બે રાજકુમારોની ગાંડ પોલીસ

ગાંડ પોલીસ એટલે એક ગાંડમાં બીજાનો લંડ ફોજદાર બનીને આવે અને અને ચેક કરીને ગાંડ ની બહાર જાય. રાજકુમાર અવિનાશ રંગાઈપુરાના રાજાના દીકરા હતા અને એમને પોતાની ગાંડમાં લોડા લેવાની બહુ જ ઈચ્છા રહેતી હતી. પણ પોતે એક રાજાના દીકરાContinue reading… બે રાજકુમારોની ગાંડ પોલીસ

કોલ્ડક્રીમ લગાવીને ગાંડ મારી

સક્સેક્સ પરના મારા લંડ અને ચૂત પ્રેમી મિત્રોને નમસ્કાર. આજે આપના માટે ખાસ એક ગે સ્ટોરી જે મારા મિત્ર નૈનેશની છે, નૈનેશે પૂનામાં એના સિનિયરની ગાંડ મારી હતી એ વખતની. હવે પછીની સ્ટોરી વાંચો નૈનેશના વાક્યોમાં જ… હોસ્ટેલમાં આવ્યે મનેContinue reading… કોલ્ડક્રીમ લગાવીને ગાંડ મારી