મુંબઈ ની ગંધ [ભાગ ૩]

ભાગ ૨ નું ચાલુ મને અનુભવ નો હતો એટલે ચુપ રહ્યો , પત્ની ના નામ થી મને મારી પાણી ની યાદ આવી ગઈ જે એની પિયર માં નાના સહેર માં છૂટી ગઈ હતી – કે એને પણ ત્યાં રહેવા માટેContinue reading… મુંબઈ ની ગંધ [ભાગ ૩]