બે રાજકુમારોની ગાંડ પોલીસ

ગાંડ પોલીસ એટલે એક ગાંડમાં બીજાનો લંડ ફોજદાર બનીને આવે અને અને ચેક કરીને ગાંડ ની બહાર જાય. રાજકુમાર અવિનાશ રંગાઈપુરાના રાજાના દીકરા હતા અને એમને પોતાની ગાંડમાં લોડા લેવાની બહુ જ ઈચ્છા રહેતી હતી. પણ પોતે એક રાજાના દીકરા હોવાથી એ ગાંડ ખુલ્લામાં મરાવી પણ નહોતા શકતા. એમને એમની સમસ્યાનો સમાધાન એક વખતે જયારે એ સ્વંયવરમાં ગયા ત્યારે મળ્યુ. અહી એમનો ભેટો અશોકપુરના રાજકુમાર દિલીપ સાથે થયો જે પણ નવાબી શોખવાળા એટલે કે ગાંડની અંદર લંડ લેવાના જ શોખીન હતા. વાતો વાતોમાં બેઉ રાજકુમારો એકબીજાની નબળાઈ સમઝી ગયા અને ત્રણ દિવસ પછી એમણે નજીકના જંગલમાં શિકારના બહાને મળવાનું નક્કી કર્યું.

નક્કી કરેલા દિવસે રાજકુમાર અવિનાશ અને રાજકુમાર દિલીપ જંગલમાં બનાવેલા તંબુમાં ભેગા થયા અને બહાર પહેરો ભરતા સિપાહીઓને એમણે કહી દીધુ કે અમે ગુપ્ત વાતો કરી રહ્યા છીએ એટલે તમે અંદર કોઈને આવવા દેશો નહિ. બેઉ રાજકુમાર હવે પોતાના વૈભવી પોશાક એક પછી એક કરીને ઉતારવા લાગ્યા અને જેવો રાજકુમાર અવિનાશનો લંડ બહાર આવ્યો રાજકુમાર દિલીપે એની ઉપર જાણેકે રીતસર તરાપ મારી દીધી અને એને પોતાના મોમાં નાખીને ચૂસવા લાગ્યા. રાજકુમાર અવિનાશ પણ ગલબા જ હતા એટલે એમની દિલચસ્પી પણ ગાંડ કરતા લંડમાં દેખીતી રીતે વધારે હતી એટલે એમણે રાજકુમાર દિલીપના બધા કપડા ઉતારી એમના ગાંદની ઉપર પોતાનો હાથ ફેરવવા માંડ્યો. બેઉ મીઠા રાજકુમાર એકબીજાને પંપાળી રહ્યા હતા અને સાથે સાથે એકબીજાના ખભા અને છાતી ઉપર કિસ આપી રહ્યા હતા. કોણ જાણે કેમ આમના બાપોએ કયા ચોઘડિયે એમની માઓ ચોદી હતી કે આવા કપૂત પાકેલા હતા બાકી તમે જ કહો તમે અત્યાર સુધી ફક્ત એવું જ સાંભળ્યું હશે કે પેલા રાજાની આટલી રાણીઓ, આ રાજકુમાર અહીની રાણી અથવા રાજકુમારી સાથે પરણ્યો. આ દેશ જીતેલા રાજકુમારે ત્યાની રાણીને પત્ની બનાવી. જયારે આ બે રાજકુમારો તો સમલિંગી હતા જેમને લડાઈ અને યુદ્ધ કરવા કરતા સિપાહીઓ અને સેનાપતિઓના લંડ લેવા મંજુર હતા. રાજકુમાર અવિનાશે હવે રાજકુમાર દિલીપને ઉન્ધો પાડી દીધો અને એ એની ગાંડ ઉપર પોતાના હાથ ફેરવવા લાગ્યો.

રાજકુમાર દિલીપે પોતાની ગાંડ પહોળી કરી અને રાજકુમાર અવિનાશે એની અંદર થૂંકી દીધુ અને ત્યાર બાદ પોતાનો અર્ધ ઉત્તેજિત લંડ પરાણે એ ગાંદની અંદર નાખવા નિરર્થક પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. જોકે થોડી વારમાં એનો લોડું ઉત્તેજિત થયું અને એણે મસ્ત રીતે લંડ દિલીપ રાજકુમારની ગાંડની અંદર નાખી હલાવવા માંડ્યો અને દિલીપ ઉહ આહ.ઓહ..રાણા સાહેબ ધીરે સે કરો.મેરી ગાંડ દુઃખ રહી હૈ એવા અવાજો કાઢવા લાગ્યો. અવિનાશે દિલીપની ગાંડમાં દશેક મિનીટ સુધી લંડ આપ્યા કર્યો અને ત્યારબાદ એને પણ ગાંડની અંદર લંડ લેવાની ઈચ્છી જાગી ઉઠી એટલે એણે પોતાનો લંડ બહાર કાઢી લીધો અને ઉભો થઇ ગયો. દિલીપે હવે પોતાનો લંડ અવિનાશની ગાંડ આગળ મૂકી ધક્કા મારવા માંડ્યા અને બેઉ રાજકુમારોએ જાણે વાર બાંધેલા હોય એ રીતે એકબીજાની ગાંડ મારતા રહ્યા, એમનું આ કાર્યક્રમ એકાદ કલાક સુધી ચાલ્યું હશે અને બેઉએ એકબીજાના ગાંડની ભરપુર મજા લીધી હતી. ત્યાર બાદ બેઉ રાજકુમારોએ સાથે લંડ પોતાના હાથ વડે હલાવવાનું ચાલુ કરી દીધું અને ત્યાં તંબુમાં જ સ્ખલન કરી દીધું. આ દિવસ આ બેઉ રાજકુમારો શિકાર કરવાના બહાને અહી જંગલમાં મળતા રહે છે અને એમણે હવે એક ઊંચા લાંબા અને મજબુત સિપાહી રાઘવ સિહને પણ પોતાની જાળમાં લપેટી લીધો છે જેની પાસે એ બેઉ પોતાની ગાંડ મરાવતા રહે છે.