મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૧)

મલ્લુ આંટી એ સેક્સની દુનીયા મા ખુબ પ્રખ્યાત નામ છે , અને લગભવ વધારે  પડતી મલ્લુ આંટી ઓ શાડી મા જ હોય છે . હું રજા ઓ મા આગ્રા ફરવા ગયો હતો , આગ્રા નો તાજ મહેલ સુંદર  શાંત અનેContinue reading… મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૧)

મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૨)

તેણી ની ચૂત એકદમ સાફ વાળ વગર ની હતી , તેની પાકી જેવી ગુલાબી ચૂત ખાવા મા મારા પોપટ ( લંડ ) ને મજા આવતી હતી . જ્યારે મારુ મન તેની ચૂત ચોદવા થી ભરાયુ ત્યારે મે તેણી ની મોટીContinue reading… મલ્લુ આન્ટી ની શાડી માં ચૂદાય(ભાગ ૨)