મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૧૦ ]

ભાગ ૯ માં નું ચાલુ . . મેં એને ચાટી સુવડાવી જાંઘ પહોળી કરી . એના પગ વચ્ચે થઇ ને મેં મારું મો ભોસ પર લગાવી દીધું . આગલી રાતે ની ચૂડી પછી પણ એની ભોસ ભીની હતી . એContinue reading… મસ્તાની ની ભોસ [ભાગ ૧૦ ]