નીલમ અને કમલ [ભાગ ૪]

મને પણ બહુ મજા આવતી હતી મેં એક રવીનોજ કુવારો લંડ ચાખ્યો હતો લગ્ન પછી આ પહેલો નવજવાન હતો જેનો લંડદ હું ચાખતી હતીવીસેક મિનીટ પછી એ ના ટલ્લા અનિયમિત થવા લાગ્યા અને મને કેહવા લાગ્યો ભાભી : મારાથી નહિContinue reading… નીલમ અને કમલ [ભાગ ૪]