ પર મૂકી આવ્યો, એણે મને વચન આપ્યું હતું કે જો કોઈ સારી જગ્યા હશે તો એ મને ચોદવા પણ આપશે.જોઈએ હવે ક્યારે આ કાળી છોકરી ની ચુતમાં લંડ આપવાનો મોકો મળે છે.