સોનાક્ષી સાથે અમદાવાદ સુધી [ભાગ ૨]

પહેલા ભાગ નું અહિયાં થી ચાલુ . હું તો એક દમ જ ખુશ થઇ ગયો. મજા આવી ગઈ મને તો લોટરી લાગી ગઈ જાણે..

મેં ફટાફટ અમદાવાદ હાઈ વે ના એક શુમ-સામ રસ્તા પર ગાડી લઇ લીધી હું મારી સાથે એક વાયેગ્રા ની ટેબ્લેટ રાખું જ છું મેં એ કાઢી.. હાઈ વે પર હવે એને મારા સામે જોયું અને એજ સામે થી મારી બાજુ જુકી પણ મારું ધ્યાન હજુ ય ડ્રાઈવિંગ માં હતું એને એની જીભ બાર કાઢી અને ધીમે થી મારા ગાલ પર અડાડી. હું તો એક દમ જ ચમકી ગયો.. મેં એન સમું જોયું તો એને એક કાતિલ સ્માઈલ કર્યું.. હું એનો ઈરાદો સમજી ગયો કે આજે તો એ ખુબ જ મૂડ માં છે એટલે મેં ખિસ્સા માંથી એક વાયેગ્રા ની ટેબ્લેટ કાઢી એટલે એને પૂછ્યું કે આ શેની દવા છે મેં કીધું ના આતો થોડો તાવ જેવું હતું એની છે..

પછી મેં એ ટેબ્લેટ મો માં મૂકી હજી હું પાણી પીવા જતો હતો ત્યાં જ એને મારા હાથ માંથી બોટલ લઇ લીધી અને એના મોઢા માં એક ઘૂંટ પાણી ભર્યું મને તો કઈ જ સમજાતું નાતુ પણ એ પછી મારી નજીક આવી અને મારા હોઠ પર એના ગુલાબી હોઠ મૂકી ને ધીરે ધીરે એના મો માંથી પાણી મારા મો માં આપવા માંડી..અઆહાં સુ સ્વાદ હતો એ પાણી નો જેને કડવી વાયેગ્રા ને મીઠી બનાવી દીધી..

હવે એને એનો હાથ મારા પેન્ટ ની ઝીપ પર મુક્યો અને ધીમેધીમે દાબવા માંડી. પછી જોત જોતા માં એને મી ઝીપ ખોલી ને મારો જન્ગીયો નીચો કરી એમાં થી ધીમે થી મારા લોડા ને બાર કાઢ્યો અને લોડો તો એક દમ ટાઈટ હાલત માં બાર આવ્યો એ સાથે જ એને એની મુઠી માં મારો લોડો જાલી ને ઉપર નીચે કરવા માંડી આ મારું પેલું છોડન હતું અને એટલે જ મારી ગાડી પર નો કંટ્રોલ જવા માંડ્યો.. એટલે મેં આજુ બાજુ માં ક્યાંક ઉભું રેવા ની જગ્યા ગોતી તો ત્યાં જ બાજુ માં જ આવા જ કામ માટે ગાડીઓ ની લાઈન માટે ઓળખાય છે એ રોડ મને દેખ્યો એટલે મેં અંદર તરફ ગાડી લઇ ને સાઈડ માં ગાડી મૂકી ત્યાં તો એ મારો લોડો આખે અખો મોઢા માં લઇ ચુકી હતી..

એને એનો હાથ મારા પેન્ટ ની ઝીપ પર મુક્યો અને ધીમેધીમે દાબવા માંડી. પછી જોત જોતા માં એને મી ઝીપ ખોલી ને મારો જન્ગીયો નીચો કરી એમાં થી ધીમે થી મારા લોડા ને બાર કાઢ્યો અને લોડો તો એક દમ ટાઈટ હાલત માં બાર આવ્યો એ સાથે જ એને એની મુઠી માં મારો લોડો જાલી ને ઉપર નીચે કરવા માંડી આ મારું પેલું છોડન હતું અને એટલે જ મારી ગાડી પર નો કંટ્રોલ જવા માંડ્યો.. એટલે મેં આજુ બાજુ માં ક્યાંક ઉભું રેવા ની જગ્યા ગોતી તો ત્યાં જ બાજુ માં જ આવા જ કામ માટે ગાડીઓ ની લાઈન માટે ઓળખાય છે એ રોડ મને દેખ્યો એટલે મેં અંદર તરફ ગાડી લઇ ને સાઈડ માં ગાડી મૂકી ત્યાં તો એ મારો લોડો આખે અખો મોઢા માં લઇ ચુકી હતી..

હવે તો હું ખુબ જ મૂડ માં હતો અને એ પણ એટલા જ મૂડ માં હતી આજે તો મજા પાડવા ની હતી અને હું પૂરે પૂરો તૈયાર જ હતો.

મેં એને ગાડી મકાઈ રીતે છોડી એની કહાની જાણવા માટે આ જ કહાની નો ત્રીજો અને ચોથો ભાગ વાંચો અને વધુ આનંદ માનો આપના સુકેતુ સાથે…ભાગ ૩ માં આગળની સ્ટોરી વાંચો . .