સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૨]

પહેલા ભાગ નું અહિયાં થી ચાલુ . હું તો એક દમ જ ખુશ થઇ ગયો. મજા આવી ગઈ મને તો લોટરી લાગી ગઈ જાણે.. મેં ફટાફટ અમદાવાદ હાઈ વે ના એક શુમ-સામ રસ્તા પર ગાડી લઇ લીધી હું મારી સાથેContinue reading… સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૨]