નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૭]

ભાગ ૬ નું ચાલુ .. કેતુ રૂમ માં આવી ને હું તરતજ સફાળો બેઠો થઇ ગયો , ચોપડી થી લંડ ઢાંક્યો અને બોલ્યો : ક..કે.કેતુ , તું. તું .? વહેલી આવી કેમ આજે ? એને મને તરત જોયેલો નહિ પણContinue reading… નીલમ અને કમલ [ ભાગ ૭]