મારા પ્રેમિકા ના મિત્ર ની બેચેની

કેમ છો બધા મારા મિત્રો. આજે હું એક નવી વાર્તા લખું ચુ વાચી ને બોલો તમને મારી વાર્તા કેવી લાગી. વાર્તા કઈ વધારે મોટી થિયા ગયી છે પણ મને લાગે છે તમને સારી લાગશે. મારી એક ઈન્ટરનેટ દોસ્ત હતી. તેનુંContinue reading… મારા પ્રેમિકા ના મિત્ર ની બેચેની